Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Επιστολή των Μονίμων Υπαλλήλων στον Γενικό Γραμματέα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Λ.Ε.)

Αθήνα 22-6-2011

Προς
Τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. κο Ευθύμιο Μπάκα


Κε Γενικέ Γραμματέα.
Αναφορικά με την από 21-6-2011 συζήτησή μας, και συγκεκριμένα για ένα εκ των ζητημάτων που αφορούσε στις δυνατότητες της υπηρεσίας μας σε σχέση με το Ε.Σ.Π.Α., θα θέλαμε να καταθέσουμε και γραπτά τον πυρήνα των απόψεών μας.
Εξαρχής, πρέπει να σημειώσουμε την ενδεχόμενη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των προγραμμάτων (χρονική μετάθεση των υποχρεώσεων πληρωμής της χώρας μας) που υπάγονται ή θα υπαχθούν στο ΕΣΠΑ, ζήτημα που συζητείται αυτές τις μέρες στους ηγετικούς κύκλους της Ε.Ε.
Εκτός λοιπόν από την ουσιαστική και πολυεπίπεδη συνεισφορά των προγραμμάτων στην ανάπτυξη της Ελληνικής κοινωνίας και στην καταπολέμηση της ανεργίας, υπάρχει και η ενδεχόμενη διευκόλυνση, δεδομένης της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης στη χώρα .
Πιστεύουμε με βάση και το περιεχόμενο του νέου νόμου για τη Δια Βίου Μάθηση , ότι τα προγράμματα που θα «τρέξει» η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. εντάσσοντάς τα στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει να έχουν σχέση με την κατοχύρωση και ανάπτυξη του επιτελικού της χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι το ΙΔΕΚΕ θα πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του με προγράμματα που αφορούν κυρίως στην απευθείας επιμόρφωση των πολιτών, ενώ η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. θα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και τα οποία επίσης θα αναπτύσσουν τα λειτουργικά διοικητικά συστήματα, τις προαπαιτούμενες διαδικασίες, τις διοικητικές-τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες στις επί μέρους υπηρεσίες και το στελεχιακό δυναμικό που θα ασχοληθεί με την Δια Βίου Μάθηση σε ολόκληρη τη χώρα.
-Αν το ΕΣΠΑ παραταθεί μετά το τέλος του 2013 για άλλα δύο χρόνια (όπως αναμένεται), τότε η υπηρεσία μας μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της νέας παραγωγικής της εργασίας με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση-.
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε πάρα-κάτω πεδία, με βάση τα οποία μπορούν να συστηθούν ομάδες έργου και να υποβληθούν (μετά από σοβαρή προεργασία) τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία.
1ον. Επεξεργασία ενιαίου συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών (το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιφέρειες και δήμους).
2ον. Επεξεργασία μοντέλου για την διοικητική μονάδα του δήμου που θα ασχοληθεί με τη Δια Βίου Μάθηση (διοίκηση, καταμερισμός, περιεχόμενο).
3ον. Παραγωγή ενιαίου συστήματος πιστοποίησης εκπαιδευτών για όλους τους φορείς της Δια Βίου Μάθησης, (και συμπλήρωση των απαιτήσεων για κάθε ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο).
4ον. Οργάνωση και λειτουργία ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών στην Δια Βίου Μάθηση.
5ον. Εκπαίδευση, συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π., σε στελεχιακό δυναμικό δήμων και περιφερειών, για να ξεκινήσουν το διοικητικό τους έργο στην δια βίου μάθηση.
6ον. Εκπαίδευση στελεχών των δήμων για τη Δια Βίου Μάθηση σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, αλλοδαποί, τσιγγάνοι κ.λ.π.).
7ον. Δημοσιότητα στη Δια Βίου Μάθηση σε πολλές περιοχές της χώρας (ενημέρωση, δυνατότητες, νέες τάσεις, πρόσβαση σε πληροφόρηση κ.λ.π.). Αντίστοιχες τοπικές εκδηλώσεις, τοπικά συνέδρια κ.λ.π.).
8ον. Παραγωγή ενιαίου συστήματος αξιολόγησης προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης (Ανάλυση, μέθοδος, παραγωγή ερωτηματολογίων κ.λ.π.).
Θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλες πολλές δυνατότητες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να προτείνουν/επεξεργαστούν τα έμπειρα στελέχη της υπηρεσίας μας. (Η ίδια η θεματική διερεύνηση των προς ένταξη στο ΕΣΠΑ προγραμμάτων είναι ένα ξεχωριστό έργο εξαιρετικής βαρύτητας για το μέλλον της ΓΓΔΒΜ όπως σημειώσαμε παραπάνω και μπορεί να παρουσιαστεί ως ξεχωριστο πρόγραμμα).
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε όμως, ότι επειδή το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας μας είναι ολιγάριθμο, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα αν θελήσουμε να επεκταθούμε με επάρκεια και ταχύτητα στο νέο έργο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Αυτά θα πρέπει να λυθούν με πρόσληψη συμβασιούχων, (άλλωστε ένας από τους κεντρικούς στόχους του ΕΣΠΑ είναι και η καταπολέμηση της ανεργίας) και να μην υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ ΙΔΕΚΕ-ΓΓΔΒΜ για επάρκεια στελεχών στις διάφορες ομάδες έργου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ανάλυση και εμπλουτισμό των προτάσεών μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Θ.Μολυβιάτης-Σταματούκος
H Γ.Γραμματέας Ε. Ζησάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου