Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοίνωση του ΔΣ για τις επιτροπές ενστάσεων

Αθήνα, 23-12-2009
ΠΡΟΣ: ΔΣ ΙΔΕΚΕ και Διευθύνοντα Σύμβουλο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενώ ακόμη δεν έχει λυθεί το ζήτημα της καταβολής των δεδουλευμένων μας, ενώ δεν μας καταβλήθηκε ούτε το Δώρο των Χριστουγέννων, ζητήθηκε επιπλέον η συμμετοχή μελών του Συλλόγου Συμβασιούχων στις Επιτροπές Ενστάσεων, κάτι που δεν προβλέπεται από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
Με απόφαση του ΔΣ τα μέλη του Συλλόγου μας δεν θα συμμετάσχουν σε αυτές τις δευτεροβάθμιες επιτροπές, μια συμμετοχή που θα δημιουργήσει ακόμη και προβλήματα νομιμότητας των αποφάσεων αυτών των επιτροπών.
Είναι σαφές, κατόπιν των ανωτέρω, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οποιαδήποτε ανάκληση άδειας για κανένα λόγο που αφορά στο θέμα αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου