Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Ανακοίνωση του Σωματείου των ΚΕΕ για τη συμμετοχή στην απεργία

Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση του Σωματείου των ΚΕΕ για την αυριανή απεργία. Σημειώνουμε ότι το ραντεβού των εργαζομένων στο ΙΔΕΚΕ είναι αύριο στις 11 το πρωί στη συμβολή των οδών Μάρνη και Πατησίων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/06/2010


Εμείς οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βί-ου Μάθησης – πέρα από τις επιπτώσεις που υφίστανται όλοι οι εργαζόμενοι από το γενικότερο δυσμενές εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον – βρισκόμαστε σε ακόμα δυσχερέστερη θέση εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στον εργασιακό μας χώρο.
Ενώ μετά από κάποια σχετική επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών στις αρχές τους έτους μας καταβλήθηκαν το Μάρτιο οι οφειλόμενες αμοιβές για το 2009, είμαστε αναγκασμένοι και πάλι να ερ-γαζόμαστε απλήρωτοι για τους έξι τελευταίους μήνες. Για ακόμα μία φορά αναμένουμε την ενερ-γοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών από την πλευρά της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Εκ-παίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013» για την εκταμίευση από το ΕΣΠΑ των κονδυλίων λειτουργί-ας των ΚΕΕ. Για ακόμα μία φορά δεν μας δίνεται κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυ-τών των διαδικασιών, με αποτέλεσμα οι 200 περίπου εργαζόμενοι στα ΚΕΕ όλης της χώρας να βιώνουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τις συνέπειες τις κρίσης.
Ακόμα χειρότερη, όμως, είναι η κατάσταση για 25 συναδέλφους από τα ΚΕΕ της Στερεάς Ελ-λάδα, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, οι οποίοι μετά από 6 χρόνια συνεχούς προσφοράς στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης χάνουν τη δουλειά τους. Κι αυτό γιατί και πάλι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν φρόντισαν έγκαιρα να εξασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των ΚΕΕ στις συγκεκριμένες περιφέρειες, τα οποία ήταν γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα έκλειναν στις 30/06/2010. Το αποτέ-λεσμα είναι ότι, αφενός πλήττεται το κύρος ενός θεσμού που στηρίχθηκε θερμά από τους πολίτες και κυ-ρίως μένουν στο δρόμο (και μάλιστα απλήρωτοι) οι εργαζόμενοι που με μεράκι και συνέπεια εργάστηκαν τα τελευταία έξι χρόνια για τη δημιουργία και την επιτυχημένη λειτουργία των ΚΕΕ.

Τα μέλη των σωματείων Συμβασιούχων Εργαζομένων στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) με την αυριανή μας συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποίηση όλων των εργαζομένων διεκδικούμε:
Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας των τελευταίων έξι μηνών και διασφάλι-ση των σχετικών κονδυλίων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των ΚΕΕ κατά το επόμε-νο εκπαιδευτικό έτος
Άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών για την επανέναρξη λειτουργίας των ΚΕΕ Στερεάς Ελλάδας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσων και διασφάλιση της συνέχισης της εργασίας των 25 στελεχών που εργάζονται στα συγκεκριμένα ΚΕΕ με αναγνώριση και μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους
Επέκταση των συμβάσεων των στελεχών που λήγουν την 30/07 μέχρι την 30/06/2011 με απόφαση του ΔΣ του ΙΔΕΚΕ, όπως ακριβώς προβλεπόταν στην προκήρυξη με την οποία τα στελέχη αυτά προσελήφθησαν
Θεσμική - νομική κατοχύρωση των ΚΕΕ στο σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο για τη Δια Βίου Μάθηση και άμεση υπαγωγή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Εγγυήσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση των συμβάσεών μας με το ΙΔΕΚΕ χωρίς να θίγεται κανένα από τα δικαιώματά μας μέχρι να επιτευχθεί οριστική λύση στα εργασιακά μας ζητήματα


Το ΔΣ του Σωνματείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου