Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Συνέντευξη της υφυπουργού Παιδείας

Συνέντευξη της υφυπουργού Παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου στο "Δημότη" της Ανατολικής Αττικής (Ρεπορτάζ:ΚΩΣΤΗΣ ΣΜΕΡΟΣ)

Τι είπε για τη Διά Βίου Μάθηση

Ποιοι είναι οι στόχοι της διά βίου μάθησης; Εκπαίδευση που θα δίνει εφόδια για την ένταξη στην αγορά εργασίας ή κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο με κοινωνικό αντίκτυπο;

Στρατηγικός μας στόχος είναι να συνδέσουμε την Παιδεία με την έρευνα και τη Δια Βίου Μάθηση, να την καταστήσουμε μια ενότητα που θα αποδίδει ποι-οτικές και ωφέλιμες γνώσεις και αξιόπιστα εφόδια στο μαθητή, το φοιτητή, τον εργαζόμενο. Χρειάζεται μια συνολική, ενιαία προσέγγιση και ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα. Η δια βίου εκπαίδευση δεν είναι μόνο εργαλείο, αλλά αποτελεί συστατικό στοιχείο του ενεργού πολίτη.
Η ένταξη της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης στη δια βίου μάθηση θα πρέπει να αποτελεί ένα υποσύνολο των ευρύτερων δράσεων, που θα αποβλέπουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, την ενημέρωση για τις κοινωνικές εξελίξεις, την ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη δημιουργική αξιοποίηση της γνώσης, των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου.

Ποιους αφορά πρωτίστως;
Η αλήθεια είναι ότι δίνεται προτεραιότητα στις κοινωνικές ομάδες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η πολιτεία οφείλει να δώσει στους πολίτες αυτά τα εφόδια και τις γνώσεις, χωρίς διακρίσεις και εμπόδια.

Θεωρείτε δυνατή την ανταπόκριση κι εφαρμογή της Δια Βίου Μάθησης σε μία κοινωνία με τις υποδομές, αλλά και τη νοοτροπία της χώρας μας;
Όπως είναι δομημένο το σύστημα σήμερα πάσχει. Η συμμετοχή μόλις του 2% του πληθυσμού της χώρας μας στη δια βίου εκπαίδευση έναντι του 10%, που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετεί τη χώρα μας στην τελευταία θέση ανάμεσα στους εταίρους μας, ενώ παράλληλα εξηγεί την έλλειψη σχετικής διαμορφωμένης κοινωνικής κουλτούρας. Ο κατακερματισμός των σχετικών αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς, όπως και του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο συντονισμό του και την παράλληλη απλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Οι συγκεκριμένες αδυναμίες είναι κατανοητές δεδομένου ότι πρόκειται για ένα νέο θεσμό που εισήχθη στην ελληνική πραγματικότητα τη δεκαετία του ’80.

Πώς θα προωθηθεί στην ελληνική κοινωνία, αλλά και σε όλες τις ηλικίες τις οποίες απευθύνεται;
Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε την προσφορά ευκαιριών για μάθηση, να διευκολύνουμε τη συμμετοχή, να ενισχύουμε τα κίνητρα, να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης δια βίου μάθησης.
Στόχος μας είναι να ενισχύουμε και να επεκτείνουμε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Να θεσμοθετηθεί η πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται με επαγγελματική κατάρτιση και οι άτυπες μορφές μάθησης.
Να αξιοποιούμε τις δυνατότητες της εξ’ αποστάσεως μάθησης, ενώ δεδομένης της μεγάλης ζήτησης για τη δια βίου ανώτατη μάθηση, να ενισχυθεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Με το θέμα της χρηματοδότησης τι γίνεται;
Παρά την οικονομική στενότητα, ο Πρωθυπουργός, όντας συνεπής στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, επενδύει στην παιδεία, με 1 δις επιπλέον από τον πρώτο προϋπολογισμό της κυβέρνησής μας. Έως τη λήξη της τετραετίας, στόχος μας είναι το 5% του ΑΕΠ να αποδίδεται στην Παιδεία.
Τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσα από συγκεκριμένους στόχους και δείκτες. Για εμάς, συ-νώνυμο της ποιοτικής επένδυσης σε ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι έννοιες-κλειδιά αξιολόγηση, αξιοποίηση, αξιοπρεπείς αμοιβές και κίνητρα, επιβράβευση, λογοδοσία και χρονοδιαγράμματα.

Διαβάστε εδώ όλη τη συνέντευξη

Σημείωση: Όλα καλά και σωστά. Όμως Διά Βίου Μάθηση με απλήρωτους εδώ και δέκα μήνες (πάμε για τους έντεκα!) αυτούς που την υλοποιούν, είναι αδύνατον να προχωρήσει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου