Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Διαμαρτυρία για τις προκηρύξεις του ΙΔΕΚΕ

Μας το έστειλαν συνάδελφοι που το διάβασαν στο tromaktiko και ζήτησαν να το (ανα)δημοσιεύσουμε:

"ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ ΚΑΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Ι.Δ.ΕΚ.Ε της Γ.Γ.ΔΒΜ. του Υ.Π.ΔΒΜ.Θ. «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Κ.Ε.Ε., ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ.Ε.Ε., ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
στις 2-8-2010 παραβλέπεται η κείμενη νομοθεσία εις βάρος των πτυχιούχων ΤΕΙ σε ότι αφορά στη πλήρωση των παραπάνω θέσεων, αποκλείοντάς τους από την προκήρυξη προτιμώντας μόνο πτυχιούχους Πανεπιστημίου.

Να διευκρινιστεί ότι στον παραπάνω φορέα εργάζονται, από το 2003 έως σήμερα, ως στελέχη πτυχιούχοι και ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Σύμφωνα με τους νόμους Ν.3549/2007 και Ν.2916/2001 τα ΤΕΙ είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και λειτουργούν παράλληλα με τα Πανεπιστήμια και τις Πολυτεχνικές Σχολές ενώ το πτυχίο που χορηγούν αποτελεί πρώτο ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών.

Ακόμη, με τις ρυθμίσεις του Ν.3653/2008 (ΦΕΚ49 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» τα Τ.Ε.Ι. αντιμετωπίζονται ισότιμα με τα Πανεπιστήμια. Επίσης, με το Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» ενδυναμώθηκε ο ρόλος των Τ.Ε.Ι., καθώς δόθηκε σε αυτά η δυνατότητα αυτοδύναμης οργάνωσης Προγραμμάτων των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Και ερωτώ την κ. Υπουργό και όποιον Υπεύθυνο, γιατί αυτή η αδικία να γίνεται εις βάρος των Πτυχιούχων ΤΕΙ για τις συγκεκριμένες θέσεις αφού στον ίδιο φορέα (Ι.Δ.ΕΚ.Ε. – Γ.Γ.ΔΒΜ.) μπορεί οποιοσδήποτε πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ να διεκδικήσει τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη δεν μπορεί να διεκδικήσει τη θέση (σύμβαση 8 ή 10 μηνών) ενός από τους Υπεύθυνους των Δομών και Προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης με δεκάμηνη σύμβαση;

Πρώην Στελέχη ΚΕΕ της Περ. Στερεάς Ελλάδας και Περ. Νοτίου Αιγαίου"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου