Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Τα αιτήματα των εργαζομένων στα Κ.Ε.Ε στη Βουλή

Κι άλλοι βουλευτές έρχονται να στηρίξουν με ερωτήσεις και παρεμβάσεις στη Βουλή τα αιτήματα των εργαζομένων στο ΙΔΕΚΕ και στα ΚΕΕ:

Θανάσης Δαβάκης (ΝΔ)

Τα προβλήματα των εργαζομένων στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στο τέλος αυτού του μήνα μεταφέρει με παρέμβαση του στη Βουλή, ο βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Θανάσης Δαβάκης.
Αναλυτικά η Ερώτηση του κ. Δαβάκη έχει ως εξής:
Αβέβαιο είναι το μέλλον των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε), για την λειτουργία των οποίων υπεύθυνη είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας τα οποία και υποστηρίζονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε).
Αναφέρουμε πως τα Κ.Ε.Ε. όλης της χώρας, μεταξύ αυτών και τα Κ.Ε.Ε του Νομού Λακωνίας, έπειτα από την οκτάχρονη πορεία της επιτυχημένης λειτουργίας τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Στόχος 2, Άξονας Προτεραιότητας 9), αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και πλέον σίγουρο είναι το ενδεχόμενο παύσης της λειτουργίας τους στο τέλος αυτού του μήνα, οπότε και λήγουν οι συμβάσεις των εργαζομένων σ’ αυτά.
Το Υπουργείο Παιδείας με την ψήφιση του Ν. 3879/21.09.2010, για την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο 2011-2012, προγραμματίζει την υλοποίηση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, να γίνεται μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των νέων Καλλικρατικών Δήμων που θα είναι πλέον υπεύθυνοι για την ομαλή τους λειτουργία και μέσω αυτών θα υλοποιείται η εκπαίδευση των ενηλίκων.
Όπως καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι στα Κ.Ε.Ε, ένα (1) μήνα πριν την λήξη των προγραμμάτων το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει δώσει καμία πληροφόρηση για θέματα που αφορούν :
α) Το πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Καλλικρατικών Δήμων.
β) εάν υπάρχει πρόθεση επέκτασης της λειτουργίας των Κ.Ε.Ε και πέραν της 30/6, έστω ως μία μεταβατική λύση μέχρι οι δήμοι να είναι διοικητικά και οργανωτικά έτοιμοι να αναλάβουν την υλοποίηση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
γ)Τι θα περιλαμβάνουν οι προγραμματικές συμβάσεις ανάμεσα στους Δήμους και το Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης (Ε.Δ.Δ.Β.Μ.), σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Ν.3879, δεδομένου ότι κανείς Δήμος στην Ελλάδα δεν έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.
Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα ενηλίκων να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και για την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο (2011-2012);
2. Υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας ;
2. Σκοπεύει το Υπουργείο Παιδείας να αξιοποιήσει το προσωπικό που απασχολείται σήμερα στα Κ.Ε.Ε. και το οποίο στην συντριπτική του πλειοψηφία το αποτελούν στελέχη υψηλού επιστημονικού επιπέδου, με μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία 7-8 ετών, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην οργάνωση αλλά και τη λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων που σχεδιάζει να ιδρύσει το Υπουργείο Παιδείας ;
3. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης στο ΕΣΠΑ των νέων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, τα οποία θα συνεχίσουν σε συνεργασία με τους δήμους και με την επιστημονική υποστήριξη του Ι.Δ.ΕΚ.Ε, το έργο των Κ.Ε.Ε.;
3) Για ποιους λόγους η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επίμονα αρνείται να δώσει τη δυνατότητα της συνέχισης της εργασίας τους, στους 200 περίπου συμβασιούχους των Κ.Ε.Ε, που αποτελούν κατά κοινή ομολογία εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης;
4. Για ποιους λόγους δεν γίνεται η ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων σ’ αυτά, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε, όπως άλλωστε αναγράφεται και στις συμβάσεις των εργαζομένων στα Κ.Ε.Ε. ;
5. Γιατί συνεχίζουν να επικαλούνται τη λήξη του έργου των Κ.Ε.Ε. με μοναδικό σκοπό την απόλυση των εργαζομένων που εδώ και χρόνια υποστήριξαν την εκπαίδευση των ενηλίκων στη χώρα μας, όταν την ίδια στιγμή σχεδιάζεται από το Υπουργείο Παιδείας η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, από την ίδια χρηματοδοτική πηγή (ΕΣΠΑ), με το ίδιο ουσιαστικά αντικείμενο (Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων), την ίδια ομάδα-στόχο (ενήλικοι πολίτες) στους ίδιους χώρους (κτήρια και δομές της ΓΓΔΒΜ σε όλη τη χώρα);


Γιάννης Ανδριανός (ΝΔ)
Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός, κατέθεσε στη Βουλή Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα το ψήφισμα διαμαρτυρίας της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου Συμβασιούχων Εργαζομένων στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τη μη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων.

Το κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Με την αναφορά μου αυτή, καθώς και με το σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου Συμβασιούχων Εργαζομένων στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που σας διαβιβάζω συνημμένως, σας γνωστοποιώ τις έντονες ενστάσεις τους στη μη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΕΕ, παρά το σημαντικό έργο που επιτελούν, την έγγραφη απάντηση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Φ. Γεννηματά ότι «το εξειδικευμένο πρόγραμμα των ΚΕΕ (...) δύναται να συνεχίσει», αλλά και το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των ΚΕΕ προέρχεται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν όψει της λήψης των οριστικών αποφάσεων για τη μεταφορά ή μη των αρμοδιοτήτων της Δια Βίου Μάθησης στους νέους καλλικρατικούς δήμους, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν διαθέτουν πόρους για την εξυπηρέτηση αυτής της σημαντικής κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανάγκης, σας καλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη τις θέσεις του αναφερόμενου σωματείου».

Αστέριος Ροντούλης (ΛΑΟΣ)

Ερώτηση
Προς την αξιότιμο Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Θέμα: «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων»
Όπως είναι γνωστό, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) αποτελούν Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο (από το Γ’ ΚΠΣ 2000 – 2008 και σήμερα από το ΕΣΠΑ), με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Σήμερα λειτουργούν 58 ΚΕΕ σε όλη την χώρα, τα οποία στελεχώνονται σε περιφερειακό επίπεδο από 160 περίπου συμβασιούχους εργαζομένους, ενώ η λειτουργία τους συντονίζεται από 15 εργαζομένους στις κεντρικές υπηρεσίες του ΙΔΕΚΕ στην Αθήνα.


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΕΕ για ενηλίκους (Νέες Τεχνολογίες, Ευρωπαϊκές Γλώσσες, Οικονομία, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Εκπαίδευση Τσιγγάνων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών κλπ) παρακολούθησαν κατά την περίοδο 2004 - 2008 240.975 πολίτες, ενώ για την περίοδο 2008 - 2013 προβλέπονται 205.000 θέσεις εκπαιδευομένων.
Δυστυχώς, μετά από οκτώ χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, το αρμόδιο Υπουργείο δεν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την συνέχιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων Κέντρων, αλλά ακροβατεί σε νεωτερίστηκες προσεγγίσεις παύοντας ουσιαστικά την ομαλή λειτουργία τους αφού μεταθέτει, από τον Σεπτέμβριο, τις αρμοδιότητες της Δια Βίου Μάθησης στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους μέσω της λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.
Έχοντας ως δεδομένο το οικονομικό και οργανωτικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι περισσότεροι από τους νέους Δήμους, υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι από τον Σεπτέμβριο, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες δεν θα μπορούν να λάβουν υπηρεσίες Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Τούτων δοθέντων, ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Με δεδομένη την οικονομική αδυναμία των Καλλικρατικών Δήμων, έχει φροντίσει η Πολιτεία να μεταφερθούν στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι που είναι απαραίτητοι, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα υλοποίηση δράσεων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων;
2.Ποιο θα είναι το εργασιακό και ασφαλιστικό μέλλον των ήδη εργαζομένων στα ΚΕΕ;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αστέριος Γ. Ροντούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου