Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Ενημέρωση για συμβασιούχους

Επειδή τα όσα έγιναν για το πρόγραμμα Οδυσσέας είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου, ενημερωθείτε κι εδώ για τα όσα μας περιμένουν. Θυμίζω τις υποσχέσεις Γραμματέων και Φαρισαίων που κάποιοι είχαν σπέυσει να υιοθετήσουν... http://stoforos.blogspot.com/2012/04/blog-post_6975.html http://www.stoforos.blogspot.com/2012/04/blog-post_27.html http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=683973

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μόλις το σκάνδαλο πήρε δημοσιότητα η διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, έσπευσε να αλλοιώσει την ανακοίνωση σχετικά με τις προσλήψεις μελών της ομάδας έργου για το πρόγραμμα Οδυσσέας!!! Ενώ λοιπόν η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα (http://www.ein.gr/index.php?rm=5&nid=395), συνεδρίασε στις 9 Απριλίου για να "αξιολογήσει" τις προτάσεις, χθες, μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων και με καθυστέρηση δυο εβδομάδων άλλαξε την αρχική ανακοίνωση. Έτσι τώρα όλα "τακτοποιήθηκαν". Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 2 Απριλίου (;;;) κι "ούτε γάτα, ούτε ζημιά"! Βλέπετε οι προηγούμενες ανακοινώσεις αποκάλυπταν πόσο βιαστικά "στήθηκε" όλη η υπόθεση των προσλήψεων για να προλάβουν την προκύρηξη των εκλογών... Αναρωτιέμαι μήπως στοιχειοθετείται το αδίκημα της πλαστογραφίας για το ΔΣ του Ιδρύματος και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης... Υπάρχουν τα όργανα της πολιτείας που είναι αρμόδια να αποφανθούν... Το καταρρέον πολιτικό σύστημα κοιτάζει ακόμη και αυτή την ώρα να "βολέψει" και να "προστατέψει" τα "παιδιά" του. Άραγε ο υπουργός Παιδείας γνωρίζει τι παιχνίδια στήνουν οι υφιστάμενοί του; Μήπως ήρθε η ώρα να παρέμβει η δικαιοσύνη στα όσα συμβαίνουν εκεί; Μήπως διαπράττονται κάποια αδικήματα; Όσοι έχετε διαβάσει Όργουελ θα θυμόσαστε την Επιτροπή που άλλαζε τα παλιά έγγραφα, αφού "όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγχει το μέλλον" Ιδού η νέα, "φτιαγμένη" ανακοίνωση (η υπογράμμιση της νέας ημερομηνίας, δική μου): ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, 8, 9. (Απόφαση Έγκρισης 351/16/6-4-12 του Δ.Σ. – ΑΔΑ Β4ΩΗ46ΨΖΣΠ-ΤΨ3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων που απαρτίζεται από τους: α) Κόντη Ελένη β) Μπουγά Εμμανουέλα γ) Κυριλή Κωνσταντίνο συνεδρίασε την Δευτέρα 02-04-2012 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την με Α.Π. 603.6/9/5595/02-03-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9. 2. Το με Α.Π. 606/106/8748/19-03-2012 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων», 3. Την υπ’ αριθμ.298/14/15.03.2012 Απόφαση του ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης των Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9. Προέβη στον έλεγχο της πληρότητας και στην αξιολόγηση των Προτάσεων που κατατέθηκαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις παρακάτω θέσεις: 1. Εννέα (9) Μέλη Ομάδας Έργου του προγράμματος. Βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν στο Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης συντάχθηκε πίνακας κατάταξης σύμφωνα με τον οποίο επιλέγονται : 1.Ψαρρού Σταυρούλα 2. Τσίγκα Θεοδώρα 3. Γεράσιμος Ρεντίφης 4. Θωμαϊτσα Θεοδωρακοπούλου 5. Μαζαράκη Δήμητρα - Νίκη 6. Καλαντώνη Πολυτίμη 7. Καναβού Καλλιόπη 8. Κρεμμύδας Χαράλαμπος 9. Παπαγεωργίου Άννα Η Επιτροπή Αξιολόγησης α) Ελένη Κόντη β) Εμμανουέλα Μπουγά γ) Κωνσταντίνος Κυριλής

Προεκλογικές προσλήψεις

Μεγάλη Δευτέρα, 9 Απριλίου, δυο μέρες πριν μπούμε επίσημα σε προεκλογική περίοδο, το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει μια λίστα 9 ατόμων τα οποία πρόκειται να προσληφθούν στο Πρόγραμμα «Οδυσσέας» για την «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό». Ήδη από την προκήρυξη για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων (2 Μαρτίου 2012) πολλά ήταν τα ερωτήματα που είχαν γεννηθεί. Ιδού ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων (επικυρωμένα), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την πρότασή τους και θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατύπωση ορθής γνώμης για την καταλληλότητά τους. Τα παραπάνω προσόντα θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων….» Υπέβαλα τα χαρτιά μου παρά το γεγονός πως όλα έδειχναν «στημένο» διαγωνισμό. Είπα να δώσω μια ευκαιρία και να μην έχω …προκαταλήψεις. Η συνέχεια δυστυχώς επιβεβαίωσε ό,τι χειρότερο φανταζόμουν. Η «Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων» με μέλη τους Ελένη Κόντη, Εμμανουέλα Μπουγά και Κωνσταντίνο Κυριλή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα στις 9/4, παρουσιάζοντας μόνο μια λίστα επιτυχόντων χωρίς να αναφέρονται ούτε τα κριτήρια επιλογής, ούτε οι … «αποτυχόντες». Ακόμη πιο παράξενο είναι ότι το έγγραφο που δημοσιεύτηκε και στο διαδίκτυο αναφέρει ότι η Επιτροπή «συνεδρίασε την Δευτέρα 09-04-2012» και «προέβη στον έλεγχο της πληρότητας και στην αξιολόγηση των Προτάσεων που κατατέθηκαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου …βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν στο Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης συντάχθηκε πίνακας κατάταξης…» Το παράξενο είναι ότι το πρακτικό της απόφαση της Επιτροπής που «συνεδρίασε στις 9 Απριλίου» φέρει προηγούμενη ημερομηνία – τρεις μέρες πριν! (Απόφαση Έγκρισης 351/16/6-4-12 του Δ.Σ. – ΑΔΑ Β4ΩΗ46ΨΖΣΠ-ΤΨ3) Κάποιοι είχαν καθώς φαίνεται …κληρονομικό χάρισμα και γνώριζαν τρεις μέρες πριν συνεδριάσει η Επιτροπή τι ακριβώς θα αποφάσιζε! Και το ενέκριναν κιόλας!! Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ήδη από τις 6 Απριλίου –πριν συνεδριάσει η Επιτροπή- ορίστηκαν όχι μόνον τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται αλλά και τα καθήκοντα και οι αμοιβές τους! (Αριθμ. Απόφασης: 365/16/6-4-2012) Κι όλα αυτά με την υπογραφή του προέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Φίλιππου Λέντζα! Όπως ήταν φυσικό, την ανακοίνωση ακολούθησε πλήθος ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους, μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων. Χωρίς να συζητηθούν, χωρίς να δοθεί καμία απολύτως απάντηση σε όσα καταγγέλλονται η διαδικασία ολοκληρώθηκε μεσούσης της προεκλογικής περιόδου και μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται πως μελετούνται οι ενστάσεις από κάποια «αγνώστου ταυτότητος» επιτροπή που ορίστηκε από το ΔΣ του Ινστιτούτου… Έχοντας εργαστεί επί τρία χρόνια στο πρόγραμμα «Οδυσσέας», έχοντας βοηθήσει στην προβολή του προγράμματος χωρίς να ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ, έχοντας συμβάλλει στην οργάνωση συνεδρίου και σεμιναρίων, μαζί με άλλους αξιόλογους συναδέλφους, θεωρώ επιεικώς απαράδεκτα τα όσα συμβαίνουν… Πρώην μέλη της ομάδας έργου με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο «προσπεράστηκαν» στην κατάταξη από άτομα που διαθέτουν ένα πτυχίο, γνωρίζουν μια γλώσσα και …τελεία! Ποια προσόντα τους άραγε τους έκαναν «επιτυχόντες»; Για ποιο λόγο, μέσα σε περίοδο κρίσης οι αποδοχές σε σχέση με την περασμένη περίοδο σχεδόν διπλασιάστηκαν; Ποιοι παίζουν με τον πόνο και την ανεργία χιλιάδων ανθρώπων; Ποιοι εξυπηρετούν ποιους εξασφαλίζοντας τη σιωπή; Σε κάποιους έχει ανοίξει γενικότερα η όρεξη για ευρωπαϊκά κονδύλια και το συγκεκριμένο Ινστιτούτο μετά από μήνες πλήρους αδράνειας, προχώρησε σε σειρά προκηρύξεων ενώ μοιράζει χιλιάδες ευρώ διαφημίζοντας τα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν! Εμείς όμως είμαστε εδώ και δεν θα επιτρέψουμε να κυριαρχήσει και πάλι η ανομία τους, εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο. Κώστας Στοφόρος Πρώην μέλος της Ομάδας Έργου Οδυσσέας/ πρώην πρόεδρος Συλλόγου Συμβασιούχων ΙΔΕΚΕ και … «αποτυχών» στην κατάταξη του Ινστιτούτου

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Αποκαλυπτική επιστολή

Θέμα «Τι γίνεται τελικά με τη Δ.Β.Ε. στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος" Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Γραφείου της Κας Βουλευτή Μπατζελή Κατ. (στα Μ.Μ.Ε.20-4-12)., σχετικά με την επιχορήγηση της Δ.Β.Ε. από τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με 6.205.000 € των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου(ΑΠ9) , θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς η παραπάνω απόφαση αποτελεί μάλλον προεκλογική υπόσχεση (φούσκα). Για να τεκμηριώσω την άποψή μου αυτή, σας αναφέρω χρονολογικά τις εξελίξεις που αφορούν την παραπάνω απόφαση : • 14-2-2012 Δημοσιεύεται επικαιροποιημένη από την Ε.Υ.Δ του Υπ.Δ.Β.Μ.&Θ. με Αρ.Πρ. 2364/14-2-12 η πρόσκληση 125 , όπου οι 2 περιφέρειες του ΑΠ9 τίθενται εκτός χρηματοδότησης ΕΣΠΑ • 28-2-2012 Στέλνω ανοικτή επιστολή προς όλους τους προαναφερόμενους φορείς για το πρόβλημα που προέκυψε • 6-3-2012 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , οι Δήμοι Λαμίας και άλλων πόλεων της Φθιώτιδας και τέλος ο Βουλευτής Φθιώτιδας Κος Σταϊκούρας Χρ. που κατέθεσε επερώτηση στη Βουλή ( Αρ.Πρ. 623/6-3-2012) , ζητούν να ενταχθεί η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα προγράμματα Δ.Β.Ε. έστω και με χρήματα του Ελληνικού κράτους. • 8-3-2012 Στο παραπάνω αίτημα απαντά ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. κος Μπάκας , (Αρ.Πρ. 1872/8-3-12: προς τη Βουλή των Ελλήνων), ότι έχει προβλέψει και δεσμεύσει από τον προϋπολογισμό της ΓΓΔΒΜ 6.205.000 € για το έτος 2012 !!! για τα προγράμματα της ΔΒΕ των 2 Περιφερειών του ΑΠ9( Η Επερώτηση θα συζητείτο την 9-3-12) • 20-4-2012 Η Κα Μπατζελή ετεροχρονισμένα προβάλλει την απόφαση-επιστολή του Γ.Γ. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ως ειλημμένη απόφαση, πράγματι χρήσιμη για τον τόπο !!!! • 19-4-2012 ‘Έρχεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ* , που υλοποιεί όλα τα προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με 4 προκηρύξεις υποέργων του έργου Κέντρα .Δ.Β.Μ. στους Δήμους , όπου αποκλείει ξανά τις 2 Περιφέρειες του Α.Π.9 , αγνοώντας την απόφαση ??? του Γ.Γ. Δ.Β.Μ. ( Σχ. Ιστοσελίδα http://www.ein.gr/index.php?rm=1&pm=16 1. «Για την ανάπτυξη εργαλείου ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο για το Υποέργο 3» σύνολο 45.000 € 2. «Για τη δημιουργία προτύπου ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών στο πλαίσιο των Υποέργων 4» σύνολο 54.000 € 3. «Επιλογής αναδόχου – Συμβούλου Στρατηγικής Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 5» σύνολο 60.000 € 4. « Για την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) των Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο των Πράξεων» σύνολο 45.000 € Το σύνολο του κόστους των 4 υποέργων είναι 204.000 € και μπορούσε αναλογικά η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. , εφόσον έχει πάρει πραγματικά την απόφαση επιχορήγησης , να διαθέσει αναλογικά 20.000 € !! για τις 2 περιφέρειες του ΑΠ9 , ώστε να τρέχουν παράλληλα όλες οι διαδικασίες των υποέργων με μικρό κόστος , κέρδος χρόνου και αντίστοιχη κάλυψη και υποστήριξη από τους ιδίους προμηθευτές όλων των υπολοίπων Περιφερειών της επικράτειας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Γιατί ενώ η Γ.Γ. Δ.Β.Μ. δημοσίευσε την Ανοικτή Πρόσκληση (Αρ.Πρ. 244/29-3-20120) για την ένταξη των Δήμων ολοκλήρου της Επικράτειας στο Δίκτυο των Κέντρων Δ.Β.Μ. και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , αγνοεί τους κατοίκους των Δήμων των 2 Περιφερειών του ΑΠ9 ;;; • Μήπως η επιστολή του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Κου Μπάκα (Αρ.Πρ. 1872/8-3-12) ήταν υπεκφυγή για να αποφύγει τη συζήτηση στη Βουλή ;; • Μήπως η απάντηση του Γ.Γ. Δ.Β.Μ. ήταν προεκλογική υπόσχεση η οποία δεν δεσμεύει κανένα εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί καμία παρόμοια απόφαση στη «ΔΙ@ΥΓΕΙΑ» ;; • Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Κος Μανούρης Παναγιώτης βιάζεται να δημοσιευθούν οι προκηρύξεις μέσα στην προεκλογική περίοδο ( Από 19-4-12 και λήξη – παράδοση των προσφορών 4-5-2012) και δεν περιμένει 15 ημέρες ώστε να δημοσιευθούν μετά από τις εκλογές ;;; • Μήπως οι προκηρύξεις αυτές εκτός από παράτυπες είναι και μη ηθικές και οι συμμετέχοντες ως επί το πλείστον βρίσκονται στην περιοχή της πρωτεύουσας ;;;; Αξιότιμοι Κύριοι Για όλα τα παραπάνω σας ενημερώνουμε και σας προτρέπουμε «γρηγορείτε…» και πιέστε άμεσα , διότι θα ακολουθήσουν και άλλες προκηρύξεις , ειδικά για το Βασικό έργο τα Κέντρα Δ.Β.Μ. , οπότε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα παραμείνει εκτός ΔΒΕ ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να αρχίσουν οι αντίστοιχες διαδικασίες το 2013 , όταν οι άλλες Περιφέρειες θα έχουν αρχίσει τα προγράμματα Δ.Β.Ε. από τον Οκτώβριο του 2012. Σήμερα είναι η Κυριακή του « Άπιστου» Θωμά! και περιμένουμε άμεσες ενέργειές σας Με Εκτίμηση Ντέλλας Σεραφείμ Πρώην Προϊστάμενος Κ.Ε.Ε. Φθιώτιδας * Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το ΥΠ.Δ.Β.Μ.& Θ.

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Η απόφαση της ντροπής


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Απόφασης: 365/16/6-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ορισμός παραδοτέων και αμοιβή μελών ομάδας έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: α) Την 215/9/2-02-2012 απόφαση του Δ.Σ. β) Το από 19/12/2012 έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς την ΕΥΔ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» γ) Την 298/14/15.03.2012 απόφαση του Δ.Σ. δ) Την Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση Γενικής Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων και Έργων, με αριθμό 111 του ΤΤΣΕΠ) ε) Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, Αποφασίζει: - Την τοποθέτηση των Ψαρρού Σταυρούλας και Γεράσιμου Ρεντίφη ως μελών ομάδας έργου της πράξης Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7 , της Θωμαϊτσας Θεοδωρακοπούλου και Άννας Παπαγεωργίου ως μελών ομάδας έργου της πράξης Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ στον ΑΠ 8 , και την τοποθέτηση της Τσίγκα Θεοδώρας ως μέλους ομάδας έργου της πράξης Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ στον ΑΠ 9 , οι οποίοι αναλαμβάνουν τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή έκαστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 € : - την ευθύνη σύνταξης της μελέτης σκοπιμότητας, καθορισμού απαιτήσεων ωρίμανσης και κατάρτισης χρονοδιαγράμματος του ΟΔΥΣΣΕΑ, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Φορέα - την ευθύνη σύνταξης / επικαιροποίησης του Συστήματος Διαχείρισης και Κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του Έργου ΑΔΑ: Β4ΩΣ46ΨΖΣΠ-ΘΑΨ 2 - την ευθύνη τήρησης του Νομικού Πλαισίου του Έργου γενικά, την ευθύνη τήρησης του ισχύοντος Νομικού και Θεσμικού Πλαισίου και των προβλεπόμενων διαδικασιών του Φορέα ειδικά, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Φορέα - την ευθύνη για τον καθορισμό του απαιτούμενου Αρχείου και Τύπου Αρχείου, ανάλογου του Συστήματος Διαχείρισης του ΟΔΥΣΣΕΑ - την καταγραφή και τήρηση των πρωτοτύπων εγγράφων του Έργου - την εποπτική ευθύνη για τη σύνταξη των προδιαγραφών για διαγωνισμούς και προσκλήσεις ενδιαφέροντος (Προκηρύξεις) που αφορούν σε προσλήψεις προσωπικού/ συνεργατών και σε παροχή προμηθειών / υπηρεσιών, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Φορέα. - την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου του Έργου και των Υποέργων, της επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος και της καταγραφής τυχόν αποκλίσεων του Έργου και των Υποέργων. - Τη διαχείριση των αποκλίσεων (αξιολόγηση των απαιτούμενων προβλημάτων / αποκλίσεων του Έργου και λήψη απαιτούμενων μέτρων για την επίλυσή τους), - την εποπτική ευθύνη σύνταξης και την υποβολή τροποποιήσεων (ΤΔΥ) στη Διαχειριστική Αρχή. Παραδοτέα : Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις πορείας του Εργου, Σχέδιο Διαχείρισης, Καθορισμός Αρχείου, Προδιαγραφές υποέργων, ΤΔΥ. Την τοποθέτηση της κ Μαζαράκη Δήμητρας Νίκης στους ΑΠ 7,8 και 9 , η οποία αναλαμβάνει τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 €: - την ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών με διάφορους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς και για την προβολή του Έργου - τη συμμετοχή στις διαδικασίες ενημέρωσης και πληροφόρησης φορέων και πολιτών για τη λειτουργία του Έργου - την ενημέρωση και συνεργασία με τους Υπευθύνους Εκπαίδευσης σε όλη της επικράτεια για την ανάπτυξη και προβολή του έργου - τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του Έργου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο - την παρακολούθηση και έλεγχο προόδου, τήρηση / επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος προβολής της Πράξης - την υποστήριξη περιφερειακών εκδηλώσεων δημοσιότητας της Πράξης - την τήρηση Φακέλων δημοσιότητας - κάθε ενέργεια που διευκολύνει την προβολή και δημοσιότητα του έργου. - το συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση των δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας Παραδοτέα: Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις , Αρχείο Συνεργαζόμενων φορέων και αρχείο επικοινωνίας, Φάκελοι Δημοσιότητας, Προδιαγραφές Προβολής και Δημοσιότητας του Έργου. ΑΔΑ: Β4ΩΣ46ΨΖΣΠ-ΘΑΨ 3 Την τοποθέτηση των κ Κρεμμύδα Χαράλαμπου και Καλαντώνη Πολυτίμης στους ΑΠ 7,8 και 9, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή έκαστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 €: - την ορθολογική οικονομική διαχείριση της δράσης σε συνεργασία με το Τμήμα οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα - το συντονισμό και υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης όλων των Υποέργων (συμπεριλαμβανομένης της Αυτεπιστασίας) και των τριών δράσεων - την καταγραφή τιμολογίων, έλεγχο και παρακολούθηση κωδικών επιλέξιμων δαπανών, τήρηση βάσης δεδομένων οικονομικών στοιχείων - την παρακολούθηση και σύνδεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και καταγραφή τυχόν αποκλίσεων του οικονομικού αντικειμένου των Υποέργων - την ηλεκτρονική καταχώρηση δαπανών έργου - την παρακολούθηση οικονομικής εξέλιξης υποέργων - κάθε ενέργεια που διευκολύνει την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του Έργου. Παραδοτέα: Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις, Ηλεκτρονικό Αρχείο καταχώρισης δαπανών, Φάκελοι Οικονομικών Στοιχείων και ΜΔΔ. Την τοποθέτηση της κ Καλλιόπης Καναβού στους Α.Π 7,8,9 η οποία αναλαμβάνει τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 €: - Τεχνική Υποστήριξη αναγκών της Ομάδας Έργου - Αποστολή και παραλαβή εγγράφων - Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου - Παροχή πληροφοριών - Αρχειοθέτηση, Φωτοτύπηση, Διεκπεραίωση εγγράφων - Έκδοση Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων - Τήρηση Φακέλων Αρχείων του έργου Παραδοτέα: Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις. Αρχείο εγγράφων, Αρχείο πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου β) Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων γ) ΤΤΣΕΠ δ) Ν.Υ. ε)Υπεύθυνο έργου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ /Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Μήπως ήρθε η ώρα του εισαγγελέα;

Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο του "Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης".

-Μετά την προκλητική διαφημιστική εκστρατεία για τα ανύπαρκτα "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης" και τον πακτωλό εκατομμυρίων από ευρωπαϊκά κονδύλια που μοιράζονται στα ΜΜΕ με αυτόν τον τρόπο

-Μετά τις απίστευτες προκυρήξεις για πλήρωση των θέσεων "Μελών ομάδας έργου"

-Ήρθε το ακόμη πιο απίστευτο "πρακτικό αξιολόγησης", όπου βάσει ανύπαρκτων κριτηρίων εμφανίζεται ένας κατάλογος ανθρώπων που πρόκειται να προσληφθούν. Πουθενά δεν αναφέρεται ποιοί και γιατί αποκλείστηκαν...
Η ανακοίνωση αυτή γίνεται δυο μέρες πριν κλείσει η Βουλή και μπούμε επίσημα σε προεκλογική περίοδο

Πρόκειται για απίστευτη αθλιότητα απέναντι σε όσους υπέβαλαν τα χαρτιά τους περιμένοντας μια στοιχειωδώς δίκαιη μεταχείριση...

Ας μας εξηγήσουν πότε ακριβώς πρόλαβε η Επιτροπή να μελετήσει τα δεκάδες έγγραφα...

Όσοι έδωσαν τέτοια εντολή, όσοι υπογράφουν ρτο σχερτικό πρακτικό, το ΔΣ του Ιδρύματος που καλύπτει αυτή την πρακτική θα πρέπει να λογφοδοτήσουν επιτέλους στη δικαοσύνη.

Δεν μπορούν να παίζουν με τον πόνο των ανλέργων, ούτε να χτίζουν καριέρες και πελατειακές σχέσεις πάνω στην ανάγκη όλων μας.

Καλούνται όλοι όσοι υπέβαλαν τα χαρτιά τους να υποβάλλουν σχετικές ενστάσεις..ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, 8, 9.

(Απόφαση Έγκρισης 351/16/6-4-12 του Δ.Σ. – ΑΔΑ Β4ΩΗ46ΨΖΣΠ-ΤΨ3)Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων που απαρτίζεται από τους: α) Κόντη Ελένη β) Μπουγά Εμμανουέλα
γ) Κυριλή Κωνσταντίνο συνεδρίασε την Δευτέρα 09-04-2012 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την με Α.Π. 603.6/9/5595/02-03-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9.

2. Το με Α.Π. 606/106/8748/19-03-2012 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων»,

3. Την υπ’ αριθμ.298/14/15.03.2012 Απόφαση του ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης των Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9.

Προέβη στον έλεγχο της πληρότητας και στην αξιολόγηση των Προτάσεων που κατατέθηκαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις παρακάτω θέσεις:1. Εννέα (9) Μέλη Ομάδας Έργου του προγράμματος.Βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν στο Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης συντάχθηκε πίνακας κατάταξης σύμφωνα με τον οποίο επιλέγονται :1.Ψαρρού Σταυρούλα

2. Τσίγκα Θεοδώρα

3. Γεράσιμος Ρεντίφης

4. Θωμαϊτσα Θεοδωρακοπούλου

5. Μαζαράκη Δήμητρα - Νίκη

6. Καλαντώνη Πολυτίμη

7. Καναβού Καλλιόπη

8. Κρεμμύδας Χαράλαμπος

9. Παπαγεωργίου ΆνναΗ Επιτροπή Αξιολόγησης

α) Ελένη Κόντη

β) Εμμανουέλα Μπουγά

γ) Κωνσταντίνος Κυριλής


Υπάρχουν λοιπόν ονοματεπώνυμα, υπάρχουν και ευθύνες...