Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Αποχή των Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Ορεστιάδας

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 17 – 6 – 2010
ΠΡΟΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ι.Δ.ΕΚ.Ε./ ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ/ Σ.Δ.Ε. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ/ Β’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΘΕΜΑ:
«ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΣΔΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 – 15 / 7 / 2010»Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο με Α. Π. 539/16-2-2010, και θέμα: ΣΔΕ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΕ ΕΛΛΙΠΩΣ Η ΜΗ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται το σχολικό έτος μέχρι 15 Ιουλίου, καθώς επίσης και το τελευταίο έγγραφο με Α.Π. 68613/Δ2/14-06-2010, και θέμα: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΔΕ ΕΩΣ 30-6-2010, και με δεδομένο ότι το ΣΔΕ Ορεστιάδας ανήκει στην ομάδα Γ’ και ως εκ τούτου θα λειτουργεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2010, στις 16-6-2010, ο Σύλλογος Διδασκόντων Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών συνεδρίασε, αποτελούμενος εξ ολοκλήρου (100%) από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και κατόπιν ψηφοφορίας αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν θα συνεχίσει το εκπαιδευτικό του έργο πέραν της 30-6-2010, ημερομηνία κατά την οποία λήγουν οι συμβάσεις των εκπαιδευτικών, καθώς δεν θα καταχωρηθούν οι αντίστοιχες ώρες για προϋπηρεσία και μοριοδότηση.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 των συμβάσεων, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επέκτασής τους μονομερώς.
Το τελευταίο έγγραφο έρχεται σε αντίφαση με τα προηγούμενα περί παράτασης του σχολικού έτους.
Οι εν λόγω ωρομίσθιοι, όπως και όλοι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί επιτελούν το διδακτικό τους έργο έχοντας ως μόνο κίνητρο την προϋπηρεσία, καθώς η αμοιβή τους είναι πενιχρή.

Επομένως δημιουργούνται εύλογα τα κάτωθι ερωτήματα:
-Για ποιο λόγο το Ι.Δ.ΕΚ.Ε δεν κάνει χρήση του δικαιώματος επέκτασης των συμβάσεών μας σύμφωνα με την παράγραφο 2;
-Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων;
-Πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα ευαισθητοποίησης;
-Πώς θα ολοκληρωθούν τα projects, δεδομένου ότι ο προγραμματισμός έγινε με βάση την καταληκτική ημερομηνία της 15-7-2010 ως τέλος της σχολικής χρονιάς;
-Πώς θα υπογραφούν και από ποιους οι απολυτήριοι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι πρέπει να έχουν καταληκτική ημερομηνία 15-7-2010;
-Γιατί δεν κατατίθενται και πότε θα καταβληθούν τα χρήματα των πενιχρών αμοιβών των ωρομισθίων;
-Γιατί δε λαμβάνεται μέριμνα για ταμείο ανεργίας κατά τη θερινή περίοδο;
-Γιατί με τόση σπουδή και εσπευσμένα εστάλη έγγραφο που αφορά στις περικοπές αμοιβών ωρομισθίων – αμοιβών που δεν έχουν καν καταβληθεί;


Τελικά, έχει γίνει αντιληπτό ότι όλα αυτά υποβαθμίζουν το ρόλο των ΣΔΕ αλλά και των εκπαιδευτικών και προκαλούν δυσλειτουργία στο όλο σύστημα εκπαίδευσης, καθώς και στην έννοια της Δια Βίου Μάθησης;
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η όλη κατάσταση έχει δημιουργήσει αναστάτωση και ανασφάλεια στους εκπαιδευόμενους, όσον αφορά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους.
Εμείς από τη μεριά μας ως σύλλογος διδασκόντων του ΣΔΕ Ορεστιάδας, συμμεριζόμαστε την αγωνία και τον προβληματισμό των εκπαιδευομένων μας και επ’ ουδενί δε θέλουμε να χαθεί η σχολική χρονιά και μάλιστα κατ’ αυτόν τον τρόπο. Παρ’ όλα αυτά δε μπορούμε να δεχθούμε την αδικία, η οποία γίνεται εις βάρος όλων των ωρομισθίων των ΣΔΕ, με τη μη καταχώρηση ως προϋπηρεσία, των ωρών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την 1η μέχρι και τη 15η Ιουλίου.
Πιστεύουμε ότι έχει φτάσει ο καιρός ώστε η διοίκηση του Ι.Δ.ΕΚ.Ε να αφουγκραστεί επιτέλους τους προβληματισμούς των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Υπάρχουν λύσεις σχετικά με το θέμα που ανέκυψε και είναι οι εξής:
-Μπορεί να γίνει ρύθμιση ώστε να μην κλειδώσει το σύστημα στις 30-6-2010.
-Να κατανεμηθούν οι ώρες με κάποιο τρόπο που θα πραγματοποιηθούν από 1η μέχρι 15η Ιουλίου στους ήδη πραγματοποιηθέντες μήνες. Ο λόγος γίνεται για 20 διδακτικές ώρες το μέγιστο. Αν ακολουθηθεί αυτή η λύση δε θα προκύψει και πρόβλημα με τη φραγή του 11ωρου που έχουν όλοι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.
Κλείνοντας, ευελπιστούμε, να βρείτε άμεσα μία υπεύθυνη λύση στο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε από τις αντικρουόμενες αποφάσεις και οδηγίες. Για όλους τους παραπάνω λόγους και εάν δεν υπάρξει αμέσως επίλυση των προβλημάτων, η απόφαση του συλλόγου μας ως ωρομισθίων είναι να απέχουμε από οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας στο ΣΔΕ μετά από τις 30-6-2010.
Η παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας υπογράφεται από όλους τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ Ορεστιάδας καθώς και από τον διευθυντή του ΣΔΕ Ορεστιάδας κο Δοσίδη Ευάγγελο.

Ακολουθούν οι υπογραφές όλων των εκαπιδευτικών και του διευθυντή του ΣΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου