Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Επιστολές Περιφερειακών Στελεχών της "Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών"

1η Επιστολή
Προς:
Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης κ. Μπάκα Ευθύμιο


Κοινοποίηση:
1)Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κ. Διαμαντοπούλου Άννα
2) Υφυπουργό Δια Βίου Μάθησης
κ. Χριστοφιλοπούλου Εύη
3) Δ/ντα Σύμβουλο ΙΔΕΚΕ
κ. Κατσακιώρη Νικόλαο
4) Υπεύθυνο Ομάδας Έργου ΚΕΔΒΜΕΚΕΝ
κ. Δημητρούλη Καλλιόπη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
« Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών Δια Βίου Μάθησης».
ΘΕΜΑ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ


Η επιστολή αυτή έχει συνταχτεί από τα Περιφερειακά Στελέχη του προγράμματος « Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών Δια Βίου Μάθησης» με αφορμή την απουσία οποιασδήποτε επίσημης ενημέρωσης για την ένταξη του προγράμματος και την καταβολή των μέχρι στιγμής δεδουλευμένων μισθών.
Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία όσον αφορά την πρόσληψή μας (17/12/2008: δημοσίευση προκήρυξης, 12/2/2009: ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων, 1/6/2009: ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων, 26/8/2009: υπογραφή συμβάσεων – 6 μήνες δηλαδή καθυστέρηση) ξεκινήσαμε την εργασία μας από την 1η Σεπτεμβρίου 2009. (Την εργασία της ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου και η κ. Μανωλοπούλου Παρασκευή, η σύμβαση της οποίας από αμέλεια του ΙΔΕΚΕ υπεγράφη αναίτια στις 2 Οκτωβρίου 2009).
Επισημαίνουμε πως για την πρόσληψη μας ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες δημοσιοποίησης και μοριοδότησης που προβλέπονται από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε, αντίστοιχες με αυτές που έχουν προσληφθεί οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτές όλων των προγραμμάτων του οργανισμού. Τo «ατυχές» γεγονός είναι ότι οι συμβάσεις που μας δόθηκαν για υπογραφή περιείχαν όρους διαφορετικούς από αυτούς που είχαν ανακοινωθεί από την προκήρυξη του Ι.ΔΕ.ΚΕ. Ενώ δηλαδή η προκήρυξη μιλούσε για συμβασιούχους έργου με κοινωνική ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. οι συμβάσεις που μας δόθηκαν για υπογραφή ήταν με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οι δικαιολογίες που ακούσαμε για την αλλαγή αυτή ήταν του τύπου «δεν το επιτρέπει το λογιστήριο» και «όλοι προτιμούν με ΤΕΒΕ». Η ισχύς των συμβάσεων είναι ως τον Σεπτέμβρη του 2011.
Η υπογραφή των συμβάσεων ήταν και η αφορμή για την πρώτη μας συνάντηση με την ομάδα και τους υπεύθυνους του έργου. Η συνάντηση αυτή έγινε στις 26/8 στην Αθήνα, όπου ταξιδέψαμε με προσωπική μας δαπάνη. Ο Υπεύθυνος της ομάδας έργου κατά το διάστημα εκείνο μας διαβεβαίωσε ότι όποια προβλήματα τεχνικού εξοπλισμού και υποδομών υπήρχαν θα επιλύονταν άμεσα με στόχο την ταχύτερη δυνατή ένταξη των προγραμμάτων, ενώ ουδέποτε πληροφορηθήκαμε για καθυστέρηση των δεδουλευμένων μας.
Αποδεικνύεται σήμερα, 6 μήνες μετά από αυτή την συνάντηση, ότι δεν έγινε τίποτα από αυτά. Όλο αυτό το διάστημα παρουσιαζόμαστε καθημερινά στο χώρο εργασίας μας ακολουθώντας το ωράριο που μας έχει καθοριστεί, παραδίδοντας κάθε μήνα το απαραίτητο παραδοτέο υλικό και έχοντας εκτελέσει πιστά κάθε οδηγία που μας δόθηκε από την ομάδα έργου. Ενημερώνουμε ανελλιπώς εκπαιδευτές και στελέχη για το πρόγραμμα και κρατάμε τα στοιχεία τους για να μπορούμε να προβούμε στην άμεση έναρξη των εκπαιδεύσεων μόλις μας δοθεί εντολή από την ομάδα έργου. Όμως, η κωλυσιεργία στην εξέλιξη του προγράμματος μειώνει δραματικά την αποτελεσματικότητα των δικών μας ενεργειών και απαξιεί το έργο μας.
Συνεπώς αντιμετωπίζουμε μια σειρά από σημαντικότατα προβλήματα, τα οποία είναι τα παρακάτω:
ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Φιλοξενούμαστε από τα Κ.Ε.Ε. που βρίσκονται στις περιφέρειες μας χωρίς να έχουμε υλικοτεχνικές υποδομές (τηλεφωνικές γραμμές, διαδίκτυο, γραφική ύλη, υπολογιστές. εκτυπωτές κτλ.). Η επικοινωνία μας με τα υπόλοιπα περιφερειακά στελέχη, τους σχετικούς φορείς και με την ομάδα έργου είναι πολύ δύσκολη και πραγματοποιείται είτε με την ανοχή των συναδέλφων του Κ.Ε.Ε., είτε με δική μας οικονομική επιβάρυνση.
ΜΙΣΘΟΙ: Για 6 μήνες τώρα είμαστε απλήρωτοι. Από τον Σεπτέμβρη έχουμε πληρωθεί μόλις ένα μισθό και αυτόν για λογιστικούς σκοπούς: κόψαμε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για τους 4 μήνες του 2009 ενώ πληρωθήκαμε μόνο τον έναν, και αυτό έγινε για να μπορέσουμε να καταβάλλουμε το Φ.Π.Α. στην εφορία.. Οι υποχρεώσεις όλων μας είναι τεράστιες και εφόσον δεν πληρωνόμαστε ΔΕΝ μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές και να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Πραγματικά μας εκπλήσσει δυσάρεστα η άρνηση από την πλευρά των υπευθύνων του φορέα να μας παρέχουν υπεύθυνες απαντήσεις σε σχέση με το θέμα της μισθοδοσίας μας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πλέον ότι πέραν των βασικών αναγκών που δεν μπορούμε να καλύψουμε αντιμετωπίζουμε επιπρόσθετα και το θέμα του ΟΑΕΕ. Καθώς το Ι.ΔΕ.ΚΕ μας προσέλαβε σαν ελεύθερους επαγγελματίες είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να πληρώνουμε μόνοι μας την ασφάλεια (ΟΑΕΕ) - που σημαίνει ότι ήδη χρωστάμε ασφάλιστρα 6 μηνών τα οποία συνεχώς προσαυξάνονται λόγω των προστίμων. Είναι τουλάχιστον υποτιμητικό για οποιοδήποτε εργαζόμενο του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα να βρίσκεται στην θέση που βρισκόμαστε εμείς σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό θα επιθυμούσαμε να εξεταστεί και το ενδεχόμενο μετατροπής των συμβάσεων μας από έργου σε σύμβαση μισθωτής εργασίας, ισόχρονης διάρκειας.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο από όλα και μας αναγκάζει να καταθέσουμε γραπτώς τους προβληματισμούς μας είναι η παντελής έλλειψη ενημέρωσης για την πορεία του έργου. Αν και όλοι μας επικοινωνούμε πολύ συχνά με τα κεντρικά στην Αθήνα και ρωτάμε για τις τυχόν εξελίξεις, οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι πάντα συγκεχυμένες και αόριστες. Ακόμα και την αλλαγή του υπεύθυνου του έργου την ενημερωθήκαμε από δευτερεύουσες πηγές.
Βρισκόμαστε επομένως στην δυσάρεστη θέση να καταθέσουμε αυτό το γραπτό κείμενο, καθώς το βλέπουμε ως την μοναδική λύση για να πάρουμε επιτέλους κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα που μας απασχολούν. Είμαστε όλοι μας νέοι άνθρωποι που αναλάβαμε αυτή την θέση έχοντας διάθεση, στόχους και φιλοδοξίες να προσφέρουμε το μέγιστο που μπορούμε στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της Δια Βίου Μάθησης. Διεκδικήσαμε, δεχθήκαμε και παραμένουμε σε αυτές τις θέσεις με σκοπό να εργαστούμε, να προσφέρουμε με τις γνώσεις μας στον τομέα της δια βίου μάθησης και φυσικά να εξασφαλίσουμε τα προς το ζην.

