Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Άλλοι μένουν άνεργοι και άλλοι.... αποκαθίστανται

ΙΔΕΚΕ δεν υπάρχει πια, όμως όσοι βοήθησαν στη διάλυσή του, παίρνουν την ανταμοιβή τους...
(Δεν άντεξα να μην το βάλω- το αφιερώνω σε όλους εμάς που παλεύουμε με την ανεργία. Ελπίζω κύριε Γαληνέα να είναι βολική και η καινούργια σας πολυθρόνα)


Στη Βουλή η τοποθέτηση προέδρου Οργανισμού του υπουργείου Παιδείας σε θέση Σχολικού Συμβούλου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr


Για την τοποθέτηση του πρώην Πρόεδρο του ΙΔΕΚΕ, σε προσωποπαγή θέση Σχολικού Συμβούλου καλείται να απαντήσει στη Βουλή η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, ύστερα από ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανίδης.


Για το θέμα ο Αιρετός του ΚΥΣΠΕ Βασίλης Παληγιάννης είχα καταγγείλει τα εξής;
«Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε, κατά την άποψή μου προδήλως παράνομα, στην τοποθέτηση συναδέλφου σε θέση Σχολικού Συμβούλου στη Β΄ Διεύθυνση Αθήνας, επικαλούμενος τις διατάξεις του Ν. 3879/2010.

Η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 14 του Ν.3879/2010 αναφέρει συγκεκριμένα: «Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθύνοντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.»

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την Υπουργική Απόφαση 127175/Η/04-11-2011 άρθρο 1 με βάση την οποία καταργείται το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το άρθρο 3 με βάση το οποίο λήγει αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο η θητεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του παραπάνω φορέα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης είχε τη δυνατότητα μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου να τοποθετήσει το συνάδελφο, ως πρώην Πρόεδρο του ΙΔΕΚΕ, σε προσωποπαγή θέση Σχολικού Συμβούλου από τις 4/11/2011 έως την επιλογή των νέων Σχολικών Συμβούλων στις 16/01/2012, όπως σαφώς προβλέπεται από το Ν.3879/2010.
Αντί αυτού, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης τον τοποθέτησε με σκοπιμότητα από τις 17/01/2012 και μέχρι τη λήξη της θητείας των νεοεπιλεγέντων Σχολικών Συμβούλων.

Τέτοιες ενέργειες, προδήλως παράνομες, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες και, γενικότερα, για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας.
Καλείται η πολιτική ηγεσία να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και για την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης του Ν. 3879/2010».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟY ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Σε απάντηση της από 24-1-2012 επιστολής σας η οποία αναφέρεται στην με αριθμ. 677/17-1-2012 απόφασή μας με την οποία ανατίθενται καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου στον εκπαιδευτικό, Ιωάννη Γαληνέα, ΠΕ 70, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 51.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 ΥΑ ορίστηκε ο εκπαιδευτικός Ιωάννης Γαληνέας, κλάδου ΠΕ70, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης, με έδρα την Παλλήνη, με τετραετή θητεία. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς του θητείας ως Σχολικού Συμβούλου Π.Ε, ο κ. Γαληνέας ορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) με την υπ’ αριθμ. Φ.908/37483/Η/31-3-2010 ΥΑ (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ., 117). Στη συνέχεια με την αριθμ. Φ. 354.11/114/111881/Δ1/10-9-2010 αναπληρώθηκε, ως προς τα καθήκοντα του Σχολικού Συμβούλου, από τον εκπαιδευτικό Μιχαήλ Καμούδη, κλάδου ΠΕ 70.
Με την υπ’ αριθμ. 127175/Η/4-11-2011ΥΑ καταργείται το ΙΔΕΚΕ και η θητεία του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του ΔΣ του παραπάνω φορέα και έτσι ο εκπαιδευτικός Ιωάννης Γαληνέας επανέρχεται στα καθήκοντά του ως Σχολικού Συμβούλου έως την λήξη της θητείας του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 ορίζεται ότι: «Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης».

Στην αιτιολογική έκθεση των ανωτέρω διατάξεων του νόμου αναφέρεται ότι: «Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των κρίσεων για την επιλογή στελεχών, κρίνεται αδύνατη η συμμετοχή των ήδη υπηρετούντων σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και Προέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Δεδομένου ότι πριν από την επιλογή τους κατείχαν θέσεις διοίκησης, ως στελέχη αυξημένων προσόντων, και προκειμένου να διαφυλαχθεί τόσο το κύρος των θεσμών, όσο και το απρόσκοπτο της άσκησης του έργου τους, εισάγεται η ρύθμισης της παραγράφου 14 του άρθρου 26».

Στην προκειμένη περίπτωση η εφαρμογή του ανωτέρω νόμου για τον εκπαιδευτικό Ιωάννη Γαληνέα κατά το διάστημα από 4-11-2011 έως 10-1-2012, θα καθίστατο γράμμα κενό, εφόσον ο εκπαιδευτικός, ήταν ήδη Σχολικός Σύμβουλος.
Επιπλέον, κατά την περίοδο έναρξης της διαδικασίας επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Μάρτιος 2011), κατείχε την θέση του Προέδρου ΙΔΕΚΕ, γεγονός που απέκλειε την δυνατότητα συμμετοχής του στην διαδικασία κρίσεως, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση των διατάξεων του νόμου. Συνεπώς, με βάση την αρχή της ισότητας και της προστατευομένης εμπιστοσύνης, ήταν ορθή η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του νόμου και η ανάθεση στον εκπαιδευτικό Ιωάννη Γαληνέα, καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου, σε προσωποπαγή θέση, κατόπιν της από 12-1-2012 αιτήσεώς του, η δε υπ’ αριθμ. 677/17-1-2012 πράξη μας, εξεδόθη μετά την 16η-1-2012, καταληκτική ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των Σχολικών Συμβούλων Αττικής, προκειμένου να μην θιγεί η σειρά επιλογής περιοχών και σχολείων των επιλεγέντων Σχολικών Συμβούλων.
Επισημαίνουμε, επίσης, ότι οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 έχουν ήδη εφαρμοστεί από την υπηρεσία μας και στις εξής περιπτώσεις:
1) Βάσει της υπ’αριθμ. 1708/1-2-2011 απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ο εκπαιδευτικός Ευθύμιος Αλεξανδρής, πρώην Πρόεδρος του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, ανέλαβε καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου, κλ. ΠΕ01, με έδρα την Δ΄ΔΔΕ Αθηνών.
2) Βάσει της υπ’αριθμ. 1709/1-2-2011 απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ο εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Ράμμας, πρώην Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ, ανέλαβε καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου, κλ. ΠΕ03, με έδρα την Α΄ΔΔΕ Αθηνών.
3) Βάσει της υπ’αριθμ. 17013/27-12-2010 απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ο εκπαιδευτικός Γεώργιος Γκάνιος, πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ανέλαβε καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου, κλ. ΠΕ70, με έδρα την Δ΄ΔΠΕ Αθηνών.
4) Βάσει της υπ’αριθμ. 16692/21-12-2010 απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ο εκπαιδευτικός Θεόδωρος Καρλαύτης, πρώην Πρόεδρος ΙΔΕΚΕ, ανέλαβε καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου, κλ. ΠΕ18.07, με έδρα την Β΄ΔΔΕ Αθηνών.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου