Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Τα αιτήματά μας στο νέο Γενικό Γραμματέα

Την Πέμπτη 14/1/2010 έγινε συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου Συμβασιούχων του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. με τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, κ. Ευθύμιο Μπάκα. Σε αυτή την συνάντηση ο νέος Γ.Γ. μας ζήτησε γραπτή ενημέρωσαη για τα θέματα που απασχολούν τους συμβασιούχους του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Στο σχετικό υπόμνημα που έστειλε το Δ.Σ. του Συλλόγου Συμβασιούχων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε αναφέρονται ότι ζητούνται τα εξής:

•Η πλήρης ενημέρωση και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των δεδουλευμένων των συμβασιούχων από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
•Η επίσπευση των διαδικασιών για την άμεση έναρξη των προγραμμάτων.
•Η ενημέρωση για την πορεία ένταξης του έργου «Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης».
•Η θεσμοθέτηση των δομών και των προγραμμάτων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
•Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
•Διάλογος για την αλλαγή της μοριοδότησης με νέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
•Η άμεση λήψη μέτρων για την διασφάλιση υγιεινής και τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών του εργασιακού χώρου.
•Ίση μεταχείριση σε θέματα ωραρίου, αδειών, απουσιών με του υπόλοιπους εργαζόμενους της Γενικής Γραμματείας και του ΙΔΕΚΕ.
•Η στήριξη της συμμετοχής των συμβασιούχων του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. σε επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
•Η συμμετοχή μελών του Δ.Σ. Συλλόγου Συμβασιούχων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η θεσμοθετημένη παρουσία εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου