Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Με τρεις εβδομάδες καθυστέρηση, απαντούν (;) στις ενστάσεις


Οι άθλιοι του "Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης" ξεπέρασαν πια κάθε όριο θράσους. Με τρεις εβδομάδες καθυστέρηση δημοσίευσαν το πρακτικό που ακολουθεί (η απόφαση ελήφθη -προεκλογικά στις 4/5 και δημοσιεύτηκε στις 25/5 -τυχαίο;).   Πρωτοφανής η ειρωνεία στο πρόσωπό μου και μάλιστα με τρισβάρβαρα Ελληνικά:  "υποφαινόμενος χρόνος κτήσης πτυχίου" (!!!) Υποτίθεται πως από το 1988 που τέλειωσα τη Σχολή μου θα μπορούσα να τους το είχα πάει, γιατί δεν το βρήκαν στα χαρτιά τους! Το πρόβλήμα είναι ότι είχα προσκομίσει το σχετικό -επικυρωμένο- έγγραφο!


 Άρα ή χάθηκε στη διαδρομή ή κάποιοι φρόντισαν να ...χαθεί. Όπως καταλαβαίνετε σε αυτή την περίπτωση έχει διαπραχθεί σοβαρότατο αδίκημα! Επιπλέον μετά από τρία χρόνια που εργάστηκα στο συγκεκριμένο φορέα και το πτυχίο μου υπάρχει σε όλα τα αρχεία, θα έπρεπε να αναζητηθεί ακόμη κι αν ήταν... "χαμένο". Η στάση αυτή δείχνει προκατάληψη, αλλά και έλλειψη άλλων επιχειρημάτων. Με τις απαντήσεις που δόθηκαν επιβεβαιώνεται ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησαν όλοι. Θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη διακιοσύνη!

Κώστας Στοφόρος 

Ιδού και οι "απαντήσεις":

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ


Στην Αθήνα σήμερα 4/5/2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε με το υπ. αριθ.606/160/11071/20-4-2012 έγγραφο Διευθύνοντος Συμβούλου ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αποτελούμενη από τους :

  1. Δρ. Λεωνίδα Μπίλλη
  2. Κωνσταντίνο Κορμπάκη
  3. Βασιλική Καλογεροπούλου

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1.     τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου για θέσεις μελών ομάδων έργου .

2.     Το υπ.αριθ. 318/13-1-2012 έγγραφο του  Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων  του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

μελέτησε τις υποβληθείσες ενστάσεις και αφού  συζήτησε διεξοδικά επ΄ αυτών , έκρινε ως ακολούθως :


ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (  « Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ 7,ΑΠ8,ΑΠ9)

Δε υπάρχει ολοκληρωμένη διατύπωση ΠΡΟΤΑΣΗΣ  και συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία η συγκριτική αξιολόγηση της με τους υποψηφίους, τους οποίους αναφέρει στην ένστασή της. 


ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΘΙΑΚΗ ( «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ 7,ΑΠ8,ΑΠ9

Δε υπάρχει ολοκληρωμένη διατύπωση ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ δεν πρέπει να εκμαιεύεται μέσα από τα γραφόμενα τα αφορώντα την εμπειρία και συνεπώς δεν τίθεται θέμα για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συνυποψηφίων της για τα οποία αμφιβάλει.


ΚΟΥΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ( «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ 7,ΑΠ8,ΑΠ9

Στερείται συγκεκριμένης ΠΡΟΤΑΣΗΣ και συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία η συγκριτική αξιολόγησή του με τους υποψηφίους τους οποίους αναφέρει στην ένστασή του.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ ( « Επιτροπή Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου στα  ΣΔΕ »

Η ένσταση του δε γίνεται δεκτή διότι τα τυπικά προσόντα των συνυποψηφίων του, προφανώς  ήταν υπέρτερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9

Η ένσταση του δε γίνεται δεκτή διότι :
  • Από το 1988 ( υποφαινόμενος χρόνος κτήσης  πτυχίου) μέχρι την υποβολή των πιστοποιητικών σπουδών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την εν λόγω θέση, θα μπορούσε να έχει προσκομίσει – συνυποβάλλει αντίγραφο του πτυχίου του.
  • Το αίτημά του περί επανεξέτασης των φακέλων όλων των συνυποψηφίων του είναι αδόκιμο και ανεφάρμοστο.


ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-  « ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 7,8,9 »  και  «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9

Οι ενστάσεις της για αμφότερες τις αιτήσεις της δε γίνονται δεκτές διότι στερούνται ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επαναξιολόγησης σχετικό με τα κριτήρια κατάταξης .

ΨΑΛΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ -  « ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 7,8,9 »

Η ένστασή της δε γίνεται δεκτή διότι δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένη ΠΡΟΤΑΣΗ .


ΝΤΑΦΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ – «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9


Η ένστασή της δε γίνεται δεκτή διότι στερείται συγκεκριμένης ΠΡΟΤΑΣΗ και συνεπώς δε τίθεται θέμα συγκριτικής αξιολόγησής της με συγκεκριμένο υποψήφιο, πόσο μάλλον της αναλυτικής κατάστασης όλων των συνυποψηφίων της.


ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9

Η ένστασή της δε γίνεται δεκτή διότι :
·         στερείται συγκεκριμένης ΠΡΟΤΑΣΗΣ
·         το αίτημά της να της υποβληθούν οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά των συνυποψηφίων της εκτιμάται ως μη εφαρμόσιμο.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ - «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ » ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9

Η ένστασή του δε γίνεται δεκτή διότι :
·         στερείται συγκεκριμένης ΠΡΟΤΑΣΗΣ
·         το αίτημά του για έλεγχο των φακέλων των  συνυποψηφίων του από όλους τους ενδιαφερόμενους , εκτιμάται ως αδόκιμο και πρακτικά  μη εφαρμόσιμο.
ΣΠΑΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – Στέλεχος  διαχειριστικών και συντονιστικών θεμάτων για το έργο Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ΑΠ 4,5,6 »     

Η ένστασή του δε γίνεται δεκτή διότι :
·         στερείται συγκεκριμένης ΠΡΟΤΑΣΗΣ ( Η πρόταση δε πρέπει να εκμαιεύεται ή να συνάγεται από την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία αλλά να διατυπώνεται με σαφήνεια σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται ο/η υποψήφιος τη μεθοδολογία την οποία πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να φέρει σε πέρας το προς εκτέλεση έργο).ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενστάσεις των περισσοτέρων υποψηφίων δεν έγιναν δεκτές διότι από την εξέταση των φακέλων τους προέκυψε ότι δεν είχαν υποβάλει προτάσεις. Η επιτροπή εκτιμά ότι οι υποψήφιοι δεν αντελήφθησαν ότι στην έννοια της πρότασης περιέχεται η περιληπτική έστω παρουσίαση του τρόπου, της μεθοδολογίας και των τεχνικών μέσων που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να φέρουν σε πέρας το προς εκτέλεση έργο. Αντ΄ αυτού , οι περισσότεροι εξ αυτών, ως πρόταση ,εξέλαβαν το  «σώμα» των εγγράφων – πιστοποιητικών( βιογραφικών , επαγγελματικών εμπειριών, τίτλων σπουδών κ.λ.π) που υπέβαλαν. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΙΛΛΗΣ

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ

3.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου