Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Υπόδειγμα ένστασης για τις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜΘέμα: «Ένσταση κατά της υπ. αριθ. 602/17/35477/3-12-2012 Πρόσκλησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης»

Με το παρόν έγγραφο ενίσταμαι κατά της υπ. αριθ. 602/17/35477/3-12-2012 Πρόσκλησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για θέσεις (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων και (β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων, καθώς:

α) όντας μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, δεν δύναμαι να έχω κάρτα ανεργίας και άρα βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, βάσει της υπ. αριθ. Β116557/29-5-06 Εγκυκλίου του ΟΑΕΔ. Θεωρώ άδικο το γεγονός ότι ενώ διαθέτω συναφή εμπειρία και επιμόρφωση στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης, επειδή δεν επιτρέπεται να εγγραφώ στον ΟΑΕΔ, αποκλείομαι από τη διαδικασία αιτήσεων. Αυτό αντιβαίνει το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης μεταξύ Μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων.

β) με την υπ. αριθ. 7937/25-5-2012 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία η ανεργία είναι προαπαιτούμενο προσόν για όλες τις θέσεις, αποκλείεται οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε μερική ή πλήρη απασχόληση από την υποβολή αίτησης. Θεωρώ ατεκμηρίωτο το γεγονός ότι αποκλείονται ελεύθεροι επαγγελματίες (με μηδενικά ή μικρά εισοδήματα) ή άτομα με πλήρη ή μερική απασχόληση από τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Προκύπτει μάλιστα θέμα ανισότητας εργαζομένων με ανέργων, ή άλλως κατόχων κάρτας ανεργίας και εκείνων που δεν έχουν κάρτα ανεργίας. Ακόμα, ο ν.2190/1994 για το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον οποίο ζητείται η απόδειξη της ανεργίας, δεν προβλέπει κάποιο αποκλεισμό των μη ανέργων αλλά απλώς μοριοδότηση των ανέργων. Επίσης, σε αντίστοιχη Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (αρ. πρωτ. 602/16/35400/30-11-2012) για Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, δεν είναι προαπαιτούμενο η ανεργία. Δεν είναι λογικό το γεγονός ότι στη μία πρόσκληση μπήκε το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο προσόν και στην άλλη όχι.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ενίσταμαι κατά της υπ. αριθ. 602/17/35477/3-12-2012 πρόσκλησης και της υπ. αριθ. 7937/25-5-2012 απόφασης του Δ.Σ. για τη μοριοδότηση και επιφυλάσσομαι για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μου.

Υπογραφή

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μεγαλουργεί!


Η εξαφανισμένη, λόγω λανθασμένου περιεχομένου προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (19/11/2012) που είχε εντοπιστεί πριν λίγο καιρό, επανεμφανίστηκε χωρίς διορθώσεις. Ποια τα προβλήματα στο περιεχόμενο ,όπως αναφερόταν σε ανάρτηση της ιστοσελίδας του;   http://www.inedivim.gr/index.php/2012-09-14-05-51-28/146-2012-11-22-10-25-35

Ας σημειωθεί ότι  στην προκήρυξη για το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ αναφέρεται ότι δίνονται  10 (δέκα) ολόκληρα μόρια σε όποιον είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ, φορέα ανενεργό για 2 και πλέον χρόνια, ενώ το μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση των ενηλίκων και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση μοριοδοτείται μόνο με 5 μόρια!
Επιπλέον:   Το δίπλωμα του ECDL σύμφωνα με την συγκεκριμένη προκήρυξη για εκπαιδευτές του ΙΝΕΔΙΒΙΜ , δίνει 2 μόρια. Δηλαδή, σύμφωνα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κάποιος που έχει ECDL διαθέτει περισσότερα προσόντα για να διδάξει την ελληνική γλώσσα από κάποιον που έχει αναπτύξει συγγραφικό έργο πάνω στο αντικείμενο , έχει κάνει δημοσιεύσεις ή που έχει εργαστεί για ένα μεταπτυχιακό.
Και τέλος η ανεργία και σε αυτή την προκήρυξη δίνει πολλά μόρια.  Ένας τομέας υψηλών προδιαγραφών όπως αυτός της Δια Βίου Μάθησης λοιπόν, συνδέεται αναπόσπαστα με την ανεργία; Κι έτσι άτομα με λίγα προσόντα θα μπορούν να ελέγχουν και να είναι υπεύθυνοι προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης υψηλού επιπέδου , αλλά και εκπαιδευτών  που διαθέτουν προσόντα υψηλών απαιτήσεων.

Μεγάλη κουβέντα να συζητάμε για αξιοκρατία, αξιοπρέπεια και διαφάνεια.

Από το:  http://ideke.pblogs.gr/2012/12/to-inedibim-megaloyrgei.html

Ερώτηση: Ποιοί άραγε συγκεντρώνουν τα... απαραίτητα προσόντα; Γιατί η προκήρυξη του "Οδυσσέα" έχει κάποιες πολύ συγκεκριμένες διαφορές με την αντίστοιχη για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης; Θα το μάθουμε σύντομα!

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Προκηρύξεις που εμφανίζονται και εξαφανίζονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ!

Διαβάστε την ανακοίνωση της "Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Ένωσης Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας"

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Νέες θέσεις εργασίας και τα ....μυστήρια του ΙΝΕΔΙΒΙΜ


Τελικά κάθε προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι και μια έκπληξη!
Ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει!

Ενώ η Ομάδα Έργου του προγράμματος Οδυσσέας συγκροτήθηκε με βάση την ...απειρία (κατά 80%), τώρα αποφάσισαν πως στους υπεύθυνους εκπαίδευσης του ίδιου προγράμματος η εμπειρία είναι προαπαιτούμενη!

Δείτε εδώ την προκήρυξη: Τι να μεσολάβησε άραγε και άλλαξε πορεία πλεύσης το ΙΝΕΔΙΒΙΜ;

Αν και είναι πολύ "βολικό" κάτι τέτοιο σε προσωπικό επίπεδο, αφού ως πρώην μέλος της Ομάδας Έργου είμαι από αυτούς που έχουν το "προαπαιτούμενο", θεωρώ την απόφαση σκανδαλώδη.
Η εμπειρία ασφαλώς πρέπει να πριμοδοτείται, αλλά όχι και να είναι προαπαιτούμενη. Ή αν ίσχυε αυτό για τους υπαέυθυνους εκπαίδευσης θα έπρεπε ακόμη περισσότερο να ισχύει για την Ομάδα Έργου της οποίας τα περισσότερα μέλη δεν διαθέτουν καμία απολύτως εμπειρία στο αντικείμενο.
Θα έχουμε την εξής τραγελαφική κατάσταση: Άνθρωποι χωρίς στοιχειώδη επαφή με το αντικείμενο να κατευθύνουν ανθρώπους με γνώση και εμπειρία.
Επίσης υποθέτω πως τα μέλη της Ομάδας Έργου που δεν μοριοδοτήθηκαν ποτέ αλλά επελέγησαν αυθαίρετα και παράτυπα, θα ...μοριοδοτήσουν τώρα τους "υφισταμένους" τους...

Η προκήρυξη είναι σαφώς βελτιωμένη -ειδικά σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτές, αλλά απέχει από το να είναι δίκαιη.
Εξασφαλίζει τουλάχιστον κάποια αντικειμενικά κριτήρια, αποδεικνύοντας παράλληλα πως δεν υπήρξαν αντικειμενικά κριτήρια στις προηγούμενες προκηρύξεις.
Έχει επίσης ενδιαφέρον το γεγονός πως "εξαφανίστηκε" ως προαπαιτούμενο η ανεργία...(το οποίο θεωρώ σωστό)

Γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, θεωρώ πως  η προσθήκη της "προαπαιτούμενης" εμπειρίας, εξυπηρετεί φωτογραφικά πολύ  συγκεκριμένους υποψήφιους "υπεύθυνους εκπαίδευσης"... Όσο κι αν με βολεύει όπως είπα στην αρχή θεωρώ πως δεν συνάδει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Κώστας Στοφόρος
Πρώην Μέλος της Ομάδας Έργου του Οδυσσέα