Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μόλις το σκάνδαλο πήρε δημοσιότητα η διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, έσπευσε να αλλοιώσει την ανακοίνωση σχετικά με τις προσλήψεις μελών της ομάδας έργου για το πρόγραμμα Οδυσσέας!!! Ενώ λοιπόν η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα (http://www.ein.gr/index.php?rm=5&nid=395), συνεδρίασε στις 9 Απριλίου για να "αξιολογήσει" τις προτάσεις, χθες, μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων και με καθυστέρηση δυο εβδομάδων άλλαξε την αρχική ανακοίνωση. Έτσι τώρα όλα "τακτοποιήθηκαν". Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 2 Απριλίου (;;;) κι "ούτε γάτα, ούτε ζημιά"! Βλέπετε οι προηγούμενες ανακοινώσεις αποκάλυπταν πόσο βιαστικά "στήθηκε" όλη η υπόθεση των προσλήψεων για να προλάβουν την προκύρηξη των εκλογών... Αναρωτιέμαι μήπως στοιχειοθετείται το αδίκημα της πλαστογραφίας για το ΔΣ του Ιδρύματος και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης... Υπάρχουν τα όργανα της πολιτείας που είναι αρμόδια να αποφανθούν... Το καταρρέον πολιτικό σύστημα κοιτάζει ακόμη και αυτή την ώρα να "βολέψει" και να "προστατέψει" τα "παιδιά" του. Άραγε ο υπουργός Παιδείας γνωρίζει τι παιχνίδια στήνουν οι υφιστάμενοί του; Μήπως ήρθε η ώρα να παρέμβει η δικαιοσύνη στα όσα συμβαίνουν εκεί; Μήπως διαπράττονται κάποια αδικήματα; Όσοι έχετε διαβάσει Όργουελ θα θυμόσαστε την Επιτροπή που άλλαζε τα παλιά έγγραφα, αφού "όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγχει το μέλλον" Ιδού η νέα, "φτιαγμένη" ανακοίνωση (η υπογράμμιση της νέας ημερομηνίας, δική μου): ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, 8, 9. (Απόφαση Έγκρισης 351/16/6-4-12 του Δ.Σ. – ΑΔΑ Β4ΩΗ46ΨΖΣΠ-ΤΨ3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων που απαρτίζεται από τους: α) Κόντη Ελένη β) Μπουγά Εμμανουέλα γ) Κυριλή Κωνσταντίνο συνεδρίασε την Δευτέρα 02-04-2012 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την με Α.Π. 603.6/9/5595/02-03-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9. 2. Το με Α.Π. 606/106/8748/19-03-2012 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων», 3. Την υπ’ αριθμ.298/14/15.03.2012 Απόφαση του ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης των Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9. Προέβη στον έλεγχο της πληρότητας και στην αξιολόγηση των Προτάσεων που κατατέθηκαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις παρακάτω θέσεις: 1. Εννέα (9) Μέλη Ομάδας Έργου του προγράμματος. Βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν στο Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης συντάχθηκε πίνακας κατάταξης σύμφωνα με τον οποίο επιλέγονται : 1.Ψαρρού Σταυρούλα 2. Τσίγκα Θεοδώρα 3. Γεράσιμος Ρεντίφης 4. Θωμαϊτσα Θεοδωρακοπούλου 5. Μαζαράκη Δήμητρα - Νίκη 6. Καλαντώνη Πολυτίμη 7. Καναβού Καλλιόπη 8. Κρεμμύδας Χαράλαμπος 9. Παπαγεωργίου Άννα Η Επιτροπή Αξιολόγησης α) Ελένη Κόντη β) Εμμανουέλα Μπουγά γ) Κωνσταντίνος Κυριλής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου