Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Η απάντηση της υπουργού Παιδείας στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ

Ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα από το γραφείο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κου Κριτσωτάκη για την απάντηση της υπουργού Παιδείας στην ερώτηση που είχε κατατεθεί στις 11/11/09

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Η ΕΡΩΤΗΣΗ:
Προς την κυρία Υπουργό Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Θέμα: Μη καταβολή δεδουλευμένων στους υπαλλήλους του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., αναγνώριση της εξειδίκευσής τους, εξασφάλιση του εργασιακού τους καθεστώτος.

Είναι σημαντικές οι δομές εκπαίδευσης και οι δράσεις του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. που στελεχώνονται από συμβασιούχους και ωρομίθσιους εκπαιδευτές – εκπαιδεύτριες.
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) με 57 σχολεί και 60 παραρτήματα
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε) με 58 παραρτήματα.
Σχολές Γονέων με 58 παραρτήματα
Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ιστορία και τν Πολιτισμό –«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» με 58 παραρτήματα
Εκπαίδευση Ενηλίκων Νέες Τεχνολογίες – «ΉΡΩΝ 2» με 58 παραρτήματα
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης και Απόσταση (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ) με 27 κόμβους
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης με 16 Περιφερειακά Στελέχη
Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών.

Οι συμβασιούχοι ωστόσο αντιμετωπίζονται με σκαιό τρόπο:
Είναι απλήρωτοι αφού έχουν πολύμηνη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων – δώρων – επιδομάτων που δικαιούνται και έχουν περιέλθει σε απελπιστική κατάσταση.
Μειώνεται η μοριοδότησή τους χωρίς αιτία.
Παρά το γεγονός ότι βάσει του Ν. 3369/6-7-2009 τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) και οι Σχολές Γονέων ορίζονται ως Δομές του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., αυτά δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί. Προς την κατεύθυνση της θεσμοθέτησης των Κ.Ε.Ε., μάλιστα, συνηγορεί σχετική παρατήρηση της ΕΔΕΛ του Υπουργείου Οικονομικών (2005).
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Τι θα κάνει για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων
Πώς θα αναγνωρίσει την εξειδίκευσή τους στην Διά Βίου Μάθηση
Τι θα κάνει για την εξασφάλιση του εργατικού καθεστώτος και τη μελλοντική εξέλιξη των Συμβασιούχων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Ο ερωτών Βουλευτής


Μιχάλης Γ. Κριτσωτάκης

1 σχόλιο: