Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Ένταξη των Περιφερειακών Στελεχών στο Σύλλογο

10 Νοεμβρίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συμβασιούχων ΙΔΕΚΕ στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την προσωρινή ένταξη των Περιφερειακών Στελεχών στο Σύλλογο. Η απόφαση αυτή θα εγκριθεί οριστικά από τη Γενική Συνέλευση.

Στο Καταστατικό αναφέρεται
"Τακτικά μέλη του Σωματείου δύνανται να καθίστανται οι συμβασιούχοι έργου πλήρους απασχόλησης που σύμφωνα με τη σύμβαση τους υπηρετούν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΔΕΚΕ καθώς επίσης και οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου εγγραφόμενοι σ' αυτό κατόπιν γραπτής αίτησης του ενδιαφερομένου."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου