Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Καταργούν τη Δια Βίου Μάθηση στη Στερεά Ελλάδα!

Λαμία 28 Φεβρουαρίου 2012
Προς
1. Περιφερειάρχη Στ.Ελλάδας: Κον Κλέαρχο Περγαντά
2. Πρόεδρο Π.Ε.Δ. Στ. Ελλάδας: Κον Ευαγ. Τετριμίδα
3. Δήμαρχο Λαμιέων : Κον Γεώργιο Κοτρωνιά
4. Βουλευτές Π.Ε. Φθιώτιδας
5. Τοπικό Τύπο & Μ.Μ.Ε.


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέμα «Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την θέτουν εκτός Προγραμμάτων Δ.Β.Ε.»

Η Ε.Υ.Δ. των Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπ.Π.Δ.Β.Μ & Θρησκευμάτων με την ανοικτή πρόσκληση 125/12-7-2011 προς την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) καλούσε ,για υποβολή προτάσεων για την πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» .
Η παραπάνω πράξη ήταν συνέχεια και σε αντικατάσταση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) που υλοποιούσαν προγράμματα σε κάθε Νομό , σε συνεργασία με τους Καποδιστριακούς Δήμους , προσαρμοσμένη στον Νόμο 3879/21-09-2010 «Ανάπτυξη της Δ.Β.Μ. και άλλες Διατάξεις». για υλοποίηση παρομοίων προγραμμάτων στις έδρες των Καλλικρατικών Δήμων και με ευθύνη αυτών .
Η Παραπάνω πρόσκληση προέβλεπε για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας & Δωδεκανήσου (Α.Π.9) για την επόμενη 3-ετία 3.600.000 €
Ηταν γνωστό ότι την 30-6-2011 τα Κ.Ε.Ε. ως έργο τερματίζονταν πανελληνίως και δεν υπήρχε πρόθεση να συνεχισθούν με την ίδια μορφή. Ως εκ τούτου θα έπρεπε το Υπ.Π.Δ.Β.Μ & Θρησκευμάτων έγκαιρα από τον Φεβρουάριο του 2011 να έχει ξεκινήσει την πρόσκληση αυτή, να έχει υποβληθεί η αντίστοιχη Πρόταση και το Τεχνικό Δελτίο στο Ε.Σ.Π.Α. από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ,για να υπάρξει συνέχιση των προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης (Δ.Β.Ε.) μέσω των Δήμων.
Φεβρουάριος 2012 , επτά μήνες μετά δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση για την σχετική πράξη από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ. σχετικά με την πρόσκληση 125/12-7-2011.
Την 14-2-2012 έρχεται η Ε.Υ.Δ. και επικαιροποιεί την Πρόσκληση 125 (Αρ.Πρ. 2364) αφαιρώντας τις 2 περιφέρειες του Α.Π.9 και διαφοροποιεί το Συνολικό κονδύλιο από 68.126.000 € σε 65.000.000 €.
Από ανεπίσημες πληροφορίες αιτιολογήθηκε ότι οι 2 περιφέρειες του ΑΠ9 βγήκαν εκτός προγραμμάτων Δ.Β.Ε. λόγω της εικονικής οικονομικής ευμάρειας αυτών έναντι των άλλων περιφερειών της επικράτειας, όπως είχε καταγραφεί το 2006.
Αν αυτό παγιοποιηθεί για τα προγράμματα Δ.Β.Ε. θα εφαρμοσθεί και για τα αντίστοιχα της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Β.Κ.) και τελικώς η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα μείνει εκτός Δ.Β.Μ. μέχρι το 2015.
θα πρέπει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μαζί με την αντίστοιχη της Δωδεκανήσου ή και μόνη της , να παρέμβει στο Υπουργείο Παιδείας , άμεσα!!! και να απαιτήσει για λόγους Κοινωνικής Δικαιοσύνης , λόγω της σημερινής αθλίας οικονομικής κατάστασης των πολιτών ολοκλήρου της Ελλάδας , να ενταχθεί στα προγράμματα Δ.Β.Ε. του Ε.Σ.Π.Α. για τα επόμενα 3 χρόνια.
Είναι απορίας άξιον πως ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ο οποίος κατάγεται από την Φωκίδα επέτρεψε αυτή την κοινωνική αδικία για την ιδιαίτερη πατρίδα του !!!!
Τέλος πρέπει σύσσωμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση ( Περιφέρεια , Δήμοι) , ο πολιτικός κόσμος και η τοπική κοινωνία που τόσο καιρό επιζητά ξανά να λειτουργήσουν τα χρήσιμα αυτά προγράμματα Δ.Β.Ε. , να ενεργοποιηθούν , να διαπραγματευτούν - πιέσουν με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όσο ψηλά και αν είναι.
Αν στη φάση αυτή δεν κατορθώσουμε να ενταχθούμε στην πράξη αυτή του Ε.Σ.Π.Α.( 95% επιδότηση) , δεν θα μπορέσουν οι Καλλικρατικοί Δήμοι σήμερα και μετά το 2015 με δικούς τους πόρους να στήσουν την Δ.Β.Ε. & Δ.Β.Κ. στην περιοχή τους, λόγω έλλειψης εμπειρίας και πόρων.

Με Εκτίμηση

Ντέλλας Σεραφείμ
Πρώην Προϊστάμενος του ΚΕΕ Φθιώτιδας
Τηλ. 6974-028816

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου