Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Σχέδιο ψηφίσματος από Δήμους της Ν Ν/Α Αττικής

Εμείς, οι εκπρόσωποι των δήμων για θέματα Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το μέχρι σήμερα προσφερόμενο από την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας έργο σχετικό με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μέσα από την επιτυχή απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Την λήξη εντός του τρέχοντος έτους (2011) των συμβάσεων όλων σχεδόν των εργαζομένων στελεχών, και στο ΙΔΕΚΕ και στις υπό την εποπτεία του δομές (ΚΕΕ, Συμβουλευτική γονέων, Πρόγραμμα Ελληνικής γλώσσας για μετανάστες, Ήρων, Εκπαίδευση από απόσταση, εκπαίδευση στελεχών και εκπαιδευτικών ) εκτός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
Την απογύμνωση επομένως επιτυχημένων θεσμικών οργάνων (ΙΔΕΚΕ και εποπτευομένων δομών) από στελέχη με πλούσια εμπειρία και γνώση, άμεσα αξιολογήσιμη.
Την ειλημμένη απόφαση της ΓΓ για την συνέχιση της υλοποίησης των προγραμμάτων δια Βίου Μάθησης μέσω των υπό δημιουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των δήμων.
Την αδυναμία των δήμων να δημιουργήσουν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε επίπεδο θεσμικό, νομικό, γνωστικό, στελέχωσης κλπ σε εύλογο χρόνο, ώστε να μπορούν να είναι σε θέση να συνεχίσουν αδιαλείπτως το έργο των υπό κατάργηση δομών του ΙΔΕΚΕ.
Καταθέτουμε στους αρμόδιους φορείς την κάτωθι πρόταση:
Να συνεχιστεί το έργο όλων των σχετικών με τους δήμους δομών του ΙΔΕΚΕ ως έχει (με την άμεση κατάθεση νέων τεχνικών δελτίων για χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ) για ένα τουλάχιστον έτος, ώστε να δοθεί χρόνος στους δήμους να προετοιμάσουν την διάδοχη κατάσταση, όπως περιγράφεται από τους νόμους για την ΔΒΜ Ν.3872/21-9-2010 και για τους Καλλικρατικούς Δήμους Ν. 3852/7-6-2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου