Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Απάντηση;

Σε απάντηση σχετικής επιστολής μας, μας κοινοποιήθηκε το ακόλουθο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, το οποίο υπογράφει η Διευθύντρια Διοικητικού -Οικονομικού Ε.Ξερογιαννάκη

Σχετικά με το αριθ.131/20-11-09 έγγραφο του ΣΥ.ΣΥ.ΙΔΕΚΕ με θέμα «Κοινοποίηση θεμάτων Συλλόγου Συμβασιούχων του ΙΔΕΚΕ» σας αναφέρουμε τα παρακάτω:
1. Δεν είναι δυνατόν να δίνονται αντίγραφα των πρακτικών όλων των θεμάτων που εξετάζονται από το Δ.Σ. του ΙΔΕΚΕ διότι δεν αφορούν όλα τα θέματα το Σύλλογο.
Εάν ο Σύλλογος θέλει κάποιο συγκεκριμένο θέμα μπορεί με αίτησή του να το ζητήσει και βεβαίως να δοθεί αντίγραφο του αποσπάσματος του πρακτικού.
2. Σχετικά με υ\την παρουσία μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου ως ακροατή στο Δ.Σ. του ΙΔΕΚΕ αυτό δεν προβλέπεται από καμία νομοθεσία (Οργανισμός ΙΔΕΚΕ, Κανονισμός Λειτουργίας ΙΔΕΚΕ κ.λ.π.).
Εάν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία των Συνδικαλιστικών οργανώσεων αυτή θα πρέπει να μας γνωστοποιηθεί προκειμένου να την εφαρμόσουμε.

Σημειώνουμε ότι στην επιστολή αυτή ζητούσαμε -εκτός από όσα αναφέρονται- την έγγραφη ενημέρωση μας για το ζήτημα της πορείας των προγραμμάτων και της καταβολής των δεδουλευμένων. Για αυτά τα καυτά ζητήματα η σιωπή όλων των αρμοδίων (και υπευθύνων) συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου