Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Μήπως ήρθε η ώρα του εισαγγελέα;

Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο του "Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης".

-Μετά την προκλητική διαφημιστική εκστρατεία για τα ανύπαρκτα "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης" και τον πακτωλό εκατομμυρίων από ευρωπαϊκά κονδύλια που μοιράζονται στα ΜΜΕ με αυτόν τον τρόπο

-Μετά τις απίστευτες προκυρήξεις για πλήρωση των θέσεων "Μελών ομάδας έργου"

-Ήρθε το ακόμη πιο απίστευτο "πρακτικό αξιολόγησης", όπου βάσει ανύπαρκτων κριτηρίων εμφανίζεται ένας κατάλογος ανθρώπων που πρόκειται να προσληφθούν. Πουθενά δεν αναφέρεται ποιοί και γιατί αποκλείστηκαν...
Η ανακοίνωση αυτή γίνεται δυο μέρες πριν κλείσει η Βουλή και μπούμε επίσημα σε προεκλογική περίοδο

Πρόκειται για απίστευτη αθλιότητα απέναντι σε όσους υπέβαλαν τα χαρτιά τους περιμένοντας μια στοιχειωδώς δίκαιη μεταχείριση...

Ας μας εξηγήσουν πότε ακριβώς πρόλαβε η Επιτροπή να μελετήσει τα δεκάδες έγγραφα...

Όσοι έδωσαν τέτοια εντολή, όσοι υπογράφουν ρτο σχερτικό πρακτικό, το ΔΣ του Ιδρύματος που καλύπτει αυτή την πρακτική θα πρέπει να λογφοδοτήσουν επιτέλους στη δικαοσύνη.

Δεν μπορούν να παίζουν με τον πόνο των ανλέργων, ούτε να χτίζουν καριέρες και πελατειακές σχέσεις πάνω στην ανάγκη όλων μας.

Καλούνται όλοι όσοι υπέβαλαν τα χαρτιά τους να υποβάλλουν σχετικές ενστάσεις..ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, 8, 9.

(Απόφαση Έγκρισης 351/16/6-4-12 του Δ.Σ. – ΑΔΑ Β4ΩΗ46ΨΖΣΠ-ΤΨ3)Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων που απαρτίζεται από τους: α) Κόντη Ελένη β) Μπουγά Εμμανουέλα
γ) Κυριλή Κωνσταντίνο συνεδρίασε την Δευτέρα 09-04-2012 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την με Α.Π. 603.6/9/5595/02-03-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9.

2. Το με Α.Π. 606/106/8748/19-03-2012 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων»,

3. Την υπ’ αριθμ.298/14/15.03.2012 Απόφαση του ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης των Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9.

Προέβη στον έλεγχο της πληρότητας και στην αξιολόγηση των Προτάσεων που κατατέθηκαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις παρακάτω θέσεις:1. Εννέα (9) Μέλη Ομάδας Έργου του προγράμματος.Βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν στο Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης συντάχθηκε πίνακας κατάταξης σύμφωνα με τον οποίο επιλέγονται :1.Ψαρρού Σταυρούλα

2. Τσίγκα Θεοδώρα

3. Γεράσιμος Ρεντίφης

4. Θωμαϊτσα Θεοδωρακοπούλου

5. Μαζαράκη Δήμητρα - Νίκη

6. Καλαντώνη Πολυτίμη

7. Καναβού Καλλιόπη

8. Κρεμμύδας Χαράλαμπος

9. Παπαγεωργίου ΆνναΗ Επιτροπή Αξιολόγησης

α) Ελένη Κόντη

β) Εμμανουέλα Μπουγά

γ) Κωνσταντίνος Κυριλής


Υπάρχουν λοιπόν ονοματεπώνυμα, υπάρχουν και ευθύνες...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου