Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Για τις άδειες και τις κάρτες

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΣΥ. ΣΥ. Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)
Αθήνα: 19/05/2010

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΙΔΕΚΕ
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΙΔΕΚΕ


ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον έλεγχο του ωραρίου εργασίας και στη χορήγηση αδειών.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ΔΣ του ΙΔΕΚΕ παρατηρήσαμε ότι υπήρξε μια σπουδή για αλλαγές σε ζητήματα που αφορούν στον έλεγχο προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων συμβασιούχων του ΙΔΕΚΕ καθώς και στο τρόπο χορήγησης των αδειών.

Παραδόξως, βλέπουμε να αναιρείται μια πρακτική, η οποία ίσχυε μέχρι τώρα, χωρίς να δίνονται επαρκείς εξηγήσεις. Οι κανονικές άδειες, οι αιμοδοτικές άδειες, οι γονικές άδειες, οι άδειες Η/Υ, οι εκπαιδευτικές άδειες, οι υπηρεσιακές άδειες ζητούνταν γραπτώς μέσω αιτήματος από τον εργαζόμενο και εγκρίνονταν από τον υπεύθυνο του έργου. Στην συνέχεια το αίτημα αυτό μέσω της διοικητικής υπηρεσίας πρωτοκολλούνταν.
Ενημερωνόμαστε ότι πλέον καταργείται η πρωτοκόλληση των αδειών. Η απόφαση αυτή έρχεται μάλιστα ως συνέχεια της κατάργησης των καρτών.

Αυτό σημαίνει πως στην πράξη δεν θα υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος στις αποφάσεις του κάθε υπεύθυνου έργου, που είναι δυνατόν να αδικεί ή να ευνοεί κάποιους εργαζομένους, αφού το αντικειμενικό σύστημα των καρτών και της πρωτοκόλλησης των αδειών αντικαθίστανται από τα «παρουσιολόγια». Πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση.

Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να τηρούμε όλες εκείνες τις υποχρεώσεις οι οποίες προσδιορίζουν την καθημερινή οκτάωρη παρουσία μας στον εργασιακό χώρο (ΙΔΕΚΕ) και την παροχή της εργασίας μας, έτσι ώστε να μην θεωρηθεί ότι αυθαίρετα απουσιάζουμε από τη θέση μας.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας σας καλούμε να μην προκαλείτε προσκόμματα στην εξέλιξη της εργασιακής μας σχέσης και στην παροχή από μας των υπηρεσιών μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κων. Στοφόρος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κων. Κρόκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου