Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Τι απαντά η Γενική Γραμματεία στο ΚΚΕ

Η απάντηση της Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στην ερώτηση του ΚΚΕ για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων μας και του θέματος της μονιμοποίησης των συμβασιούχων

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομής
Τμήμα Νομικού Σχεδιασμού
Πληροφορίες: Ε.Πανταζής, Σ.Πιστιόλης
Τηλ. 2131311617/8
email: e.pantazis2gsae.edu.gr

Προς Υπουργείο παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Α.Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι

Θέμα: Ερώτηση 1137/17-11-2009 των βουλευτών του ΚΚΕ κκ Αντώνη Σκυλλάκου, Νικ. Παπακωνσταντίνου και Γιάννη Πρωτούλη αριθμ. Πρωτ. ΓΓΔΒΜ 4812/23-11-09

Σε απάντηση της προαναφερόμενης Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι:

1.Από αμέλεια της απερχόμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ και των διοικήσεων του ΕΠΕΑΕΚ και του ΙΔΕΚΕ, καθυστέρησε η χρηματοδότηση όλων των προγραμμάτων του ΙΔΕΚΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΕ –πλην λίγων εξαιρέσεων- με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη πληρωμή οφειλομένων στους εργαζόμενους.
Από πλευράς μας καταβάλλεται κάθε προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών χρηματοδότησης των προγραμμάτων, ώστε να πληρωθούν το συντομότερο δυνατό όλοι οι εργαζόμενοι.
Επισημαίνουμε ότι το προσωπικό του ΙΔΕΚΕ, πλην τριών μονίμων υπαλλήλων, είναι συμβασιούχοι έργου και πληρώνονται από τα προγράμματα.

2.Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 103 του Συντάγματος παρ.8, ρητώς απαγορεύεται η μετατροπή κάθε σύμβασης, είτε ορισμένου χρόνου, είτε και έργου, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, πολύ δε περισσότερο σε συμβάσεις μονίμου προσωπικού. Οι υπάρχουσες συμβάσεις έργου εξελίσσονται κανονικά και θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα των εγκεκριμένων προγραμμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Ο νομικός συνεργάτης της ΓΓΔΜ

Σπυρίδων Πιστιόλης


Σημείωση: Τα σχόλια για τις απόψεις του κ. Πιστιόλη, δικά σας. Τα όσα υποστηρίζει πάντως -επικαλούμενος το... Σύνταγμα- έρχονται σε αντίθεση με την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου (Απόφαση 18/06)
Διαβάζουμε:
Νέα απόφαση που ακολουθεί την παλαιότερη νομολογία του Αρείου Πάγου κι επιτρέπει τις μονιμοποιήσεις όποτε χρησιμοποιούνται προσχηματικά συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα λοιπόν με απόφαση εφετείου, η οποία ακολούθησε την παλαιότερη νομολογία του Αρείου Πάγου (πριν από τη μεταστροφή της με την «τηλεφωνική διάσκεψη»), υψώνεται ασπίδα προστασίας με στήριγμα την κοινοτική οδηγία, αλλά και τον νόμο 2112/20, που επιτρέπει τις μονιμοποιήσεις όποτε χρησιμοποιούνται προσχηματικά οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.Παράλληλα, αναμένεται και η τελική απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΔΕΚ) στο μείζον θέμα των συμβασιούχων, μετά από αλλεπάλληλα προδικαστικά ερωτήματα Πρωτοδικείων της χώρας, τα οποία δεν ακολούθησαν την απόφαση της «τηλεφωνικής ψηφοφορίας» του Αρείου Πάγου.
Ειδικότερα, στην εφετειακή απόφαση δίνεται σαφές προβάδισμα στην κοινοτική οδηγία 1999/70/ΕΚ και στον ν. 2112/20 και τονίζεται ότι οι προστατευτικές διατάξεις (που επιτρέπουν τις μονιμοποιήσεις) εφαρμόζονται από τον Ιούλιο 2001 και στις ιδιωτικού δικαίου διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), ή επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών.
Συνάμα, διαπιστώνεται ότι είναι ανεφάρμοστες ως αντίθετες προς την κοινοτική οδηγία νομοθετικές ρυθμίσεις από το 1988 και μετά, που απαγορεύουν τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
Κατά την εφετειακή απόφαση ο Ν. 2112/20 έχει προβάδισμα για την προστασία των συμβασιούχων, γιατί αποτελεί οπωσδήποτε (όπως έχει δεχτεί και η Ολομέλεια ΑΠ στην 18/06 απόφαση υπέρ των συμβασιούχων) ένα «ισοδύναμο νομοθετικό μέτρο» του ελληνικού δικαίου, για να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται οι καταχρήσεις σε βάρος των εργαζομένων με τη συνεχή χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ενώ στην πραγματικότητα καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου