Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Επιστολή των Συμβασιούχων Εργαζομένων στα ΚΕΕ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

E- mail: swmateiokee@yahoo.gr, mail@keen.flo.sch.gr
15/12/2009

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) αποτελούν δομές του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), ενώ η λειτουργία των 58 Κ.Ε.Ε. σε πανελλαδικό επίπεδο εποπτεύεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.).

Τα Κ.Ε.Ε. στελεχώνονται σε περιφερειακό επίπεδο από 190 εργαζομένους, ενώ η λειτουργία τους συντονίζεται από 15 εργαζομένους στις κεντρικές υπηρεσίες του ΙΔΕΚΕ στην Αθήνα - όλοι εργαζόμενοι με συβάσεις έργου ορισμένου χρόνου. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενηλίκους (διάρκειας 25 - 250 ωρών) διαφόρων θεματικών ενοτήτων (Νέες Τεχνολογίες, Ευρωπαϊκές Γλώσσες, Οικονομία, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Εκπαίδευση Τσιγγάνων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών κλπ) εργάζονται σε ετήσια βάση ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές περίπου 2.500 πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Η ευρύτατη αποδοχή του εκπαιδευτικού ρόλου των Κ.Ε.Ε. από το σύνολο των ενηλίκων πολιτών της χώρας αποδεικνύεται και από τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα, κατά την περίοδο 2004 - 2008 εκπαιδεύτηκαν 240.975 πολίτες με χρηματοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ. Με βάση την εικόνα αυτή, η λειτουργία των Κ.Ε.Ε. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με πρόβλεψη για το διάστημα 2008 - 2012 συνολικά 340.000 θέσεων εκπαίδευσης για τους πολίτες της χώρας.

Ωστόσο, συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση διοικητικών ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΔΒΜ και του ΙΔΕΚΕ από τις αρχές του 2009, έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση χρηματοδότησης του έργου των Κ.Ε.Ε. από το ΕΣΠΑ. Συνέπεια όλων αυτών είναι η συσσώρευση οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τους διάφορους προμηθευτές των Κ.Ε.Ε. (θέρμανση, αναλώσιμα, δαπάνες καθαρισμού κλπ) από τη λειτουργία ολόκληρης της προηγούμενης εκπαιδευτικής περιόδου.

Σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση βρίσκονται και τα στελέχη που εργάζονται στα ΚΕΕ σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο (όπως και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές), αφού λόγω της υποχρηματοδότησης του έργου, δεν τους καταβάλλονται τα δεδουλευμένα από τον περασμένο Μάρτιο έως και σήμερα. Οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος καθίστανται εξαιρετικά αρνητικές για τους εργαζόμενους στα ΚΕΕ, ιδίως ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων (μη καταβολή ακόμα και του δώρου Χριστουγέννων).

Ακόμα μεγαλύτερο, όμως, πλήγμα για το φορέα αποτελεί η αδυναμία των στελεχών των 58 Κ.Ε.Ε. όλης της χώρας να ανταποκριθούν στα καθημερινά αιτήματα πληθώρας πολιτών που επικοινωνούν και επισκέπτονται τα κατά τόπους γραφεία, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για την έναρξη των τμημάτων μάθησης της εκπαιδευτικής χρονιάς 2009 - 2010. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, παραμένει ασαφές το εάν και πότε ο φορέας θα ξεκινήσει και πάλι να λειτουργεί.

Ως Σωματείο Συμβασιούχων Εργαζομένων στα ΚΕΕ ευελπιστούμε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες επανέναρξης της χρηματοδότησης των Κ.Ε.Ε., της τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τρίτους και εργαζομένους στα Κ.Ε.Ε. και κυρίως της άμεσης έναρξης υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η θεσμική - νομοθετική κατοχύρωση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων με την άμεση υπαγωγή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και η αξιοποίηση της εμπειρίας, καθώς και της ειδικής κατάρτισης των στελεχών που εργάζονται σε αυτά συνιστούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους ενήλικες πολίτες της χώρας.

Επιπλέον, ως εργαζόμενοι στα ΚΕΕ εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για το εργασιακό μας μέλλον, αφού εργαζόμαστε με συμβάσεις έργου οι οποίες - σύμφωνα με τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις - αναμένεται να καταργηθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Προκύπτουν, επομένως, εύλογα ερωτήματα, τόσο ως προς την από εδώ και στο εξής λειτουργία του φορέα (αφού αυτός οργανώθηκε και λειτούργησε εδώ και μία πενταετία αποκλειστικά με συμβασιούχους, χωρίς κανένα μόνιμο υπάλληλο), όσο και ως προς την τύχη των 200 περίπου στελεχών των ΚΕΕ.

Τέλος, καταθέτουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για το γεγονός ότι, ενώ - σύμφωνα με όσα επαγγέλλεται η κυβέρνηση - οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται επιχειρούν να καταργήσουν τις συμβάσεις έργου και να αποκλείσουν ευνοϊκές ρυθμίσεις στο μέλλον, υπάρχουν περιπτώσεις όπου από τα πλέον επίσημα χείλη δίνονται υποσχέσεις για διορισμό και μόνιμη δουλειά μετά το 2010 (δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κου Χρυσοχοϊδη για τη μονιμοποίηση Δασοπυροσβεστών).

Εφόσον είναι δυνατές και καλώς προωθούνται τέτοιου είδους ευνοϊκές ρυθμίσεις για κάποιους συναδέλφους συμβασιούχους, ως στελέχη των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων διεκδικούμε αντίστοιχη αντιμετώπιση και δέσμευση για τη διασφάλιση της δουλειάς μας στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από το ΔΣ του Σωματείου Συμβασιούχων Εργαζομένων
στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου