Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Υπόδειγμα ένστασης για τις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜΘέμα: «Ένσταση κατά της υπ. αριθ. 602/17/35477/3-12-2012 Πρόσκλησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης»

Με το παρόν έγγραφο ενίσταμαι κατά της υπ. αριθ. 602/17/35477/3-12-2012 Πρόσκλησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για θέσεις (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων και (β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων, καθώς:

α) όντας μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, δεν δύναμαι να έχω κάρτα ανεργίας και άρα βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, βάσει της υπ. αριθ. Β116557/29-5-06 Εγκυκλίου του ΟΑΕΔ. Θεωρώ άδικο το γεγονός ότι ενώ διαθέτω συναφή εμπειρία και επιμόρφωση στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης, επειδή δεν επιτρέπεται να εγγραφώ στον ΟΑΕΔ, αποκλείομαι από τη διαδικασία αιτήσεων. Αυτό αντιβαίνει το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης μεταξύ Μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων.

β) με την υπ. αριθ. 7937/25-5-2012 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία η ανεργία είναι προαπαιτούμενο προσόν για όλες τις θέσεις, αποκλείεται οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε μερική ή πλήρη απασχόληση από την υποβολή αίτησης. Θεωρώ ατεκμηρίωτο το γεγονός ότι αποκλείονται ελεύθεροι επαγγελματίες (με μηδενικά ή μικρά εισοδήματα) ή άτομα με πλήρη ή μερική απασχόληση από τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Προκύπτει μάλιστα θέμα ανισότητας εργαζομένων με ανέργων, ή άλλως κατόχων κάρτας ανεργίας και εκείνων που δεν έχουν κάρτα ανεργίας. Ακόμα, ο ν.2190/1994 για το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον οποίο ζητείται η απόδειξη της ανεργίας, δεν προβλέπει κάποιο αποκλεισμό των μη ανέργων αλλά απλώς μοριοδότηση των ανέργων. Επίσης, σε αντίστοιχη Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (αρ. πρωτ. 602/16/35400/30-11-2012) για Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, δεν είναι προαπαιτούμενο η ανεργία. Δεν είναι λογικό το γεγονός ότι στη μία πρόσκληση μπήκε το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο προσόν και στην άλλη όχι.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ενίσταμαι κατά της υπ. αριθ. 602/17/35477/3-12-2012 πρόσκλησης και της υπ. αριθ. 7937/25-5-2012 απόφασης του Δ.Σ. για τη μοριοδότηση και επιφυλάσσομαι για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μου.

Υπογραφή

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μεγαλουργεί!


Η εξαφανισμένη, λόγω λανθασμένου περιεχομένου προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (19/11/2012) που είχε εντοπιστεί πριν λίγο καιρό, επανεμφανίστηκε χωρίς διορθώσεις. Ποια τα προβλήματα στο περιεχόμενο ,όπως αναφερόταν σε ανάρτηση της ιστοσελίδας του;   http://www.inedivim.gr/index.php/2012-09-14-05-51-28/146-2012-11-22-10-25-35

Ας σημειωθεί ότι  στην προκήρυξη για το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ αναφέρεται ότι δίνονται  10 (δέκα) ολόκληρα μόρια σε όποιον είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ, φορέα ανενεργό για 2 και πλέον χρόνια, ενώ το μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση των ενηλίκων και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση μοριοδοτείται μόνο με 5 μόρια!
Επιπλέον:   Το δίπλωμα του ECDL σύμφωνα με την συγκεκριμένη προκήρυξη για εκπαιδευτές του ΙΝΕΔΙΒΙΜ , δίνει 2 μόρια. Δηλαδή, σύμφωνα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κάποιος που έχει ECDL διαθέτει περισσότερα προσόντα για να διδάξει την ελληνική γλώσσα από κάποιον που έχει αναπτύξει συγγραφικό έργο πάνω στο αντικείμενο , έχει κάνει δημοσιεύσεις ή που έχει εργαστεί για ένα μεταπτυχιακό.
Και τέλος η ανεργία και σε αυτή την προκήρυξη δίνει πολλά μόρια.  Ένας τομέας υψηλών προδιαγραφών όπως αυτός της Δια Βίου Μάθησης λοιπόν, συνδέεται αναπόσπαστα με την ανεργία; Κι έτσι άτομα με λίγα προσόντα θα μπορούν να ελέγχουν και να είναι υπεύθυνοι προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης υψηλού επιπέδου , αλλά και εκπαιδευτών  που διαθέτουν προσόντα υψηλών απαιτήσεων.

Μεγάλη κουβέντα να συζητάμε για αξιοκρατία, αξιοπρέπεια και διαφάνεια.

Από το:  http://ideke.pblogs.gr/2012/12/to-inedibim-megaloyrgei.html

Ερώτηση: Ποιοί άραγε συγκεντρώνουν τα... απαραίτητα προσόντα; Γιατί η προκήρυξη του "Οδυσσέα" έχει κάποιες πολύ συγκεκριμένες διαφορές με την αντίστοιχη για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης; Θα το μάθουμε σύντομα!

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Προκηρύξεις που εμφανίζονται και εξαφανίζονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ!

Διαβάστε την ανακοίνωση της "Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Ένωσης Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας"

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Νέες θέσεις εργασίας και τα ....μυστήρια του ΙΝΕΔΙΒΙΜ


Τελικά κάθε προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι και μια έκπληξη!
Ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει!

Ενώ η Ομάδα Έργου του προγράμματος Οδυσσέας συγκροτήθηκε με βάση την ...απειρία (κατά 80%), τώρα αποφάσισαν πως στους υπεύθυνους εκπαίδευσης του ίδιου προγράμματος η εμπειρία είναι προαπαιτούμενη!

Δείτε εδώ την προκήρυξη: Τι να μεσολάβησε άραγε και άλλαξε πορεία πλεύσης το ΙΝΕΔΙΒΙΜ;

Αν και είναι πολύ "βολικό" κάτι τέτοιο σε προσωπικό επίπεδο, αφού ως πρώην μέλος της Ομάδας Έργου είμαι από αυτούς που έχουν το "προαπαιτούμενο", θεωρώ την απόφαση σκανδαλώδη.
Η εμπειρία ασφαλώς πρέπει να πριμοδοτείται, αλλά όχι και να είναι προαπαιτούμενη. Ή αν ίσχυε αυτό για τους υπαέυθυνους εκπαίδευσης θα έπρεπε ακόμη περισσότερο να ισχύει για την Ομάδα Έργου της οποίας τα περισσότερα μέλη δεν διαθέτουν καμία απολύτως εμπειρία στο αντικείμενο.
Θα έχουμε την εξής τραγελαφική κατάσταση: Άνθρωποι χωρίς στοιχειώδη επαφή με το αντικείμενο να κατευθύνουν ανθρώπους με γνώση και εμπειρία.
Επίσης υποθέτω πως τα μέλη της Ομάδας Έργου που δεν μοριοδοτήθηκαν ποτέ αλλά επελέγησαν αυθαίρετα και παράτυπα, θα ...μοριοδοτήσουν τώρα τους "υφισταμένους" τους...

Η προκήρυξη είναι σαφώς βελτιωμένη -ειδικά σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτές, αλλά απέχει από το να είναι δίκαιη.
Εξασφαλίζει τουλάχιστον κάποια αντικειμενικά κριτήρια, αποδεικνύοντας παράλληλα πως δεν υπήρξαν αντικειμενικά κριτήρια στις προηγούμενες προκηρύξεις.
Έχει επίσης ενδιαφέρον το γεγονός πως "εξαφανίστηκε" ως προαπαιτούμενο η ανεργία...(το οποίο θεωρώ σωστό)

Γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, θεωρώ πως  η προσθήκη της "προαπαιτούμενης" εμπειρίας, εξυπηρετεί φωτογραφικά πολύ  συγκεκριμένους υποψήφιους "υπεύθυνους εκπαίδευσης"... Όσο κι αν με βολεύει όπως είπα στην αρχή θεωρώ πως δεν συνάδει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Κώστας Στοφόρος
Πρώην Μέλος της Ομάδας Έργου του Οδυσσέα

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Ομολογία ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αποσύραμε την προκηρύξη λόγω προβλημάτων στο περιεχόμενό της


Το μυστήριο -με τη γνωστή καθυστέρηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ- λύθηκε. Η χαμένη προκήρυξη αποσύρθηκε από τους ίδιους αφού ανακάλυψαν προβλήματα στο περιεχόμενο αφού την είχαν αναρτήσει!
Το λιγότερο λοιπόν πρόκειται περί προχειρότητας.
Όταν παίζεις με την αγωνία χιλιάδων ανέργων η "προχειρότητα" αυτή είναι επιεικώς απαράδεκτη...
Τι λέει άραγε η προϊσταμένη του κυρίου Λέντζα,  ΓΓ Διά Βίου Μάθησης κα Καραντζόλα;

Διαβάστε τι έγινε εδώ

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Τα μυστήρια του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Που πήγαν οι θέσεις εργασίας;

Η Άννα έφυγε, τα ... παιδιά της μένουν. Ο εκλεκτός της Αννούλας κ. Λέντζας πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε παλιότερες ...ευτυχισμένες εποχές. Προφανώς η Τρικομματική Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τα προσόντα του τον άφησε να αλωνίζει... 


Η κατάσταση με το άθλιο Ίδρυμα που ονομάζεται ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει ξεπεράσει πλεόν κάθε όριο. Εδώ και καιρό η όποια "νομιμότητα" φαίνεται πως έχει γίνει κουρελόχαρτο.
Η ομάδα που διοικεί και... αξιοποιεί τα διάφορα κονδύλια, αυτή τη φορά ξεπέρασε και τον εαυτό της, εξαφανίζοντας την  προκήρυξη για θέσεις εργασίας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, που είχε αναρτηθεί στις 19 Νοεμβρίου.

 http://www.inedivim.gr/index.php/2012-09-14-05-51-28/146-2012-11-22-10-25-35

Πού πήγε αυτή η προκήρυξη; Αν ακολουθήσετε το λινκ που πριν λίγες μέρες οδηγούσε εκεί θα πάτε στο... πουθενά!

Τι συνέβη άραγε;
Μπορεί να απαντήσει μήπως η ΓΓ Δια Βίου Μάθησης;
(Από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν ευελπιστούμε να πάρουμε απάντηση)

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Το αμάρτημα της εργασίας!!!!

Από την Κατάληψη της ΓΓΔΒΜ. ΌΛα όσα έλεγαν τότε οι εργαζόμενοι στα ΚΕΕ αποδείχτηκαν σωστά...Λάβαμε και δημοσιεύουμε την επιστολή συναδέλφου με πολλά χρόνια προσφοράς στη Διά Βίου Μάθηση, με κριτική στις νέες προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που -καθυστερημένα- ανακάλυψε τη ... νομιμότητα και τους ανέργους

Ένα ...Ίδρυμα που εργάστηκε πυρετωτωδώς για να βολεύει ημετέρους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ λόγω της αδράνειάς που επέδειξε.

Ήδη πολλές υποθέσεις έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Η συμπαιγνία συνεχίζεται αφού η διορισμένη από τη... Διαμαντοπούλου ηγεσία παραμένει στη θέση της. Προφανώς είναι πολύ βολική και για τη νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. 

Τέλος θα θέλαμε να μάθουμε: Αυτοί οι πολέμιοι της ανεργίας πόσες χιλιάδες ευρώ έχουν δώσει σε επιμίσθια, πληρώνοντας μονίμους υπαλλήλους για θέσεις που θα μπορούσαν να καλυφθούν από ανέργους;
Κάπως επιλεκτική δεν είναι η ευαισθησία τους;

Η επιστολή:

Το αμάρτημα της εργασίας  !!!!
Το να ανήκεις  στο 57% του ενεργού πληθυσμού, να είσαι νέος επιστήμονας , πιθανόν  με μεταπτυχιακό και  άνεργος είναι κοινωνική αδικία.
   Ειδικά όταν δεν έχεις εργασθεί και προσπαθείς να εργασθείς χωρίς να  υπάρχουν θέσεις εργασίας, το φαινόμενο είναι απογοητευτικό και ο μόνος δρόμος που απομένει είναι εκείνος της ξενιτιάς,  εφόσον η ειδικότητά σου έχει ζήτηση.
  Υπάρχει ένα ποσοστό ανέργων που είχε την εργασία του και  τους απέλυσαν για διάφορους λόγους όπως λήξη συμβάσεων ,κατάργηση θέσεων , κλείσιμο των επιχειρήσεων κ.α. Στο ποσοστό αυτό ανήκουν όλοι όσοι έχουν δηλωμένη την ανεργία τους στον ΟΑΕΔ
  
  Ειδικά στην Δ.Β.Μ. από το 2004 και μετά δημιουργήθηκε ένας νέος  χώρος εργασίας περίπου τριακοσίων  νέων  επιστημόνων , που οργάνωσαν τον χώρο αυτό με μεγάλη προσπάθεια και  διαδοχικές επιμορφώσεις.  Στις δομές και τα προγράμματα του φορέα ,ΚΕΕ, Σχολή Γονέων , Οδυσσέας κ.ά., απασχολούνταν  ένας πολύ μεγάλος αριθμός Εκπαιδευτών, που αριθμούσε αρκετές χιλιάδες .
   Τα στελέχη αυτά απολύθηκαν στις 30-6-2011 και θα έπρεπε να βρούνε μία παράλληλη εργασία για να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους (επίδομα ανεργίας δεν δικαιούταν ) μέσα στην μεγάλη κοινωνική κρίση που διέρχεται η χώρα μας. Η κρίση αυτή άφησε τους περισσότερους από τα στελέχη αυτά άνεργους.
 Εδώ και 17 μήνες έχει σταματήσει η ΔΒΕ και  τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε η πρόσκληση 602/15/34140/19-11-2012  του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για  σύναψη Σύμβασης  έργου Στελεχών που θα επανδρώσουν τα Κ.Δ.Β.Μ.
      Στην προκήρυξη αυτή υπάρχουν εκτός από τα επιστημονικά – εμπειρικά κριτήρια και τα κοινωνικά αντίστοιχα.
·        Για να κάνει κάποιος αίτηση είναι προαπαιτούμενο  να είναι άνεργος !!!! . Φυσικά αν κάποιος έχει εργασία δεν σκέπτεται να αλλάξει και να φύγει μακριά από το τόπο διαμονής του , ειδικά  την περίοδο αυτή που και τα καύσιμα είναι ακριβά.
    Συμπέρασμα όλοι όσοι θα υποβάλλουν αίτηση είναι άνεργοι πάνω από 4 μήνες.!!
·        Στην  παράγραφο 4.1. Μοριοδοτείται η ανεργία μέχρι 18 μήνες με maximum 15 Μόρια !!.  Αφού όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι άνεργοι τι χρειάζονται τα μόρια ;;;
Μήπως είναι καταλληλότερος/η  κάποιος/α  να στελεχώσει τα Κ.Δ.Β.Μ. , μέχρι την 30-6-2015 ,όταν έχει κάποιους μήνες περισσότερο άνεργος από κάποιο άλλο με τα ίδια άλλα τυπικά προσόντα;;;
    Συμπέρασμα ένα από τα δύο κριτήρια πλεονάζει πρέπει να φύγει
·        Στην  παράγραφο 1.1. μοριοδοτούνται όσοι/ες  έχουν Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Δ.Β.Ε.  – Πάρα πολύ λογικό και δίκαιο.
   Επειδή όμως δεν υπάρχουν ειδικευμένοι επιστήμονες στον χώρο αυτό για να καλύψουν τις 600 περίπου θέσεις σε όλους τους δήμους της χώρας , θα υπάρχουν και αρκετοί με Επαγγελματική Εμπειρία και επιμόρφωση.
   Για να πάρει κάποιος το μέγιστο των 30 μορίων επαγγελματικής εμπειρία για να ισοψηφήσει με τις μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να έχει εργασθεί ανελλιπώς 120 μήνες (12 έτη) . Για τα στελέχη που είχαν εργασθεί στη ΔΒΕ   το πολύ να πάρουν 15-18 μόρια.
Η  Μοριοδότηση  του προηγούμενου καλοκαιριού 5423/29-7-2011 της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. , η οποία δεν υλοποιήθηκε λόγω απραξίας της ΓΓΔΒΜ  και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. , προέβλεπε μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας  ανά μήνα  εργασίας ( 0,40 αντί 0,25) για λόγους επιβράβευσης  της προσπάθειας , όπως μας ενημέρωναν, των στελεχών της ΔΒΕ. !!!
  Αν κάποιος/α διέπραξε το αμάρτημα  να έχει εργασθεί στην ΔΒΕ , κάποια από τα προηγούμενα 7 χρόνια , έρχεται  ένας/μία άνεργος (άπειρος στη ΔΒΕ)  κάποιων περισσότερων μηνών και εκμηδενίζει το πλεονέκτημα της εμπειρίας του.
  Ακόμη από το προηγούμενο καλοκαίρι  μέχρι σήμερα αφαιρούν μόρια  σε εκείνους που είχαν εργασθεί  από 5-10  και τα δίνουν  στους έχοντας περισσότερη  ανεργία . 
Γιατί το τελευταίο 12-μηνο είχε εργασία κανείς από τους υποψήφιους ;;;
  Τελικά  στην Ελλάδα  είναι αμαρτία να εργάζεσαι  να επιμορφώνεσαι και να προσφέρεις !!!!
   Συμπέρασμα  : «Είναι προτιμότερο να κάθεσαι , να επιδοτείσαι και να θεωρείσαι επαρκέστερος σε κάποια υπεύθυνη εκπαιδευτική θέση από τον αντίστοιχο εργαζόμενο-έμπειρο.!!»
   Αν διέπραξες το θανάσιμα αμάρτημα να προσληφθείς  με μερική απασχόληση κάπου, για να πάρεις μία μικρή οικονομική ενίσχυση  ή να παρακολουθήσεις κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα, τότε απαγορεύεται να υποβάλλεις αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη !!!
  Αυτό  είναι μια κραυγαλέα  κοινωνική διάκριση μεταξύ πολιτών που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας !!
     Μήπως κάποιοι δικαιολογηθούν ότι αυτή την μοριοδότηση την επέβαλλε η Τρόϊκα  , γιατί μέχρι τον προηγούμενο χειμώνα προσλάμβαναν στελέχη με προτάσεις ιδεών και προθέσεων στη Δ.Β.Μ. ;;; 
Άλλο να απαγορεύεται να είσαι σε περισσότερες από μία δουλειές και άλλο να σου απαγορεύει κάποιος φορέας του Δημοσίου να ενταχθείς σε μία καλύτερη θέση.

  Ένας που αμάρτησε για την Δ.Β.Ε.

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 Φωτογραφία από τους αγώνες των συμβασιούχων. Τότε δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι τους αντιμετώπιζαν υπεροπτικά και με απαξίωση, μη γνωρίζοντας πως σύντομα θα ερχόταν η σειρά τους...

Το ΙΔΕΚΕ και μετά ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αφού έπεσε σε χειμερία νάρκη που κράτησε 1 1/2 χρόνο χάνοντας εκατομμύρια ευρωπαϊκών κονδυλίων, ξαφνικά ξύπνησε!

Πάντως τώρα ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα.  

Αφού έβαλαν διάφορους μέσα από το... "παράθυρο" ξαναθυμήθηκαν τις μοριοδοτήσεις με προαπαιτούμενο την ανεργία (Θυμίζουμε πως οι πρώην εργαζόμενοι /συμαβσιούχοι στο ΙΔΕΚΕ δεν θεωρούνται... άνεργοι. Ούτε όσοι παρακολουθούν κάποια προγράμματα επιμόρφωσης)

Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, μπορείτε να μπείτε εδώ:

http://www.inedivim.gr/index.php/2012-09-14-05-51-28/146-2012-11-22-10-25-35

ΥΓ Ποιοί θα κάνουν τις μοριοδοτήσεις;

Πόσοι μόνιμοι και συμβασιούχοι άραγε να πληρώνονταν όλο αυτό το διάστημα χωρίς να κάνουν τίποτα;
Ποιό έργο ακριβώς έχει προσφέρει το πρόγραμμα Οδυσσέας από τον Απρίλιο και πόσους μετανάστες έχει εκπαιδεύσει;  (τα μέλη της ομάδας έργου αμοίβονται με περίπου 2000 ευρώ το μήνα -αν ισχύει η σύμβαση που είχαν υπογράψει)
Υπάρχουν κάποιοι μόνμοι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ που εξακολουθούν να παίρνουν επιμίσθια;

Ρωτάμε για να μαθαίνουμε...

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Δια Βίου Μάθηση σε Φιλοθέη - Ψυχικό


Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Φιλοθέης –Ψυχικού και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης –Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) σας καλούν στην Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:
«Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο μας», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Ιουνίου στις 7μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου (Δροσίνη & Δρόση, Ψυχικό)

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Δήμαρχος Φιλοθέης –Ψυχικού Παντελής Ξυριδάκης.

Σύμφωνα με το νέο νόμο που αφορά στη Διά Βίου Μάθηση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις για επιμορφωτικά προγράμματα προς τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ώστε με τη σύμπραξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης να προχωρήσουν στην υλοποίηση τους.

Πέρα από τα μεγάλα οφέλη που θα υπάρξουν για τους δημότες -αφού θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε μια μεγάλη σειρά γνωστικών αντικειμένων- οι Δήμοι που θα δημιουργήσουν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης εξασφαλίζουν τη ροή ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ σε μια περίοδο δύσκολη όπως αυτή που διανύει η χώρα μας εξασφαλίζουν και δεκάδες θέσεις εργασίας.

Ο Δήμος Φιλοθέης –Ψυχικού θέλοντας να επιτύχει τα μέγιστα δυνατά οφέλη προετοιμάζεται κατάλληλα, ώστε στην περιοχή του Δήμου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα, που να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των δημοτών.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο  Έρευνα Εκπαιδευτικών Αναγκών των κατοίκων Φιλοθέης –Ψυχικού. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, από τον συντονιστή του προγράμματος δημοσιογράφο & συγγραφέα Κώστα Στοφόρο.

Ο κ. Αντώνης Σολδάτος, εκπαιδευτής ενηλίκων, θα αναφερθεί στα θέματα Διά Βίου Μάθησης, εξηγώντας τη σημασία που έχει η εκπαίδευση ενηλίκων που αποτελεί και σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τελευταία πενταετία.

Θα δοθεί η δυνατότητα για ενημέρωση πάνω στα προγράμματα, αλλά και για τη συμπλήρωση αιτήσεων συμμετοχής.

Η προετοιμασία του Δήμου θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου με τη συγκέντρωση αιτήσεων για την παρακολούθηση τμημάτων Διά Βίου Μάθησης σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Παράλληλα στις 23-24 Ιουνίου και στις 30 Ιουνίου -1 Ιουλίου, πραγματοποιείται στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, διαρκείας 25 ωρών.


Πληροφορίες: τηλ.: 210-6834550/ 6834448

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Αυτές είναι διαδικασίες!


Όταν γράφαμε για προσλήψεις από το παράθυρο δεν φανταζόμασταν καν το παιχνίδι που έχει στηθεί από τη Διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.
Ο διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Μανούρης υπήρξε μεταξύ άλλων πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Η κυρία Καλλιόπη Καναβού ήταν αναπληρώτρια του http://www.neaionia.gr/Inner.aspx?LangID=1&FolderID=eb8e91ee-a964-4824-9540-755b35373e72

Προφανώς είναι απολύτως τυχαίο το γεγονός ότι η ίδια κυρία επελέγη ως μέλος της Ομάδας Έργου του προγράμματος Οδυσσέας με τις γνωστές αδιαφανείς διαδικασίες:

Η κυρία Καναβού προφανώς –ως απόφοιτος ΤΕΙ βιβλιοθηκονομίας- έχει περισσότερα προσόντα για μια τέτοια θέση από ανθρώπους με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, με συγγραφικό έργο, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά, με εκπαίδευση στο αντικείμενο…

Φαίνεται πως το Πάντειο Πανεπιστήμιο που είχε απορρίψει αίτησή της προ τριετίας δεν είχε την εμπειρία ενός Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης…


Είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο η επιτροπή ενστάσεων, εντελώς παράτυπα αρνείται να μας κοινοποιήσει τους φακέλους υποψηφίων με τόσα …προσόντα. 

Κώστας Στοφόρος, "αποτυχών" υποψήφιος...

Σημείωση: Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται μόνον σχόλια με υπογραφή

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Με τρεις εβδομάδες καθυστέρηση, απαντούν (;) στις ενστάσεις


Οι άθλιοι του "Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης" ξεπέρασαν πια κάθε όριο θράσους. Με τρεις εβδομάδες καθυστέρηση δημοσίευσαν το πρακτικό που ακολουθεί (η απόφαση ελήφθη -προεκλογικά στις 4/5 και δημοσιεύτηκε στις 25/5 -τυχαίο;).   Πρωτοφανής η ειρωνεία στο πρόσωπό μου και μάλιστα με τρισβάρβαρα Ελληνικά:  "υποφαινόμενος χρόνος κτήσης πτυχίου" (!!!) Υποτίθεται πως από το 1988 που τέλειωσα τη Σχολή μου θα μπορούσα να τους το είχα πάει, γιατί δεν το βρήκαν στα χαρτιά τους! Το πρόβλήμα είναι ότι είχα προσκομίσει το σχετικό -επικυρωμένο- έγγραφο!


 Άρα ή χάθηκε στη διαδρομή ή κάποιοι φρόντισαν να ...χαθεί. Όπως καταλαβαίνετε σε αυτή την περίπτωση έχει διαπραχθεί σοβαρότατο αδίκημα! Επιπλέον μετά από τρία χρόνια που εργάστηκα στο συγκεκριμένο φορέα και το πτυχίο μου υπάρχει σε όλα τα αρχεία, θα έπρεπε να αναζητηθεί ακόμη κι αν ήταν... "χαμένο". Η στάση αυτή δείχνει προκατάληψη, αλλά και έλλειψη άλλων επιχειρημάτων. Με τις απαντήσεις που δόθηκαν επιβεβαιώνεται ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησαν όλοι. Θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη διακιοσύνη!

Κώστας Στοφόρος 

Ιδού και οι "απαντήσεις":

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ


Στην Αθήνα σήμερα 4/5/2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε με το υπ. αριθ.606/160/11071/20-4-2012 έγγραφο Διευθύνοντος Συμβούλου ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αποτελούμενη από τους :

 1. Δρ. Λεωνίδα Μπίλλη
 2. Κωνσταντίνο Κορμπάκη
 3. Βασιλική Καλογεροπούλου

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1.     τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου για θέσεις μελών ομάδων έργου .

2.     Το υπ.αριθ. 318/13-1-2012 έγγραφο του  Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων  του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

μελέτησε τις υποβληθείσες ενστάσεις και αφού  συζήτησε διεξοδικά επ΄ αυτών , έκρινε ως ακολούθως :


ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (  « Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ 7,ΑΠ8,ΑΠ9)

Δε υπάρχει ολοκληρωμένη διατύπωση ΠΡΟΤΑΣΗΣ  και συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία η συγκριτική αξιολόγηση της με τους υποψηφίους, τους οποίους αναφέρει στην ένστασή της. 


ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΘΙΑΚΗ ( «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ 7,ΑΠ8,ΑΠ9

Δε υπάρχει ολοκληρωμένη διατύπωση ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ δεν πρέπει να εκμαιεύεται μέσα από τα γραφόμενα τα αφορώντα την εμπειρία και συνεπώς δεν τίθεται θέμα για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συνυποψηφίων της για τα οποία αμφιβάλει.


ΚΟΥΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ( «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ 7,ΑΠ8,ΑΠ9

Στερείται συγκεκριμένης ΠΡΟΤΑΣΗΣ και συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία η συγκριτική αξιολόγησή του με τους υποψηφίους τους οποίους αναφέρει στην ένστασή του.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ ( « Επιτροπή Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου στα  ΣΔΕ »

Η ένσταση του δε γίνεται δεκτή διότι τα τυπικά προσόντα των συνυποψηφίων του, προφανώς  ήταν υπέρτερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9

Η ένσταση του δε γίνεται δεκτή διότι :
 • Από το 1988 ( υποφαινόμενος χρόνος κτήσης  πτυχίου) μέχρι την υποβολή των πιστοποιητικών σπουδών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την εν λόγω θέση, θα μπορούσε να έχει προσκομίσει – συνυποβάλλει αντίγραφο του πτυχίου του.
 • Το αίτημά του περί επανεξέτασης των φακέλων όλων των συνυποψηφίων του είναι αδόκιμο και ανεφάρμοστο.


ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-  « ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 7,8,9 »  και  «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9

Οι ενστάσεις της για αμφότερες τις αιτήσεις της δε γίνονται δεκτές διότι στερούνται ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επαναξιολόγησης σχετικό με τα κριτήρια κατάταξης .

ΨΑΛΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ -  « ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 7,8,9 »

Η ένστασή της δε γίνεται δεκτή διότι δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένη ΠΡΟΤΑΣΗ .


ΝΤΑΦΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ – «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9


Η ένστασή της δε γίνεται δεκτή διότι στερείται συγκεκριμένης ΠΡΟΤΑΣΗ και συνεπώς δε τίθεται θέμα συγκριτικής αξιολόγησής της με συγκεκριμένο υποψήφιο, πόσο μάλλον της αναλυτικής κατάστασης όλων των συνυποψηφίων της.


ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9

Η ένστασή της δε γίνεται δεκτή διότι :
·         στερείται συγκεκριμένης ΠΡΟΤΑΣΗΣ
·         το αίτημά της να της υποβληθούν οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά των συνυποψηφίων της εκτιμάται ως μη εφαρμόσιμο.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ - «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9

Η ένστασή του δε γίνεται δεκτή διότι :
·         στερείται συγκεκριμένης ΠΡΟΤΑΣΗΣ
·         το αίτημά του για έλεγχο των φακέλων των  συνυποψηφίων του από όλους τους ενδιαφερόμενους , εκτιμάται ως αδόκιμο και πρακτικά  μη εφαρμόσιμο.
ΣΠΑΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – Στέλεχος  διαχειριστικών και συντονιστικών θεμάτων για το έργο Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ΑΠ 4,5,6 »     

Η ένστασή του δε γίνεται δεκτή διότι :
·         στερείται συγκεκριμένης ΠΡΟΤΑΣΗΣ ( Η πρόταση δε πρέπει να εκμαιεύεται ή να συνάγεται από την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία αλλά να διατυπώνεται με σαφήνεια σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται ο/η υποψήφιος τη μεθοδολογία την οποία πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να φέρει σε πέρας το προς εκτέλεση έργο).ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενστάσεις των περισσοτέρων υποψηφίων δεν έγιναν δεκτές διότι από την εξέταση των φακέλων τους προέκυψε ότι δεν είχαν υποβάλει προτάσεις. Η επιτροπή εκτιμά ότι οι υποψήφιοι δεν αντελήφθησαν ότι στην έννοια της πρότασης περιέχεται η περιληπτική έστω παρουσίαση του τρόπου, της μεθοδολογίας και των τεχνικών μέσων που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να φέρουν σε πέρας το προς εκτέλεση έργο. Αντ΄ αυτού , οι περισσότεροι εξ αυτών, ως πρόταση ,εξέλαβαν το  «σώμα» των εγγράφων – πιστοποιητικών( βιογραφικών , επαγγελματικών εμπειριών, τίτλων σπουδών κ.λ.π) που υπέβαλαν. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΙΛΛΗΣ

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ

3.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σε Φιλοθέη- Ψυχικό τον Ιούνιο

 
Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) πραγματοποιεί Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 25 ωρών και θα πραγματοποιηθεί τα Σαββατοκύριακα (23- 24 Ιουνίου & 30 Ιουνίου -1 Ιουλίου) από τις 10 πμ έως τις 4μμ, στο Οικολογικό Πάρκο και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Ενότητες:

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων:

-Εννοιολογικό πλαίσιο (Ιστορικό, Ορισμός και Βασικοί όροι στην εκπαίδευση ενηλίκων)
-Ενήλικοι Εκπαιδευόμενοι/ Χαρακτηριστικά Ενηλίκων Εκπαιδευομένων
-Ρόλος εκπαιδευτή
-Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης των ενηλίκων
-Τα στάδια της μάθησης
-Εμπόδια στη μάθηση

Διεργασία Ομάδας – Η εκπαίδευση σε ομάδες:

-Η έννοια, η δυναμική, η διεργασία και η λειτουργία της εκπαιδευτικής ομάδας
- Ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην ομάδα, Εναρκτήρια συνάντηση, Εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ομάδες

Εκπαιδευτική Διαδικασία – Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας:

-Σχεδιασμός εκπαιδευτικών στόχων
-Σχεδιασμός περιεχομένου / δόμηση διδακτικών ενοτήτων
-Εκπαιδευτικές τεχνικές/ Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

-Σκοπός της αξιολόγησης
-Το αντικείμενο της αξιολόγησης
-Τεχνικές και μέσα αξιολόγησης
-Πότε αξιολογούμε
-Η σημασία της διαρκούς αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτή ενηλίκων και του εκπαιδευτικού έργου

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων παρακαλείστε να στείλετε όσο το δυνατόν συντομότερα την αίτηση συμμετοχής που ακολουθεί. Στο σεμινάριο θα γίνουν δεκτοί κατά προτεραιότητα οι δημότες και οι κάτοικοι Φιλοθέης –Ψυχικού

Πληροφορίες: τηλ. 210- 6834550/ 448
Βεκιαρέλη 11, 15 237, Φιλοθέη
e-mail parathyro@0177.syzefxis.gov.gr

Αίτηση συμμετοχής:


Στοιχεία

Όνομα *


Επώνυμο *


Τηλέφωνο Επικοινωνίας *


E-mail *


Αντικείμενο/ αντικείμενα που διδάσκετε  *


Δημότης/ κάτοικος Φιλοθέης -Ψυχικού*
 • Ναι
 • Όχι

Πόσα έτη δραστηριοποιείστε στην Εκπαίδευση Ενηλίκων;
 • Δεν έχω σχετική εμπειρία
 • 1-3 χρόνια
 • Πάνω από 3 χρόνια
Αν έχετε σχετική εμπειρία, ποια είναι η μορφή δραστηριοποίησής σας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων;
 • Περιστασιακά, μόνο ως εκπαιδευτής/τρια
 • Περιστασιακά, ως εκπαιδευτής/τρια καθώς και σε άλλες δραστηριότητες
 • Με πλήρη απασχόληση, σε διάφορες δραστηριότητες
Έχετε παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο ή επιμορφωτικό πρόγραμμα;
 • Ναι
 • Όχι

*Υποχρεωτικά πεδίαΠαρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Ενημέρωση για συμβασιούχους

Επειδή τα όσα έγιναν για το πρόγραμμα Οδυσσέας είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου, ενημερωθείτε κι εδώ για τα όσα μας περιμένουν. Θυμίζω τις υποσχέσεις Γραμματέων και Φαρισαίων που κάποιοι είχαν σπέυσει να υιοθετήσουν... http://stoforos.blogspot.com/2012/04/blog-post_6975.html http://www.stoforos.blogspot.com/2012/04/blog-post_27.html http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=683973

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μόλις το σκάνδαλο πήρε δημοσιότητα η διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, έσπευσε να αλλοιώσει την ανακοίνωση σχετικά με τις προσλήψεις μελών της ομάδας έργου για το πρόγραμμα Οδυσσέας!!! Ενώ λοιπόν η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα (http://www.ein.gr/index.php?rm=5&nid=395), συνεδρίασε στις 9 Απριλίου για να "αξιολογήσει" τις προτάσεις, χθες, μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων και με καθυστέρηση δυο εβδομάδων άλλαξε την αρχική ανακοίνωση. Έτσι τώρα όλα "τακτοποιήθηκαν". Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 2 Απριλίου (;;;) κι "ούτε γάτα, ούτε ζημιά"! Βλέπετε οι προηγούμενες ανακοινώσεις αποκάλυπταν πόσο βιαστικά "στήθηκε" όλη η υπόθεση των προσλήψεων για να προλάβουν την προκύρηξη των εκλογών... Αναρωτιέμαι μήπως στοιχειοθετείται το αδίκημα της πλαστογραφίας για το ΔΣ του Ιδρύματος και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης... Υπάρχουν τα όργανα της πολιτείας που είναι αρμόδια να αποφανθούν... Το καταρρέον πολιτικό σύστημα κοιτάζει ακόμη και αυτή την ώρα να "βολέψει" και να "προστατέψει" τα "παιδιά" του. Άραγε ο υπουργός Παιδείας γνωρίζει τι παιχνίδια στήνουν οι υφιστάμενοί του; Μήπως ήρθε η ώρα να παρέμβει η δικαιοσύνη στα όσα συμβαίνουν εκεί; Μήπως διαπράττονται κάποια αδικήματα; Όσοι έχετε διαβάσει Όργουελ θα θυμόσαστε την Επιτροπή που άλλαζε τα παλιά έγγραφα, αφού "όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγχει το μέλλον" Ιδού η νέα, "φτιαγμένη" ανακοίνωση (η υπογράμμιση της νέας ημερομηνίας, δική μου): ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, 8, 9. (Απόφαση Έγκρισης 351/16/6-4-12 του Δ.Σ. – ΑΔΑ Β4ΩΗ46ΨΖΣΠ-ΤΨ3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων που απαρτίζεται από τους: α) Κόντη Ελένη β) Μπουγά Εμμανουέλα γ) Κυριλή Κωνσταντίνο συνεδρίασε την Δευτέρα 02-04-2012 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την με Α.Π. 603.6/9/5595/02-03-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9. 2. Το με Α.Π. 606/106/8748/19-03-2012 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων», 3. Την υπ’ αριθμ.298/14/15.03.2012 Απόφαση του ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης των Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9. Προέβη στον έλεγχο της πληρότητας και στην αξιολόγηση των Προτάσεων που κατατέθηκαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις παρακάτω θέσεις: 1. Εννέα (9) Μέλη Ομάδας Έργου του προγράμματος. Βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν στο Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης συντάχθηκε πίνακας κατάταξης σύμφωνα με τον οποίο επιλέγονται : 1.Ψαρρού Σταυρούλα 2. Τσίγκα Θεοδώρα 3. Γεράσιμος Ρεντίφης 4. Θωμαϊτσα Θεοδωρακοπούλου 5. Μαζαράκη Δήμητρα - Νίκη 6. Καλαντώνη Πολυτίμη 7. Καναβού Καλλιόπη 8. Κρεμμύδας Χαράλαμπος 9. Παπαγεωργίου Άννα Η Επιτροπή Αξιολόγησης α) Ελένη Κόντη β) Εμμανουέλα Μπουγά γ) Κωνσταντίνος Κυριλής

Προεκλογικές προσλήψεις

Μεγάλη Δευτέρα, 9 Απριλίου, δυο μέρες πριν μπούμε επίσημα σε προεκλογική περίοδο, το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει μια λίστα 9 ατόμων τα οποία πρόκειται να προσληφθούν στο Πρόγραμμα «Οδυσσέας» για την «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό». Ήδη από την προκήρυξη για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων (2 Μαρτίου 2012) πολλά ήταν τα ερωτήματα που είχαν γεννηθεί. Ιδού ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων (επικυρωμένα), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την πρότασή τους και θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατύπωση ορθής γνώμης για την καταλληλότητά τους. Τα παραπάνω προσόντα θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων….» Υπέβαλα τα χαρτιά μου παρά το γεγονός πως όλα έδειχναν «στημένο» διαγωνισμό. Είπα να δώσω μια ευκαιρία και να μην έχω …προκαταλήψεις. Η συνέχεια δυστυχώς επιβεβαίωσε ό,τι χειρότερο φανταζόμουν. Η «Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων» με μέλη τους Ελένη Κόντη, Εμμανουέλα Μπουγά και Κωνσταντίνο Κυριλή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα στις 9/4, παρουσιάζοντας μόνο μια λίστα επιτυχόντων χωρίς να αναφέρονται ούτε τα κριτήρια επιλογής, ούτε οι … «αποτυχόντες». Ακόμη πιο παράξενο είναι ότι το έγγραφο που δημοσιεύτηκε και στο διαδίκτυο αναφέρει ότι η Επιτροπή «συνεδρίασε την Δευτέρα 09-04-2012» και «προέβη στον έλεγχο της πληρότητας και στην αξιολόγηση των Προτάσεων που κατατέθηκαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου …βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν στο Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης συντάχθηκε πίνακας κατάταξης…» Το παράξενο είναι ότι το πρακτικό της απόφαση της Επιτροπής που «συνεδρίασε στις 9 Απριλίου» φέρει προηγούμενη ημερομηνία – τρεις μέρες πριν! (Απόφαση Έγκρισης 351/16/6-4-12 του Δ.Σ. – ΑΔΑ Β4ΩΗ46ΨΖΣΠ-ΤΨ3) Κάποιοι είχαν καθώς φαίνεται …κληρονομικό χάρισμα και γνώριζαν τρεις μέρες πριν συνεδριάσει η Επιτροπή τι ακριβώς θα αποφάσιζε! Και το ενέκριναν κιόλας!! Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ήδη από τις 6 Απριλίου –πριν συνεδριάσει η Επιτροπή- ορίστηκαν όχι μόνον τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται αλλά και τα καθήκοντα και οι αμοιβές τους! (Αριθμ. Απόφασης: 365/16/6-4-2012) Κι όλα αυτά με την υπογραφή του προέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Φίλιππου Λέντζα! Όπως ήταν φυσικό, την ανακοίνωση ακολούθησε πλήθος ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους, μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων. Χωρίς να συζητηθούν, χωρίς να δοθεί καμία απολύτως απάντηση σε όσα καταγγέλλονται η διαδικασία ολοκληρώθηκε μεσούσης της προεκλογικής περιόδου και μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται πως μελετούνται οι ενστάσεις από κάποια «αγνώστου ταυτότητος» επιτροπή που ορίστηκε από το ΔΣ του Ινστιτούτου… Έχοντας εργαστεί επί τρία χρόνια στο πρόγραμμα «Οδυσσέας», έχοντας βοηθήσει στην προβολή του προγράμματος χωρίς να ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ, έχοντας συμβάλλει στην οργάνωση συνεδρίου και σεμιναρίων, μαζί με άλλους αξιόλογους συναδέλφους, θεωρώ επιεικώς απαράδεκτα τα όσα συμβαίνουν… Πρώην μέλη της ομάδας έργου με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο «προσπεράστηκαν» στην κατάταξη από άτομα που διαθέτουν ένα πτυχίο, γνωρίζουν μια γλώσσα και …τελεία! Ποια προσόντα τους άραγε τους έκαναν «επιτυχόντες»; Για ποιο λόγο, μέσα σε περίοδο κρίσης οι αποδοχές σε σχέση με την περασμένη περίοδο σχεδόν διπλασιάστηκαν; Ποιοι παίζουν με τον πόνο και την ανεργία χιλιάδων ανθρώπων; Ποιοι εξυπηρετούν ποιους εξασφαλίζοντας τη σιωπή; Σε κάποιους έχει ανοίξει γενικότερα η όρεξη για ευρωπαϊκά κονδύλια και το συγκεκριμένο Ινστιτούτο μετά από μήνες πλήρους αδράνειας, προχώρησε σε σειρά προκηρύξεων ενώ μοιράζει χιλιάδες ευρώ διαφημίζοντας τα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν! Εμείς όμως είμαστε εδώ και δεν θα επιτρέψουμε να κυριαρχήσει και πάλι η ανομία τους, εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο. Κώστας Στοφόρος Πρώην μέλος της Ομάδας Έργου Οδυσσέας/ πρώην πρόεδρος Συλλόγου Συμβασιούχων ΙΔΕΚΕ και … «αποτυχών» στην κατάταξη του Ινστιτούτου

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Αποκαλυπτική επιστολή

Θέμα «Τι γίνεται τελικά με τη Δ.Β.Ε. στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος" Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Γραφείου της Κας Βουλευτή Μπατζελή Κατ. (στα Μ.Μ.Ε.20-4-12)., σχετικά με την επιχορήγηση της Δ.Β.Ε. από τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με 6.205.000 € των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου(ΑΠ9) , θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς η παραπάνω απόφαση αποτελεί μάλλον προεκλογική υπόσχεση (φούσκα). Για να τεκμηριώσω την άποψή μου αυτή, σας αναφέρω χρονολογικά τις εξελίξεις που αφορούν την παραπάνω απόφαση : • 14-2-2012 Δημοσιεύεται επικαιροποιημένη από την Ε.Υ.Δ του Υπ.Δ.Β.Μ.&Θ. με Αρ.Πρ. 2364/14-2-12 η πρόσκληση 125 , όπου οι 2 περιφέρειες του ΑΠ9 τίθενται εκτός χρηματοδότησης ΕΣΠΑ • 28-2-2012 Στέλνω ανοικτή επιστολή προς όλους τους προαναφερόμενους φορείς για το πρόβλημα που προέκυψε • 6-3-2012 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , οι Δήμοι Λαμίας και άλλων πόλεων της Φθιώτιδας και τέλος ο Βουλευτής Φθιώτιδας Κος Σταϊκούρας Χρ. που κατέθεσε επερώτηση στη Βουλή ( Αρ.Πρ. 623/6-3-2012) , ζητούν να ενταχθεί η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα προγράμματα Δ.Β.Ε. έστω και με χρήματα του Ελληνικού κράτους. • 8-3-2012 Στο παραπάνω αίτημα απαντά ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. κος Μπάκας , (Αρ.Πρ. 1872/8-3-12: προς τη Βουλή των Ελλήνων), ότι έχει προβλέψει και δεσμεύσει από τον προϋπολογισμό της ΓΓΔΒΜ 6.205.000 € για το έτος 2012 !!! για τα προγράμματα της ΔΒΕ των 2 Περιφερειών του ΑΠ9( Η Επερώτηση θα συζητείτο την 9-3-12) • 20-4-2012 Η Κα Μπατζελή ετεροχρονισμένα προβάλλει την απόφαση-επιστολή του Γ.Γ. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ως ειλημμένη απόφαση, πράγματι χρήσιμη για τον τόπο !!!! • 19-4-2012 ‘Έρχεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ* , που υλοποιεί όλα τα προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με 4 προκηρύξεις υποέργων του έργου Κέντρα .Δ.Β.Μ. στους Δήμους , όπου αποκλείει ξανά τις 2 Περιφέρειες του Α.Π.9 , αγνοώντας την απόφαση ??? του Γ.Γ. Δ.Β.Μ. ( Σχ. Ιστοσελίδα http://www.ein.gr/index.php?rm=1&pm=16 1. «Για την ανάπτυξη εργαλείου ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο για το Υποέργο 3» σύνολο 45.000 € 2. «Για τη δημιουργία προτύπου ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών στο πλαίσιο των Υποέργων 4» σύνολο 54.000 € 3. «Επιλογής αναδόχου – Συμβούλου Στρατηγικής Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 5» σύνολο 60.000 € 4. « Για την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) των Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο των Πράξεων» σύνολο 45.000 € Το σύνολο του κόστους των 4 υποέργων είναι 204.000 € και μπορούσε αναλογικά η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. , εφόσον έχει πάρει πραγματικά την απόφαση επιχορήγησης , να διαθέσει αναλογικά 20.000 € !! για τις 2 περιφέρειες του ΑΠ9 , ώστε να τρέχουν παράλληλα όλες οι διαδικασίες των υποέργων με μικρό κόστος , κέρδος χρόνου και αντίστοιχη κάλυψη και υποστήριξη από τους ιδίους προμηθευτές όλων των υπολοίπων Περιφερειών της επικράτειας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Γιατί ενώ η Γ.Γ. Δ.Β.Μ. δημοσίευσε την Ανοικτή Πρόσκληση (Αρ.Πρ. 244/29-3-20120) για την ένταξη των Δήμων ολοκλήρου της Επικράτειας στο Δίκτυο των Κέντρων Δ.Β.Μ. και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , αγνοεί τους κατοίκους των Δήμων των 2 Περιφερειών του ΑΠ9 ;;; • Μήπως η επιστολή του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Κου Μπάκα (Αρ.Πρ. 1872/8-3-12) ήταν υπεκφυγή για να αποφύγει τη συζήτηση στη Βουλή ;; • Μήπως η απάντηση του Γ.Γ. Δ.Β.Μ. ήταν προεκλογική υπόσχεση η οποία δεν δεσμεύει κανένα εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί καμία παρόμοια απόφαση στη «ΔΙ@ΥΓΕΙΑ» ;; • Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Κος Μανούρης Παναγιώτης βιάζεται να δημοσιευθούν οι προκηρύξεις μέσα στην προεκλογική περίοδο ( Από 19-4-12 και λήξη – παράδοση των προσφορών 4-5-2012) και δεν περιμένει 15 ημέρες ώστε να δημοσιευθούν μετά από τις εκλογές ;;; • Μήπως οι προκηρύξεις αυτές εκτός από παράτυπες είναι και μη ηθικές και οι συμμετέχοντες ως επί το πλείστον βρίσκονται στην περιοχή της πρωτεύουσας ;;;; Αξιότιμοι Κύριοι Για όλα τα παραπάνω σας ενημερώνουμε και σας προτρέπουμε «γρηγορείτε…» και πιέστε άμεσα , διότι θα ακολουθήσουν και άλλες προκηρύξεις , ειδικά για το Βασικό έργο τα Κέντρα Δ.Β.Μ. , οπότε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα παραμείνει εκτός ΔΒΕ ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να αρχίσουν οι αντίστοιχες διαδικασίες το 2013 , όταν οι άλλες Περιφέρειες θα έχουν αρχίσει τα προγράμματα Δ.Β.Ε. από τον Οκτώβριο του 2012. Σήμερα είναι η Κυριακή του « Άπιστου» Θωμά! και περιμένουμε άμεσες ενέργειές σας Με Εκτίμηση Ντέλλας Σεραφείμ Πρώην Προϊστάμενος Κ.Ε.Ε. Φθιώτιδας * Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το ΥΠ.Δ.Β.Μ.& Θ.

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Η απόφαση της ντροπής


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Απόφασης: 365/16/6-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ορισμός παραδοτέων και αμοιβή μελών ομάδας έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: α) Την 215/9/2-02-2012 απόφαση του Δ.Σ. β) Το από 19/12/2012 έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς την ΕΥΔ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» γ) Την 298/14/15.03.2012 απόφαση του Δ.Σ. δ) Την Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση Γενικής Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων και Έργων, με αριθμό 111 του ΤΤΣΕΠ) ε) Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, Αποφασίζει: - Την τοποθέτηση των Ψαρρού Σταυρούλας και Γεράσιμου Ρεντίφη ως μελών ομάδας έργου της πράξης Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7 , της Θωμαϊτσας Θεοδωρακοπούλου και Άννας Παπαγεωργίου ως μελών ομάδας έργου της πράξης Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ στον ΑΠ 8 , και την τοποθέτηση της Τσίγκα Θεοδώρας ως μέλους ομάδας έργου της πράξης Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ στον ΑΠ 9 , οι οποίοι αναλαμβάνουν τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή έκαστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 € : - την ευθύνη σύνταξης της μελέτης σκοπιμότητας, καθορισμού απαιτήσεων ωρίμανσης και κατάρτισης χρονοδιαγράμματος του ΟΔΥΣΣΕΑ, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Φορέα - την ευθύνη σύνταξης / επικαιροποίησης του Συστήματος Διαχείρισης και Κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του Έργου ΑΔΑ: Β4ΩΣ46ΨΖΣΠ-ΘΑΨ 2 - την ευθύνη τήρησης του Νομικού Πλαισίου του Έργου γενικά, την ευθύνη τήρησης του ισχύοντος Νομικού και Θεσμικού Πλαισίου και των προβλεπόμενων διαδικασιών του Φορέα ειδικά, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Φορέα - την ευθύνη για τον καθορισμό του απαιτούμενου Αρχείου και Τύπου Αρχείου, ανάλογου του Συστήματος Διαχείρισης του ΟΔΥΣΣΕΑ - την καταγραφή και τήρηση των πρωτοτύπων εγγράφων του Έργου - την εποπτική ευθύνη για τη σύνταξη των προδιαγραφών για διαγωνισμούς και προσκλήσεις ενδιαφέροντος (Προκηρύξεις) που αφορούν σε προσλήψεις προσωπικού/ συνεργατών και σε παροχή προμηθειών / υπηρεσιών, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Φορέα. - την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου του Έργου και των Υποέργων, της επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος και της καταγραφής τυχόν αποκλίσεων του Έργου και των Υποέργων. - Τη διαχείριση των αποκλίσεων (αξιολόγηση των απαιτούμενων προβλημάτων / αποκλίσεων του Έργου και λήψη απαιτούμενων μέτρων για την επίλυσή τους), - την εποπτική ευθύνη σύνταξης και την υποβολή τροποποιήσεων (ΤΔΥ) στη Διαχειριστική Αρχή. Παραδοτέα : Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις πορείας του Εργου, Σχέδιο Διαχείρισης, Καθορισμός Αρχείου, Προδιαγραφές υποέργων, ΤΔΥ. Την τοποθέτηση της κ Μαζαράκη Δήμητρας Νίκης στους ΑΠ 7,8 και 9 , η οποία αναλαμβάνει τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 €: - την ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών με διάφορους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς και για την προβολή του Έργου - τη συμμετοχή στις διαδικασίες ενημέρωσης και πληροφόρησης φορέων και πολιτών για τη λειτουργία του Έργου - την ενημέρωση και συνεργασία με τους Υπευθύνους Εκπαίδευσης σε όλη της επικράτεια για την ανάπτυξη και προβολή του έργου - τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του Έργου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο - την παρακολούθηση και έλεγχο προόδου, τήρηση / επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος προβολής της Πράξης - την υποστήριξη περιφερειακών εκδηλώσεων δημοσιότητας της Πράξης - την τήρηση Φακέλων δημοσιότητας - κάθε ενέργεια που διευκολύνει την προβολή και δημοσιότητα του έργου. - το συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση των δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας Παραδοτέα: Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις , Αρχείο Συνεργαζόμενων φορέων και αρχείο επικοινωνίας, Φάκελοι Δημοσιότητας, Προδιαγραφές Προβολής και Δημοσιότητας του Έργου. ΑΔΑ: Β4ΩΣ46ΨΖΣΠ-ΘΑΨ 3 Την τοποθέτηση των κ Κρεμμύδα Χαράλαμπου και Καλαντώνη Πολυτίμης στους ΑΠ 7,8 και 9, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή έκαστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 €: - την ορθολογική οικονομική διαχείριση της δράσης σε συνεργασία με το Τμήμα οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα - το συντονισμό και υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης όλων των Υποέργων (συμπεριλαμβανομένης της Αυτεπιστασίας) και των τριών δράσεων - την καταγραφή τιμολογίων, έλεγχο και παρακολούθηση κωδικών επιλέξιμων δαπανών, τήρηση βάσης δεδομένων οικονομικών στοιχείων - την παρακολούθηση και σύνδεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και καταγραφή τυχόν αποκλίσεων του οικονομικού αντικειμένου των Υποέργων - την ηλεκτρονική καταχώρηση δαπανών έργου - την παρακολούθηση οικονομικής εξέλιξης υποέργων - κάθε ενέργεια που διευκολύνει την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του Έργου. Παραδοτέα: Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις, Ηλεκτρονικό Αρχείο καταχώρισης δαπανών, Φάκελοι Οικονομικών Στοιχείων και ΜΔΔ. Την τοποθέτηση της κ Καλλιόπης Καναβού στους Α.Π 7,8,9 η οποία αναλαμβάνει τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 €: - Τεχνική Υποστήριξη αναγκών της Ομάδας Έργου - Αποστολή και παραλαβή εγγράφων - Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου - Παροχή πληροφοριών - Αρχειοθέτηση, Φωτοτύπηση, Διεκπεραίωση εγγράφων - Έκδοση Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων - Τήρηση Φακέλων Αρχείων του έργου Παραδοτέα: Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις. Αρχείο εγγράφων, Αρχείο πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου β) Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων γ) ΤΤΣΕΠ δ) Ν.Υ. ε)Υπεύθυνο έργου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ /Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