Συνεπώς τα ερωτήματα – αιτήματα που τίθενται από εμάς προς απάντησή σας είναι τα εξής:
•Εντατικοποίηση των ενεργειών σας προκειμένου να αρθούν τα αίτια που οδηγούν σε συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις στην έγκριση και την ένταξη του προγράμματός μας. Άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν το εν λόγω θέμα.
•Άμεση ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων μας.
•Τροποποίηση των συμβάσεων μας έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ασφάλιση στο ΙΚΑ-όπως οριζόταν στην προκήρυξη- για όσους το επιθυμούν
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση μας σχετικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα που μας απασχολούν έντονα και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής μας ως εργαζομένων πολιτών αυτής της χώρας.
Με εκτίμηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/02/2010

ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ: Σαρρή Παρασκευή, Λίβα Αργυρώ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Κώτσιος Παναγιώτης, Τρίμμη Φωτεινή
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Ζαμπάκη Θεοδώρα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Καραντούνη Θεοδώρα
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Παπαδημητρίου Σοφία
ΚΡΗΤΗΣ: Σωπασή Ειρήνη
ΗΠΕΙΡΟΥ: Τέσια Καλλιόπη
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Μανωλοπούλου Παρασκευή
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Λούρδα Ματίνα
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Κουτσομάρκου Γεωργία
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Καταγής Σπυρίδων

Προς την Υπεύθυνη Ομάδας Έργου του Προγράμματος « Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών Δια Βίου Μάθησης»
Με αυτήν την επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε την δυσαρέσκειά μας σχετικά με την έλλειψη οποιασδήποτε ενημέρωσης ως προς την εξέλιξη του προγράμματός μας. Από τον Σεπτέμβριο του 2009 έως και σήμερα αναμένουμε οδηγίες και υποδείξεις, ώστε να συνεχίσουμε το έργο που μας ανατέθηκε από το ΙΔΕΚΕ και συγκεκριμένα να ξεκινήσουμε τα προγράμματα στις περιφέρειές μας. Δυστυχώς, όμως δεν έχουμε λάβει καμία οδηγία από τους μέχρι τώρα υπευθύνους του Προγράμματος και το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση από την ομάδα έργου.
Για όλους αυτούς του λόγους σας ζητάμε να οριστεί άμεσα μια συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας θα μας ενημερώσετε και θα μας δώσετε απαντήσεις στα ζητήματα που μας απασχολούν και αφορούν στην εργασιακή μας πορεία, αλλά και στη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσής μας.
Σας αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από τα θέματα που μας απασχολούν:
•Σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται η έγκριση του προγράμματός μας και πότε θα γίνει έναρξη των προγραμμάτων;
•Θα τροποποιηθούν οι συμβάσεις; Αν ισχύσει αυτό, τι αλλαγές συνεπάγεται ως προς εμάς;
•Πότε αναμένεται να μας καταβληθούν τα δεδουλευμένα μας; Όπως, αντιλαμβάνεστε ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχουμε αυξημένες υποχρεώσεις και δεν είναι δυνατόν να είμαστε συνεπείς στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις όταν στην ουσία δεν έχουμε οικονομικές απολαβές από την εργασία μας.
Σας παρακαλούμε να εξετάσετε με σοβαρότητα το αίτημά μας και να μας ενημερώσετε αρχικά για τη στάση σας απέναντι σε όσα ζητήματα θέτουμε, αλλά και να ορίσετε το ταχύτερο μια συνάντηση μαζί μας.

Με εκτίμηση
Τα 13 περιφερειακά στελέχη

1 σχόλιο:

 1. όπως βλέπω τα Ιόνια εκπροσωπούνται. Απορώ , ως παλιά εκπαιδεύτρια στα Ιόνια,σε πρόγραμμα ΙΔΕΚΕ, δεν έχω ενημερωθεί.
  Τι είναι αυτό το σύστημα,να λειτουργεί ένας σύλλογος 13 ατόμων χωρίς την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτών; Χωρίς μια προσπάθεια ενημέρωσης;
  Άρα αυτός ο σύλλογος που βρίσκω εδώ μπορεί να έχει νομική οντότητα, ουσιαστικά δεν έχει εκπροσώπιση όλων μας.
  Όσες φορές άφησα σχόλια και προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί σας, συνάντησα σιωπή.

  Για πολλούς λοιπόν εκπαιδευτές του ΙΔΕΚΕ αυτός ο σύλλογος δεν υπάρχει απλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή