Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Από τη Δημόσια Διαβούλευση...

Μερικές τοποθετήσεις από τη "Δημόσια Διαβούλευση"...
Μπορείτε να διαβάσετε και άλλες απόψεις των εργαζομένων στο ΙΔΕΚΕ και στα ΚΕΕ, εδώ, ενώ όλα τα σχόλια στο http://www.opengov.gr/ypepth/


-Aπό ΓΙΑΓΚΟΥΛΗ ΤΡΥΦΩΝΑ
Κυρίες/κύριοι
Ως εργαζόμενος στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης τα τελευταία 7 χρόνια στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) Φλώρινας, αλλά και ως πρόεδρος του Σωματείου Συμβασιούχων Εργαζομένων στα ΚΕΕ, θα ήθελα να καταθέσω στο δημόσιο διάλογο που σήμερα ξεκινά κάποιες πρώτες παρατηρήσεις.
Κατ’ αρχήν, είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με ένα κείμενο θέσεων και αρχών, το οποίο – κατά τη γνώμη μου – δεν κάνει στην παρούσα φάση τίποτε περισσότερο από το να περιγράφει (με τρόπο άψογο είναι αλήθεια) γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη Δια Βίου Μάθηση και τις οποίες θα μπορούσε κανείς να διαβάσει σε οπουδήποτε σχετικό εγχειρίδιο. Αρχές και αξίες (ανθρωποκεντρική μάθηση, ολιστική αντιμετώπιση, συμμετοχή πολιτών) αυτονόητες στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες, αλλά και χιλιοειπωμένες (σε επίπεδο πολιτικών διακηρύξεων, συνεδρίων, ημερίδων κλπ) τουλάχιστον την τελευταία οκταετία.
Για να μην μείνουν – για ακόμα μία φορά – όλες αυτές οι προγραμματικές θέσεις θεωρητικές προσεγγίσεις άνευ ουσιαστικού περιεχομένου και αποτελέσματος, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά στο πως φαντάζομαι ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να αναπτυχθούν οι σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες.
Και ως εργαζόμενος στα ΚΕΕ, ενός φορέα παροχής «γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων» την αναβάθμιση του οποίου επαγγέλλεται το παρόν κείμενο, αναφέρω τα ακόλουθα:
α) Είναι άμεση ανάγκη να προχωρήσει η νομοθετική κατοχύρωση των ΚΕΕ, τα οποία μέχρι σήμερα (και από το 2003) λειτουργούν ως έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την ΕΕ, υπό την επίβλεψη του ΙΔΕΚΕ. Νομοθετική κατοχύρωση που θα σημαίνει την ίδρυση και λειτουργία των ΚΕΕ ως περιφερειακή υπηρεσία της υπό αναδιοργάνωση Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Μόνο έτσι θα μπορέσουν στο μέλλον να αποφευχθούν φαινόμενα υποχρηματοδότησης των ΚΕΕ, όπως αυτό της φετινής εκπαιδευτικής περιόδου 2009 – 2010, που έχουν ως αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα ξεκινήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εργαζόμενοι στα ΚΕΕ (διοικητικά στελέχη, εκπαιδευτές, προμηθευτές) να παραμένουν απλήρωτοι από τον προηγούμενο Μάιο!
β) Για την επίτευξη των στόχων της αποκέντρωσης των εκπαιδευτικών δράσεων, της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, της συμμετοχής των κοινωνικών φορέων και των πολιτών στην οργάνωση των προγραμμάτων, της συνεχούς αξιολόγησης και της ανταποδοτικότητας των προγραμμάτων θα πρέπει να δοθούν οι ανάλογες δυνατότητες αυτόνομης ανάπτυξης στα ΚΕΕ. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να επιτευχθεί με απεξάρτηση – αλλά και ταυτόχρονο διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο – από την κεντρική υπηρεσία ως προς τη δυνατότητα χάραξης τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής, συνεργασιών, αναζήτησης χρηματοδοτήσεων, εκπαίδευσης προσωπικού κλπ.
γ) Αξιοποίηση της εμπειρίας από την οκταετή λειτουργία των ΚΕΕ, κατά τη διάρκεια της οποία πολλές από τις αρχές και τις μεθόδους που σε αυτό το κείμενο περιγράφονται, έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Οι όποιες προσπάθειες θα πρέπει να αξιολογηθούν χωρίς μηδενιστικές προθέσεις και να αξιοποιηθούν κατάλληλα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του θεσμού.
δ) Αξιοποίηση της εργασιακής εμπειρίας των στελεχών που εργάζονται την τελευταία οκταετία στα ΚΕΕ με συνεχόμενες συμβάσεις και τα οποία έχουν επανειλημμένα περάσει από διαδικασίες επιμόρφωσης πάνω στις αρχές της Δια Βίου Μάθησης, αποκτώντας σε αρκετά μεγάλο βαθμό την απαραίτητη τεχνογνωσία για την οργάνωση και παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Εξυπακούεται πως ως Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΕ έχουμε ήδη επεξεργαστεί συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων για τη νομική κατοχύρωση και τη λειτουργία των ΚΕΕ, το οποίο θα καταθέσουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με αφορμή τη συμμετοχή μας ως πανελλήνιος συνδικαλιστικός φορέας στον διάλογο για τη Δια Βίου Μάθηση.
Με εκτίμηση
Γιαγκούλης Τρύφων
Προϊστάμενος ΚΕΕ Φλώρινας
Πρόεδρος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων στα ΚΕΕ

-Aπό Κ.Η.Α
Θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω κάποιες προτάσεις σχετικά με την λειτουργία ενός από τους πυλώνες της Δια Βίου Μάθησης που είναι τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων(Κ.Ε.Ε.).
1)Θα πρέπει τα Κ.Ε.Ε. να γίνουν θεσμός. Αυτό μπορεί να γίνει με την θέσπιση ενός εσωτερικού κανονισμού με την μορφή υπουργικής απόφασης(ανάλογο με αυτόν που υπάρχει στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας).
2)Να χρησιμοποιηθούν τα Κ.Ε.Ε. ως εξεταστικά κέντρα επιπέδων του κρατικού πτυχίου γλωσσομάθειας αλλά και ως εξεταστικό κέντρο αναγνωρισμένων πιστοποιητικών στους η/υ.
‘Ετσι θα μπορεί να συνδεθεί η εκπαίδευση με τις σύγχρονες ανάγκες της εποχής μας.
3)Η θέσπιση κρατικού πιστοποιητικού για τους η/υ(κάτι ανάλογο με αυτό της γλωσσομάθειας)η εξέταση του οποίου θα γίνεται στα Κ.Ε.Ε.
4)Η ενοποίηση με τα Κ.Ε.Ε. προγραμμάτων που σήμερα καλούνται αυτόνομα με την παράλληλη ενίσχυση των Κ.Ε.Ε. σε άτομα.
5)Η διαφημιστική ενημέρωση των πολιτών για τα Κ.Ε.Ε. καθώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που σήμερα δεν γνωρίζουν τα Κ.Ε.Ε. ή τα συγχέουν με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
6)Αξιοποίηση της εργασιακής εμπειρίας των σημερινών εργαζομένων στα Κ.Ε.Ε. που μέσω της επιμόρφωσης που έχουν περάσει και της εμπειρίας τους γνωρίζουν την δουλειά τους αλλά και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.
Θα ήταν σίγουρα θετικό την όποια εργασιακή εμπειρία να συμπληρώνει,σε κάποιες θέσεις που δεν ειναι διοικητικές,και η εκπαιδευτική εμπειρία προκειμένου να υπάρχουν οι «κατάλληλοι» άνθρωποι στις «κατάλληλες» θέσεις.
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω πως όλα τα ανωτέρω θα μπορούσαν να συνδιαστούν με την όποια εσωτερική αναδιοργάνωση του ΙΔΕΚΕ(π.χ μετατροπή του από ινστιτούτο σε οργανισμό).

-Aπό Γιώργο
1. Για ποιές αρχές μιλάει το υπουργείο, όταν το ΙΔΕΚΕ δεν μπόρεσε καν να ενημερώσει μέσω του διαδικτύου τους υποψήφιους εκπαιδευτές ΣΔΕ, ΚΕΕ που έκαναν αίτηση, για το πότε θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα !!! Μια εξήγηση δεν βλάπτει..
2. Είναι λογικό να τοποθετείται ΓΓ ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης μετά από 3 ΜΗΝΕΣ??!!!
3. Όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης, μοριοδοτούνται αδικαιολόγητα χαμηλά η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και πολύ υψηλά οι δημοσιεύσεις και τα διδακτορικά. Άραγε τι χρειάζεται η εξειδίκευση σε πολύ συγκεκριμένα θέματα έρευνας, άσχετα όμως με την δια βιου εκπαίδευση? Στην εκπαίδευση βρισκόμαστε και όχι σε ερευνητικά κέντρα.-Από Στοφόρο Κωνσταντίνο
Κυρία Υπουργέ,
Ως Σύλλογος Συμβασιούχων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Το γεγονός της προηγούμενης εποικοδομητικής θητείας σας στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (29/6/1987-8/9/1988) σας επιτρέπει να γνωρίζετε ενδελεχώς τις υπηρεσίες και το έργο του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στα θέματα της Δια Βίου Μάθησης, καθιστώντας την Ελλάδα παράδειγμα για τις όμορες βαλκανικές χώρες. Στην εξέλιξη αυτή, αποφασιστική είναι η συμβολή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., μέσω των προγραμμάτων του οποίου έχουν επιμορφωθεί περισσότερο από ένα εκατομμύριο άτομα. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχει ο φορέας μας, ανταποκρίνονται σε πολλαπλές, καίριες ανάγκες των πολιτών –διαφορετικών φύλων, ηλικιών και εθνικοτήτων– στοιχείο που αντανακλάται στα υψηλά ετήσια ποσοστά αύξησης του αριθμού των εκπαιδευομένων.
Συγκεκριμένα, στην Επικράτεια λειτουργούν οι ακόλουθες Δομές εκπαίδευσης, οι οποίες στελεχώνονται από τους/τις συμβασιούχους του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. –Ομάδες Έργου, Περιφερειακά Στελέχη και ωρομίσθιοι/ες εκπαιδευτές/τριες:
-Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) με 57 σχολεία και 60 παραρτήματα
-Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) με 58 παραρτήματα
-Σχολές Γονέων με 58 παραρτήματα
-Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ιστορία και τον Πολιτισμό – «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» με 58 παραρτήματα
-Εκπαίδευση Ενηλίκων Νέες Τεχνολογίες – «ΉΡΩΝ 2» με 58 παραρτήματα
-Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ.) με 27 κόμβους
-Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Στελεχών Δια Βίου Μάθησης με 16 Περιφερειακά Στελέχη
-Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών.
Παρά την ουσιαστική συνεισφορά τους στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, οι συμβασιούχοι έργου του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. δεν έχουν τύχει της αναμενόμενης αναγνώρισης της προσφοράς τους.
Ενδεικτικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:
-Υπάρχει πολύμηνη (σε μερικές περιπτώσεις εγγίζει τους 8 μήνες) καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων μας και των δώρων-επιδομάτων που δικαιούμαστε, με συνέπεια να έχουμε έρθει σε απελπιστική κατάσταση ως προς την ικανοποίηση ακόμη και των βασικών-βιοτικών μας αναγκών. Είναι για μας επιτακτική ανάγκη η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας, καθώς και η εξασφάλιση της ομαλής ροής των επόμενων χρηματοδοτήσεων.
-Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στη Δια Βίου Εκπαίδευση, τόσο για τα Στελέχη που εργάζονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. -κεντρικά και περιφερειακά- όσο και για τους/τις Εκπαιδευτές/τριες Ενηλίκων, μειώθηκε αναίτια από την προηγούμενη διοίκηση (αποφάσεις υπ’ αριθ. 2424/11-6-2009 και 2425/11-6-2009 του Γεν. Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης). Οι αποφάσεις αυτές συνιστούν υποβάθμιση της Δια Βίου Εκπαίδευσης από τον κατ’ εξοχήν φορέα υλοποίησής της. Παράλληλα, απαξιώνουν την ειδική εκπαίδευση και εμπειρία των εργαζομένων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., ενώ γιγαντώνουν ανώφελα τη μοριοδότηση της εμπειρίας στην Τυπική Εκπαίδευση, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Δια Βίου Μάθησης και την ανάγκη εξειδίκευσης σε αυτή.
-Παρά το γεγονός ότι βάσει του Ν. 3369/6-7-2009 τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) και οι Σχολές Γονέων ορίζονται ως Δομές του Ι.Δ.ΕΚ.Ε της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., αυτά δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί. Προς την κατεύθυνση της θεσμοθέτησης των Κ.Ε.Ε., μάλιστα, συνηγορεί σχετική παρατήρηση της ΕΔΕΛ του Υπουργείου Οικονομικών (2005). Η απασχόληση δε προσωπικού με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά στα Κ.Ε.Ε, επιτείνει την ανάγκη συμμόρφωσης στην παραπάνω παρατήρηση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου 2009, οι συμβασιούχοι του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε:
Την άμεση και ομαλή καταβολή των δεδουλευμένων μας
Την αναγνώριση της εξειδίκευσής μας στη Δια Βίου Μάθηση
Την εξασφάλιση του εργασιακού μας καθεστώτος και τη μελλοντική μας εξέλιξη στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Η αναγνώριση της σημασίας της Δια Βίου Μάθησης και η έμφαση που αποδίδεται σε αυτή, όπως φανερώνει η νέα ονομασία του Υπουργείου, μας δημιούργησε συναισθήματα ικανοποίησης και αισιοδοξίας για την ανάληψη έμπρακτων πρωτοβουλιών με στόχο τη διεύρυνση και ενίσχυση της Δια Βίου Μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό προσδοκούμε την εξέταση των θεμάτων μας και την αποτελεσματική διευθέτησή τους.

-Από ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΑ ΣΔΕ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΜΑΙ 5 ΧΡΙΝΙΑ ΣΕ ΣΔΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΔΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΠΟΤΕ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ?ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΜΕΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

-Από E.B.
Δια βίου μάθηση χωρίς οργανωμένες λαϊκές βιβλιοθήκες δεν γίνεται. Μόνο στην Ελλάδα είναι δυνατόν να μιλάμε για δομές Δια Βίου Μάθησης χωρίς οργανωμένο σύστημα βιβλιοθηκών.

-Από ΠΡΩΪΑ ΣΤΕΦΑΝΟ
Με την εμπειρία 5 χρόνων εφαρμογής της Δ.Β.Μ σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Νέας Σμύρνης – 100.000 πολιτών), σας παραθέτω τις εξής παρατηρήσεις:
- Η πρόσβαση των πολιτών στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης δεν γίνεται από την ενημέρωση του κέντρου (Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμμ.,Κ.Ε.Ε.κ,λ,π, αλλά από τα Γραφεία Παιδείας των Δήμων που εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα. Ο πολίτης δεν γνωρίζει το προσωπικό των Κ.Ε.Ε. (που μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από αυτόν – σε άλλο Δήμο). Γνωρίζει όμως τον Δημοτικό υπάλληλο που έχει επιφορτισθεί με την πρακτική εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων.
- Η εθελοντική παρακολούθηση, από τους Πολίτες, των προγραμμάτων Δ.Β.Μ., βασίζεται στην εμπιστοσύνη που θα επιδείξουν οι Πολίτες στην αξία αυτών των προγραμμάτων. Αυτή η εμπιστοσύνη «κτίζεται» με τον χρόνο, μπορεί δε να καταστραφεί, έπειτα από άστοχες κινήσεις στρατηγικής και προγραμματισμού που μπορεί να γίνουν από κάθε επίπεδο πρακτικής λειτουργίας της Δ.Β.Μ. Για παράδειγμα αναφέρω την περσινή τραγική απόφαση της Γενικής Γραμμ. να ακυρώσει, στο μέσο της Εκπαιδευτικής Χρονιάς, τον τρόπο με τον οποίο οι Πολίτες αιτούνταν την παρακολούθηση των προγραμμάτων.Υποχρεώθηκαν οι Πολίτες, να ξανακάνουν αίτηση, με εισαγωγή καινούργιων δικαιολογητικών, με διαδικασία συνέντευξης και τέλος με κλήρωση των αιτήσεων!!! Οι περισσότεροι πολίτες, έχοντας ήδη περάσει πολλούς μήνες στην αναμονή, αρνήθηκαν να μπούν στην νέα διαδικασία αξιολόγησής τους και με απογοήτευση για την Δημόσια, δωρεάν Δ.Β.Μ. απευθύνθηκαν στον ιδιωτικό τομέα.
-Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες τοπικών σχολείων, που βρίσκονται κοντά στο σπίτι των αιτούντων και όχι στις απομακρυσμένες αίθουσες των Κ.Ε.Ε. Αυτές οι αίθουσες, τις περισσότερες φορές, έχουν εξοπλιστεί με Η/Υ κ.λ.π με κεφάλαια των Δήμων και χρησιμεύουν τόσο στην εκπαίδευση των μαθητών των σχολείων,όσο και στην εκπαίδευση των ενηλίκων της Δ.Β.Μ. Αυτή η επένδυση, για την φετινή εκπαιδευτική χρονιά δεν αποδίδει, διότι ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙ.
- Η τοπική Αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες της Πολιτείας για την ανάπτυξη της εφαρμογής της Δ.Β.Μ. Ζητάει όμως να εισακουσθεί, όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της Δ.Β.Μ. Το βασικό ζητούμενο είναι να καταστίσουμε την Δ.Β.Μ. προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες της χώρας, όχι μόνο σε αυτούς που η ανεπάρκεια στρατηγικού σχεδιασμού υλοποίησης των προγραμμάτων Δ.Β.Μ. ωθεί στον ιδιωτικό τομέα, με αμφίβολα αποτελέσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου