Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Επιστολή της Ένωσης Εκπαιδευτικών της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

ΠΡΟΣ
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
•    Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμένων
κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα
•    Γενική Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης
•    Ειδικό Γραμματέα ΕΥΔ
κ. Β. Ζαχαράκη

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,
Ως εκπαιδευτές επί σειρά ετών στα προγράμματα «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμό» και «Οδυσσέας», απευθυνόμαστε με αυτήν την επιστολή σε εσάς, προκειμένου να θέσουμε ορισμένα ζητήματα που, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο κρίσης, προκαλούν αλγεινή εντύπωση και ζητούν απαντήσεις.
Οι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας» που έχουν υλοποιήσει εντός του 2013 ένα τμήμα εκπαίδευσης  ενημερώνονται ότι δε δικαιούνται να αναλάβουν δεύτερο τμήμα πριν εξαντληθεί ο σχετικός πίνακας μοριοδότησης. Η πρακτική αυτή αιτιολογείται στη βάση του να διασφαλιστεί ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτές θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα. Με άλλα λόγια, δεν είναι θεμιτό ένας εκπαιδευτής που θα εισπράξει από 1.500 έως 2.500 ευρώ από ένα τμήμα μάθησης να απασχοληθεί σε δεύτερο τμήμα, αφού έτσι θα στερούσε από κάποιον ή κάποια συνάδελφο την πρόσβαση στην (ημι)απασχόληση. Ωστόσο, η επιλογή αυτή, κατά τη γνώμη μας:
•    Καταργεί επί της ουσίας τη διαδικασία αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας» εντάχθηκαν στο σχετικό πίνακα κατάταξης με βάση μοριοδότηση προσόντων. Είναι προφανές ότι, αν τελικά, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης, αποκτούν όλοι δικαίωμα ανάληψης ενός και μοναδικού τμήματος μάθησης τα κριτήρια εξειδίκευσης και εκπαιδευτικής επάρκειας, με βάση τα οποία καταρτίστηκε ο σχετικός πίνακας, επί της ουσίας ακυρώνονται,  γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια ομάδα εκπαιδευομένων με ιδιαίτερα σύνθετα χαρακτηριστικά και ανάγκες.
•    Η ίδια διαδικασία, άδικη και αντιπαραγωγική κατά τη γνώμη μας, δε φαίνεται να εφαρμόζεται με ενιαίο και καθολικό τρόπο. Ορισμένα από τα μέλη, για παράδειγμα, της ομάδας έργου του Προγράμματος «Οδυσσέας», απασχολούνται παράλληλα ως εκπαιδευτές, διασφαλίζοντας για τον εαυτό τους τη δυνατότητα να επωφελούνται από διαφορετικές δράσεις του ίδιου Έργου. Έτσι, ένας υποαπασχολούμενος εκπαιδευτής δεν έχει δικαίωμα ανάθεσης δεύτερου τμήματος, αλλά κάποιος που εργάζεται με μισθό και πλήρη απασχόληση νομιμοποιείται να αναλαμβάνει επιπλέον θέσεις, αφού έχει φροντίσει να τοποθετήσει τον εαυτό του σε διαφορετικούς άξονες προτεραιότητας για τους διαφορετικούς του ρόλους στο πλαίσιο του Έργου.  Μια απλή αναζήτηση στη Διαύγεια είναι αποκαλυπτική.
Όσον αφορά την αδικαιολόγητη κωλυσιεργία εκ μέρους του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την πλημμελή υλοποίηση ενός έργου όπως ο «Οδυσσέας» που καλείται να καλύψει τις ανάγκες της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των μεταναστών ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
1.    Από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Μάιο του 2013 δεν υλοποιήθηκε κανένα τμήμα μάθησης, παρότι υπήρχε συγκροτημένη 9μελής ομάδα έργου. Φαίνεται, αντίστοιχα, πως στο αντίστοιχο διάστημα δεν έγινε καμία, έστω, από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Έτσι:
2.    Από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία μέριμνα ανατύπωσης του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στην προηγούμενη φάση του προγράμματος και έχει εξαντληθεί (σύμφωνα με την ομάδα έργου). Αυτό σημαίνει ότι όλα τα τμήματα που υλοποιήθηκαν μέχρι στιγμής, αλλά και αυτά που λειτουργούν σήμερα ή θα λειτουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα δεν είχαν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, παρότι για την ανάπτυξη αυτού του υλικού δαπανήθηκαν σημαντικοί πόροι στην προηγούμενη φάση του προγράμματος και το μόνο που χρειαζόταν σε αυτή τη φάση ήταν η ανατύπωσή του.
3.    Μέχρι σήμερα δεν έχει συγκροτηθεί η Επιστημονική Ομάδα του προγράμματος, ούτε και η Συγγραφική Ομάδα για την ανάπτυξη του υλικού για τα επίπεδα Β1 και Β2. Επομένως, το έργο υλοποιείται χωρίς εκπαιδευτική υποστήριξη-καθοδήγηση, ενώ οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτές καλούνται να αυτοσχεδιάσουν. Προφανώς θα επιμορφωθούν εκ των υστέρων, όπως εκ των υστέρων θα αναπτυχθεί και θα αναπαραχθεί και το εκπαιδευτικό υλικό που θα έπρεπε να διαθέτουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι.
Έτσι, εκτιμούμε ότι:
Α. Οι πρακτικές αυτές και η σε τέτοιο βαθμό καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος περιορίζουν ασφυκτικά τόσο τις προδιαγραφές ποιότητάς του, όσο και την πρόσβαση δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στα τμήματα ελληνομάθειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δύο εξετάσεις ελληνομάθειας που πραγματοποίησε η ΓΓΔΒΜ εντός του 2013 έλαβαν μέρος περισσότεροι από 2.000 μετανάστες, πολλοί από τους οποίους αναγκάστηκαν να αναζητήσουν μαθήματα σε ιδιωτικούς φορείς.
Β. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι μείζονος σημασίας για τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα και την πρόσβασή τους στη διαδικασία απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος. Θεωρούμε, επομένως, ότι πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με βάση αυτές της ανάγκες (και όχι να επηρεάζεται, για παράδειγμα, από την «ανάγκη» των στελεχών για παράταση των συμβάσεών τους – που λήγουν στις 31.12.2013– χωρίς νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης της Πράξης).
Για τους λόγους αυτούς θέτουμε το ερώτημα αν υπάρχει κάποιου είδους παρακολούθηση της μέχρι τώρα υλοποίησης του προγράμματος Οδυσσέας και ελπίζουμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε:
•    να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος και όλων του των δράσεων
•    να αυξηθεί ο ρυθμός υλοποίησης τμημάτων με βάση τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί
•    να συγκροτηθούν άμεσα η επιστημονική και η συγγραφική ομάδα και να οργανωθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτών και στελεχών του προγράμματος
•    να εξασφαλιστεί η αναπαραγωγή και διανομή του εκπαιδευτικού υλικού στα τμήματα που λειτουργούν
•    να εξορθολογιστεί το σύστημα ανάθεσης τμημάτων σε εκπαιδευτές με βάση τη μοριοδότησή τους
•    να αποκατασταθούν στοιχειώδεις όροι διαφάνειας στη μοριοδότηση και επιλογή των μελών της ομάδας έργου
•    να εξορθολογιστούν τα κριτήρια και η διαδικασία μοριοδότησης των εκπαιδευτών (η προϋπηρεσία πολλών συναδέλφων σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων ιδιωτικού τομέα δεν αναγνωρίστηκε, παρά τα προβλεπόμενα για τη διά βίου μάθηση στον νόμο 3879/2010, ΦΕΚ 163 / 21-09-2010)
•    να αναθεωρηθεί το εργασιακό καθεστώς της υποχρεωτικής υπαγωγής των εκπαιδευτών στο ασφαλιστικό σύστημα του ΟΑΕΕ
•    να ληφθεί μέριμνα για τη χωρίς διακοπή συνέχιση του προγράμματος μετά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
Με εκτίμηση,
Ένωση Εκπαιδευτικών της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

tree