Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων

Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης (17-02-2010), του Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης:

Α. ΨΗΦΙΣΜΑ
Τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα, χαρακτηρίστηκε από μια γραφειοκρατική ανάπτυξη δομών, λειτουργιών και υπηρεσιών στο πλαίσιο διαχείρισης ενός φαύλου πελατειακού συστήματος.
Χωρίς συνθήκες διαλόγου, που αποτελεί συστατικό στοιχείο κάθε αξιόπιστου συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν εντάχθηκε στις οικονομικές συνθήκες και τις κοινωνικές ανάγκες αλλά υπηρέτησε ως αυτοσκοπός μια αυταρχική αντίληψη, άκριτης μεγέθυνσης, αριθμολαγνείας και θεοποίησης της ποσότητας.
Τους τελευταίους μήνες βιώνεται η αναμενόμενη κατάρρευση του συστήματος και προβάλλει ευδιάκριτα, η σημαντική καθυστέρηση της χώρας μας, στους δείκτες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συγκριτικά με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Μετά την πολιτική αλλαγή της 4ης Οκτωβρίου, οι ενέργειες της νέας κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα:
• Η προσθήκη «Δια βίου Μάθηση» στον τίτλο του Υπουργείου Παιδείας
• Η συγκέντρωση σε ενιαίο κέντρο συντονισμού και αποφάσεων, των κατακερματισμένων υπηρεσιών και φορέων που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων
• Η προτεραιότητα για διαβούλευση και η επιλογή άμεσων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη νέα πολιτική της Δια Βίου μάθησης
• Η ανασυγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης,

είναι ενθαρρυντικές προθέσεις και δημιουργούν βάσιμες ελπίδες και προϋποθέσεις για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου και φερέγγυου συστήματος, Δια Βίου Μάθησης.
Οι εμπειρίες και οι επιδόσεις άλλων χωρών στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης πρέπει να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα, όχι χρήσιμο αντίγραφο. Και πάντως πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόσδεσης, της Δια Βίου Μάθησης σε ένα, άνευ όρων αγώνα δρόμου, εναρμόνισης με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μονόπλευρης εκμάθησης δεξιοτήτων, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναζήτησης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Βεβαίως και να καλύψουμε τη διαφορά με τις άλλες χώρες. Πολύ περισσότερο μέσω της Δια Βίου Μάθησης να ενισχυθούν οι νέες πολιτικές για τους μετανάστες, το περιβάλλον, τις καινοτόμες δράσεις, να στηριχθούν οι αναπτυξιακές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών.
Η Δια Βίου Μάθηση, όμως πρέπει να παραμείνει μαχόμενη στις οικουμενικές επάλξεις των πανανθρώπινων αξιών, να υπηρετεί την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων, την απελευθέρωσή των πολιτών και της κοινωνίας.
Όλα αυτά δηλαδή που εμπεριέχονται στις πρωτοποριακές εμπνεύσεις και κινήσεις που οδήγησαν στο θεσμό της Λαϊκής Επιμόρφωσης και στη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής επιμόρφωσης, μετέπειτα Γ.Γ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σημερινής Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης.
Σήμερα, με αυτούς τους στόχους και υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, δεν περισσεύει κανείς. Δεν χωράνε κανενός είδους διαχωρισμοί. Τώρα, είναι η ώρα να γίνουν οι επιλογές που θα υπηρετούν και θα εντάσσονται στην παραπάνω στρατηγική. Με ηθικές και διαφανείς διαδικασίες η ανασυγκρότηση της Γενικής Γραμματείας, πρέπει να αξιοποιήσει το σύνολο των υπαρκτών διαθέσιμων δυνάμεων όλων των υπηρεσιών. Να μην παραδοθεί στις αγκυλώσεις των διατάξεων προϋπαρχόντων πολυδαιδάλων γραφειοκρατικών μηχανισμών, νομικίστικων ρυθμίσεων και εγκυκλίων που υπηρετούν άλλους σκοπούς και όχι τη νέα αντίληψη για τη Διά Βίου Μάθηση.
Απλώνουμε συναδελφικά το χέρι σε κάθε συνάδελφο όπου κι αν υπηρετεί, από όπου και αν προέρχεται για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να επιταχύνουμε τις εξελίξεις, να δώσουμε νικηφόρα τις μάχες που θα ακολουθήσουν.
Ζητάμε να αξιοποιηθεί το σύνολο των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας που συνειδητά απαξιώθηκε και λοιδορήθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία.
Σε μια υπηρεσία με τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκε, η εργασία δεν μπορεί, και δεν πρέπει, να αποτελεί μέσο πελατειακής λογικής και εκβιαστικών διλλημάτων.
Θέλουμε
• Να ξεκινήσει από μηδενική βάση το νέο οργανωτικό πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, ιδιαίτερα σήμερα που είναι στην ημερήσια διάταξη το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
• Να αξιοποιηθεί το προσωπικό των ΝΕΛΕ, εργαζόμενοι με κοινωνικές ευαισθησίες και πρωτοποριακές αντιλήψεις, που απαξιώθηκε και αναγκάστηκε σε μετατάξεις, στο παρελθόν.
• Με αξιόπιστες και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης να ανανεωθούν συμβάσεις εργαζομένων ΙΔΕΚΕ-ΚΕΕ με τέσσερα πέντε και έξι χρόνια πλούσιας εργασιακής εμπειρίας.
Να ξεκινήσουν άμεσα, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, οι σχετικές νόμιμες διαδικασίες. Άλλωστε δεν υπάρχουν πια άλλοθι αναμονής.
Το από 9-2-2010 σχετικό έγγραφο του νέου Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργου Ντόλιου, προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, παρέχει πλήρη κάλυψη για έγκριση σύναψης σχετικών συμβάσεων.

Ως εργαζόμενοι, για λόγους πρώτιστα συναδελφικής αλληλεγγύης αρνούμαστε την κατηγοριοποίηση σε πράσινους, μπλε και κόκκινους εργαζόμενους .
Αλλά και ως πολίτες που ενδιαφέρονται για την εκπλήρωση των στόχων (διπλασιασμός εκπαιδευομένων σε μια τριετία – από 2,9% σε 5%), θέλουμε μαζί μας κάθε εργαζόμενο που άμεσα μπορεί να συνεισφέρει.
Γιατί στις σημερινές συνθήκες δημοσιονομικής πίεσης θα είναι σοβαρό λάθος η απώλεια κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και η κατασπατάληση επιπλέον πόρων για αποτελέσματα που μπορούν να παραχθούν χωρίς οικονομικό κόστος με τις διαθέσιμες δυνάμεις, και χωρίς να καταφύγουμε στις δυνάμεις της αγοράς, σε κατ’ ευφημισμό μη κερδοσκοπικές εταιρείες για να αναπληρωθούν… οι αντικειμενικές αδυναμίες του Δημόσιου Τομέα, δηλαδή η έλλειψη προσωπικού μας.

Β. ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του συλλόγου των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αφορμή το προς δημόσια διαβούλευση κείμενο του Υπουργείου μας «προς μια νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα», εκφράζει την βούληση και την προσδοκία της για μια ουσιαστική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κρατικού θεσμικού πλαισίου, μέσα από το οποίο θα ασκηθεί το έργο της δια βίου μάθησης στη χώρα μας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να τονιστεί, ότι η ενδεχόμενη συμβολή των μονίμων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. στο συγκεκριμένο διάλογο, μπορεί να είναι πολύτιμη. Ακόμη πιο πολύτιμη βέβαια θα είναι σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους στον συγκεκριμένο σχεδιασμό, στην υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και δράσεων και στον διαρκή έλεγχό τους.
Η παραπάνω βεβαιότητα προκύπτει λόγω της δεδομένης εμπειρίας του υπηρεσιακού δυναμικού μας σε θέματα διοίκησης, σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου έργων και δράσεων στο πεδίο της δια βίου μάθησης, αλλά και λόγω του έντονου θετικού συναισθηματικού φορτίου που έχει παραχθεί στον χώρο μας από την ταύτιση των εργαζόμενων στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με το όραμα μιας συνεχούς και ολοκληρωμένης διαδικασίας εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, η οποία θα προσφέρεται με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό και τη χώρα μας.
Αυτό το συναισθηματικό φορτίο, το οποίο κοινωνούσαν συνεχώς οι «παλιοί» εργαζόμενοι στους νεότερους, δημιουργήθηκε μέσα σε μία μακρά περίοδο μόχθου και αγώνων (όχι πάντα επιτυχημένων), για τη θεμελίωση και την ανάπτυξη εντελώς νέων και πρωτόγνωρων για τη χώρα μας δομών και μορφών της δια βίου μάθησης, ήδη από τα πρώτα δύσκολα βήματα της λαϊκής επιμόρφωσης.
Με την ευκαιρία των επερχόμενων αλλαγών στη δια βίου μάθηση, για λόγους πολιτικής αποτίμησης και ηθικής τάξης, η Γ. Σ. του συλλόγου των εργαζόμενων στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. οφείλει να τοποθετηθεί σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη διοικητική περίοδο: Δυστυχώς κατά την περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησης της χώρας, βιώσαμε σαν εργαζόμενοι μία σοβαρότατη υποβάθμιση της οργάνωσης και της ποιότητας του παραγόμενου έργου στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Οι κυριότεροι λόγοι ήσαν η παντελής απουσία στρατηγικής για το συνολικό πλαίσιο της δια βίου μάθησης στη χώρα, η απαξίωση και απομόνωση της συντριπτικής πλειοψηφίας του μόνιμου προσωπικού -ακόμα και από επί μέρους προγράμματα ή αποσπασματικές εργασίες που αφορούσαν σε εκπαίδευση και κατάρτιση-, η παράλληλη χρησιμοποίηση παντελώς ανεκπαίδευτων -σε σχέση με τα ειδικά αντικείμενα της υπηρεσίας- συμβασιούχων και αποσπασμένων από άλλες υπηρεσίες υπαλλήλων, και τελικά η αυταρχική διοίκηση, η οποία συνοδευόταν από πληθώρα διοικητικών αυθαιρεσιών. Κανένας μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. δεν συναίνεσε ηθελημένα σε αυτήν την υποβάθμιση της υπηρεσίας. Αντίθετα υπήρξαν πολλές και πολλοί που σε αρκετές περιπτώσεις διαχώρισαν τη θέση τους και διαφώνησαν ανοικτά.
Η Γ.Σ. του συλλόγου των μονίμων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., προσβλέπει σε μια νέα περίοδο αναβάθμισης των υπηρεσιών της δια βίου μάθησης, την οποία έχει άμεση ανάγκη η χώρα μας, μέσα σε ένα νέο κλίμα συνεργατικότητας, δημιουργικότητας και αποφασιστικών ποιοτικών αλλαγών, έργων και δράσεων. Με αυτό το πνεύμα, η Γ.Σ. ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου μας, την μόνιμη και ουσιαστική συμμετοχή εκπροσώπων μας στον διάλογο για τη νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στη χώρα. Μια τέτοιου τύπου συμμετοχή, θα εξυπηρετήσει εκτός των άλλων που ήδη αναφέρθηκαν, και την ανάγκη του συλλόγου μας για μόνιμη και έγκυρη ενημέρωση σε σχέση με τις εξελίξεις στην υπηρεσία μας.

Η Γ. Σ. του Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου