Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Ημερίδα για τη Διά Βίου Μάθηση

Ηµερίδα µε θέµα: «Το µέλλον της Δια Βίου Μάθησης µέσα από µία ανθρωποκεντρική, αναπτυξιακή και κοινωνικά δίκαιη στρατηγική»

Σας προσκαλούµε στην ηµερίδα µε θέµα: «Το µέλλον της Δια Βίου Μάθησης µέσα από µία ανθρωποκεντρική, αναπτυξιακή και κοινωνικά δίκαιη στρατηγική», που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 9.30 ­- 14.00 σε αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Σταθµός ΗΣΑΠ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ).

Την ηµερίδα διοργανώνουν η Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) µε τη συνεργασία του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Pass the light».

Παρακαλείστε να δηλώσετε συµµετοχή µέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 στέλνοντας τα στοιχεία σας (Επώνυµο, Όνοµα, Ιδιότητα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας και e­mail) στο ακόλουθο e­mail: michalis1980@hotmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 213.131­1568, 213.131­1521, 213.131­1572

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου