Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Νέοι Γραμματείς στο υπουργείο Παιδείας

- Γενικός γραμματέας υπουργείου
Βασίλης Κουλαϊδής, καθηγητής Παιδαγωγικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ερευνας (2000-2004). Την περίοδο αυτή εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Επιτροπή Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην Επιτροπή Παιδείας του ΟΟΣΑ και στο Board of Participating Counties για το πρόγραμμα PISA.

- Γενικός γραμματέας Ερευνας & Τεχνολογίας
Αχιλλέας Μητσός, καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πρώην γενικός διευθυντής Ερευνας και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διετέλεσε επίσης διευθυντής αρμόδιος για το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό (1996-2000), για την επαγγελματική κατάρτιση (1993-1996), για τον συντονισμό των διαρθρωτικών ταμείων (1987-1993).

- Ειδικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
Βασίλειος Παπάζογλου, καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγών - Μηχανολόγων - Μηχανικών, ΕΜΠ. Εχει διατελέσει πρόεδρος της Σχολής Ναυπηγών - Μηχανολόγων - Μηχανικών και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΕΜΠ. Είναι μέλος της Ανεξάρτητης Διοικητική Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) από το 2006 και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) από το 1996.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου